Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 760


Effecten van negatieve feedback op zelfbeeld, emoties, cognities en gedrag van bachelorstudenten

~ Coert Visser

De Canadese onderzoekers Marlee Mercer en Duygu Biricik Gulseren onderzochten de potentieel schadelijke gevolgen van negatieve feedback gericht op bachelorstudenten (Mercer & Gulseren, 2023). Prestatiefeedback is essentieel in het hoger onderwijs, met name om studenten te ondersteunen in hun leerproces. Ook het geven van negatieve feedback kan nodig en nuttig zijn. Negatieve feedback kan echter onbedoeld schadelijk zijn, zeker wanneer het algemener is dan constructieve kritiek en het zich niet richt op specifieke gedragingen.


Florerend leren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Florerend leren. De mentale gezondheid van jongeren staat veel in de belangstelling, juist omdat het er slecht mee gesteld is. De geestelijke gezondheidszorg is overbelast en de noodzaak om jongeren te helpen neemt alleen maar verder toe. Een eenmalige interventie die op grote schaal en online gegeven kan worden zou welkom zijn, als die daadwerkelijk op langere termijn zou helpen. Een dergelijke interventie is precies wat de onderzoekers Hecht el al (2023) hebben ontwikkeld.  


Feedbackgesprek tussen een leidinggevende en een medewerker

~ Coert Visser

Hieronder kun je vier gesprekjes tussen een leidinggevende en een medewerker lezen waarin deIn de eerste drie gesprekjes is de aanpak van de leidinggevende niet effectief, in het vierde gesprekje wel.


Ervaren racisme onder studenten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ervaren racisme onder studenten. Oram et al (2023) doen in dit artikel verslag van de perceptie van psychologische basisbehoefte- bevrediging of -frustratie van ‘witte’ studenten en studenten die behoren tot een minderheidsgroep. De onderzoekers vroegen zich af of er een verschil zou zijn in de ervaringen van psychologische basisbehoeftenvervulling van ‘witte’ studenten en studenten uit minderheidsgroepen aan de universiteit.


MicroLeren: Principes en Toepassingen

~ Coert Visser

Via een post op LinkedIn stuitte ik op een artikel van Nidhi Sachdeva over MicroLearning, in het Nederlands ‘MicroLeren’. Als onderzoeker aan de Universiteit van Toronto heeft ze zich verdiept in de behoefte aan beknopte en doelgerichte leermethoden. In een wereld die steeds sneller beweegt en waarin we worden gebombardeerd met informatie, kunnen microlessen ons helpen om gefocust en effectief te leren.


De kwaliteit van volharding

~ Gwenda Schlundt Bodien

De kwaliteit van volharding. Volharding, of doorzettingsvermogen wordt vaak gedefinieerd als ‘hoe lang iemand een bepaalde taak blijft uitvoeren om een doel te bereiken, ondanks obstakels, uitdagingen en tegenslagen. Doorzettingsvermogen wordt vaak wenselijk gevonden. Het lijkt inherent goed te zijn om te volharden. Maar dit stellen Vallerand et al ter discussie. Uit het onderzoek van Vallerand et al blijkt dat volharding niet in alle omstandigheden tot positieve resultaten leidt.


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 759Nieuw boek: Progressiegericht lesgeven

~ Gwenda Schlundt Bodien
Nieuw boek: progressiegericht lesgeven. Op 1 september 2023 verschijnt het boek Progressiegericht lesgeven, florerend leren. Florerend leren leidt tot welbevinden en tot progressie. Dat is waardevol voor leerlingen zelf en ook voor hun leraren. Want wat de meeste leraren drijft is om hun leerlingen te helpen groeien, zowel in hun leerprestaties als in hun persoonlijke ontwikkeling.

  • Opleiding Progressiegericht Werken (start 2 oktober 2023)


Feedback: wanneer, waartoe en hoe?

~ Coert Visser
Feedback kan waardevol zijn. Feedback, informatie over de effecten van ons gedrag, kan ons helpen om beter te worden in wat we doen. Zelf hebben we per definitie maar een beperkt zicht op de effecten van ons handelen. Andere mensen kijken vanuit een ander perspectief naar wat we doen en kunnen daarom andere dingen zien. Bovendien beschikken zij misschien over meer of andere kennis en vaardigheden waardoor hun feedback extra leerzaam kan zijn voor ons. Of deze positieve effecten van feedback gerealiseerd worden, hangt echter af van waarover de feedback gaat en hoe effectief de feedback wordt aangereikt. Maar wanneer geef je feedback en hoe doe je het op een effectieve manier? Lees hieronder meer over die vraag.

