Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 497

 • Vier principes voor het voeren van goede gesprekken met andersdenkenden
 • Het belang van shared decision making
 • Effectief communiceren met dementerenden
 • Shared decision making en borstkankerscreening
 • Recensie Leren & presteren
 • Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making

Vier principes voor het voeren van goede gesprekken met andersdenkenden

~ Coert Visser

Tegenwoordig wordt er vaak gesproken van een groeiende polarisatie in onze samenleving. Er wordt vaak gezegd dat groepen steeds agressiever en haatdragender tegenover elkaar komen te staan. Ook kun je lezen dat we steeds minder met andersdenkenden in gesprek gaan. In plaats daarvan zoeken we liever gelijkgestemden op. Op Facebook ontstaan zogenaamde echokamers waarin iedereen het met elkaar eens is. In een inspirerende TED-presentatie vertelt Megan Phelps-Roper over hoe zij opgroeide in een radicale kerkgemeenschap en hoe zij langzamerhand in aanraking kwam met andersdenkenden. Ze vertelt hoe ze zich langzaam bevrijdde uit die gemeenschap en over wat ze geleerd heeft van deze ervaring.

Lees verder »


Het belang van shared decision making

~ Gwenda Schlundt Bodien

Shared decision making is een term die in 1982 in de VS voor het eerst als concept werd gedefinieerd. SDM is gebaseerd op de premisseOpens in a new window dat geen enkele gezondheidsbeslissing zou moeten worden genomen: Vanuit een positie van eenvoudig te verhelpen onkunde bij de patiënt over de mogelijkheden, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs Vanuit een positie van eenvoudig te verhelpen onkunde bij de behandelaar over de voorkeuren van de patiënt

Lees verder »


Effectief communiceren met dementerenden

~ Coert Visser

Recent bracht een deelnemer in onze training progressiegericht coachen een casus in als intervisie-oefening (volgens deze aanpak). Als casus bracht hij in dat onlangs bekend was geworden dat zijn moeder beginnende dementie had. Hij wilde graag tips ontvangen van zijn medecursisten over hoe hij zo effectief mogelijk om zou kunnen gaan met deze situatie. Wat hij graag wilde, was dat hij een manier van omgaan met de situatie zou vinden waarbij hij zoveel mogelijk voor zijn moeder kon betekenen en zelf intussen ook goed voor zichzelf kon blijven zorgen zodat hij ook zelf overeind zou blijven. De intervisie oefening leverde veel op en was nuttig voor de persoon die de casus inbracht en ook voor de andere deelnemers die tips en complimenten aan hem gaven. Er kwamen veel en gevarieerde complimenten en tips naar voren. Er werd veel steun naar voren gebracht en er kwamen zowel praktische als wat meer abstracte tips naar voren.

Lees verder »


Shared decision making en borstkankerscreening

~ Gwenda Schlundt Bodien

Shared Decision MakingOpens in a new window sluit aan bij de principes van de zelfdeterminatietheorie. SDM onderschrijft namelijk dat zelfdeterminatie met betrekking tot gezondheidszorg een wenselijk doel is.

Lees verder »Recensie Leren & presteren

~ Coert Visser

Leren & presteren – ‘Overtuigend’ Coert Visser heeft een goed bruikbaar overzicht gemaakt om ‘beter te worden’ in alles wat je wilt leren in Leren & Presteren. Halverwege het lezen ben ik al zo overtuigd, dat ik diverse collega’s aanraad het boek aan te schaffen.

Lees verder »


Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making

~ Gwenda Schlundt Bodien

Elwyn beschrijftOpens in a new window een three talk model van shared decision makingOpens in a new window: team talk, option talk en decision talk. Team talk Elwyn beschrijft dat het bij Team Talk gaat om patiënten bewust te laten worden van het feit dat er een keuze aan de orde is. Het gaat erom de patiënt te laten merken dat die niet in de kou staat, maar dat de behandelaar het keuzeproces van de patiënt wil ondersteunen.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 496

 • Zelfdeterminatietheorie benut in gezondheidszorg
 • De groepsgroeimindset: groepen kunnen veranderen en verbeteren
 • Verschillen tussen SDT en MI
 • Waarom ik denk dat de blockchain vooruitgang zal brengen
 • Tip om van Blue Monday een goede dag te maken'
 • Wanneer is het backfire-effect relevant?
 • Experiment: adolescenten leren hoe emoties kunnen worden beïnvloed, werkt
 • Wijsheid en sociale klasse

Zelfdeterminatietheorie benut in gezondheidszorg

~ Gwenda Schlundt Bodien

De afgelopen weken las ik het boek van La Guardia ‘Self determination theory in practice: how to create an optimally health care environment. La Guardia is onderzoeker met expertise in zelfdeterminatietheorie en de toepassingen ervan in gezondheidszorg en welbevinden. In het boek beschrijft zij hoe zij de principes van de zelfdeterminatietheorie benut in haar werk met cliënten met gezondheidsklachten. Ze heeft SDT-behandelingen ontwikkeld voor mensen die chronisch ziek zijn (kanker, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten) en voor mensen bijvoorbeeld na een hartaanval proberen te herstellen en leven met de consequenties ervan.

Lees verder »De groepsgroeimindset: groepen kunnen veranderen en verbeteren

~ Coert Visser

Mensen leren dat groepen kunnen veranderen en verbeteren kan een krachtig instrument zijn om vrede te bevorderen. Hieronder beschrijf ik twee onderzoeken over dit onderwerp, één uit 2011 en één uit 2018.

Lees verder »Verschillen tussen SDT en MI

~ Gwenda Schlundt Bodien

Motivational Interviewing is een aanpak die volgens meerdere auteurs in lijn ligt met de zelfdeterminatietheorie. Zowel MI als SDT gaan ervan uit dat er in mensen inherente motivationele processen gaande zijn. Mensen hebben de motivatie om te veranderen al in zichzelf en het werk van counselors is om de condities te creëren zodat deze motivatie gevoed wordt. SDT en MI delen hun wortels in Rogers’ humanistische filosofie.

Lees verder »


Waarom ik denk dat de blockchain vooruitgang zal brengen

~ Coert Visser

Kort geleden ben ik geïnteresseerd geraakt in een nieuwe technologie die steeds meer in de belangstelling komt te staan en die vermoedelijk een grote invloed gaat hebben op onze samenleving: de blockchain. Kort gezegd is blockchaintechnologie een technologische infrastructuur die cryptocurrencies zoals Bitcoin mogelijk maakt. Ik zal hieronder iets vertellen over het ontstaan van deze nieuwe technologie, over wat hij is en over waarom hij vermoedelijk zo belangrijk zal worden.

Lees verder »


Tip om van Blue Monday een goede dag te maken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Blue Monday. Een bedenksel dat de maandag van de laatste volle week in januari de meeste mensen treurig en neerslachtig zouden zijn. Zo’n negatieve verwachting kan best eens werkelijkheid worden. Als je al niet neerslachtig was, dan zou je het kunnen worden omdat het nu eenmaal Blue Monday is. Stel dat je in een dip zit, wat kun je dan doen om jezelf te helpen? Ongeacht de trigger van je neerslachtigheid kan de volgende tip je wellicht helpen: Activeer je prefrontale cortex.

Lees verder »Wanneer is het backfire-effect relevant?

~ Coert Visser

Mensen kunnen vaak vasthouden aan onjuiste ideeën, zelfs wanneer er feitelijke informatie in overvloed beschikbaar is die de onjuistheid van die ideeën laat zien. Er zijn vele redenen waarom dit zo kan zijn (zie hier). In bepaalde omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat mensen die geconfronteerde worden met informatie die de onjuistheid van hun denkbeelden aantoont, nog sterker gaan geloven in deze denkbeelden. Dit effect heet het backfire-effect. Het in een studie van Byhan & Reifler (2010) voor het eerst gedemonstreerd. Als het backfire-effect inderdaad bestaat en vaak voorkomt, zouden we uiterst voorzichtig moeten omgaan met het corrigeren van andermans onjuiste denkbeelden. Voordat je het weet gaan ze er immers nog sterker in geloven. Nu is er een nieuw onderzoek gedaan (Wood & Porter, 2010) waarin het backfire-effect is onderzocht.

Lees verder »Experiment: adolescenten leren hoe emoties kunnen worden beïnvloed, werkt

~ Coert Visser

Mensen verschillen in hoe ze denken over emoties. Sommigen zien emoties als iets wat ons overkomt en waar we geen of nauwelijks invloed op hebben. Anderen zien emoties als iets waar we wel degelijk invloed op kunnen hebben. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het geloof dat we emoties kunnen beïnvloeden samenhangt met welbevinden maar het is tot nu toe niet duidelijk hoe dit komt. Smith et al. (2017) voerden een experiment (N=1645) uit bij adolescenten om meer te weten te komen over de relatie tussen hoe we denken over emoties en hoe goed we ons voelen.

Lees verder »


Wijsheid en sociale klasse

~ Coert Visser

Wijsheid kun je definiëren als het verstandig omgaan met complexe levenssituaties, situaties waarin sprake is van ambiguïteit, meerdere gezichtspunten, verschillende belangen, verschillende korte- en langetermijneffecten en voortdurende verandering (zie hier). Wijsheid komt vooral neer op het onderkennen van onzekerheid, het relativeren van je eigen perspectief en het oog hebben voor het perspectief van anderen. Wijsheid is belangrijk. Het hangt niet samen met intelligentie maar wel met welbevinden en het hebben van goede sociale relaties. Justin Brienza en Igor Grossmann (2017) laten in een nieuw onderzoek een interessante relatie zien tussen wijsheid en sociale klasse.

Lees verder »