  • Opleiding Progressiegericht Leidinggeven (start 17 oktober 2023)


Spiegelen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Spiegelen is een fenomeen waarnaar je vanuit diverse invalshoeken kunt kijken. In onze training progressiegerichte feedback stelde een deelnemer de vraag of we in de progressiegerichte aanpak gebruik maken van spiegelen. In deze bijdrage enkele gedachten hierover.

  • Incompany Kennismakingsworkshop Progressiegericht Werken


Fraude in wetenschappelijk onderzoek: drie grote namen onder vuur

~ Coert Visser
Iets meer dan 10 jaar geleden speelde het schandaal over de psycholoog Diederik Stapel die op grote schaal fraude had gepleegd in zijn onderzoeken. Recent zijn er weer enkele berichten geweest over wetenschappers die vermoedelijk niet ethisch hebben gehandeld.


Ondersteunende boodschappen van docenten versterken het effect van stressinterventies

~ Coert Visser
De geestelijke gezondheid van jonge mensen wordt gezien als een groeiend probleem, en helaas krijgen velen niet de hulp die ze nodig hebben. Hoewel korte, eenmalige interventies, zoals online programma’s, veelbelovend lijken, hebben ze niet altijd een blijvend effect. Een recente studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin en de Universiteit van Rochester, ging op zoek naar manieren om de effectiviteit van dergelijke interventies te vergroten (Hecht et al., 2023).


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 758


Het spanningsveld tussen eerlijkheid en schade in gesprekken 

 ~ Coert Visser 
In persoonlijke ontwikkeling, conflictoplossing en maatschappelijke vooruitgang spelen moeilijke gesprekken een centrale rol. Deze gesprekken kunnen variëren van ouders die gevoelige onderwerpen als de dood en racisme bespreken tot professionals die ongemakkelijke waarheden moeten overbrengen.  Een recente publicatie van Emma Levine, onderzoeker op het gebied van eerlijkheid aan de Universiteit van Chicago, die zij samen met enkele collega’s schreef, werpt nieuw licht op de complexe dynamiek van lastige gesprekken.

  • Opleiding Progressiegericht Werken (start 2 oktober 2023)


Animatie: mindset en negatieve feedback 

~ Gwenda Schlundt Bodien
 


  • Opleiding Progressiegericht Leidinggeven (start 17 oktober 2023)


Daadwerkelijke en waargenomen liking gaps 

~ Coert Visser 
Dit onderzoek (Tissera et al., 2023) gaat over de ‘liking gap’. Dit is verschijnsel dat je denkt dat anderen je minder aardig vinden dan ze je daadwerkelijk vinden. (de daadwerkelijke liking gap), en de perceptie dat mensen denken dat ze anderen aardiger vinden dan dat anderen hen vinden (de waargenomen liking gap).

  • Incompany Kennismakingsworkshop Progressiegericht Werken

De winst van onderpresteren 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
De winst van onderpresteren. Geloven dat je slechter dan gemiddeld presteert zou wel eens een verborgen troef kunnen zijn voor welbevinden en groei. Whillans et al (2020) pleiten er in dit artikel voor om meer onderzoek te gaan doen naar het slechter-dan-gemiddeld-effect en ze introduceren een conceptueel model.


Materialisme en burnout 

~ Coert Visser 
Dit onderzoek (Reyes et al., 2023), gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie, stelt dat materialisme op de werkplek – de waarde die aan extrinsieke (roem, geld, imago) tegenover intrinsieke (relaties, prosocialiteit, zelfontwikkeling) werkdoelen wordt gehecht – een belangrijke oorzaak van burn-out is. 

Podcast: welbevinden 

~ Gwenda Schlundt Bodien
Welbevinden, en dan vooral mentaal welbevinden krijgt veel aandacht de laatste jaren. Deze aflevering van de podcast gaat over onderzoek van Martella et al (2022), dat belangrijke aankopingspunten biedt om het welbevinden van medewerkers, studenten en leerlingen te verbeteren.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 757

~ Gwenda Schlundt Bodien
Het frisse start-effect betekent dat mensen vooral veranderingsbereid zijn wanneer ze het gevoel hebben dat ze een frisse start kunnen maken. In haar boek How to change legt Katy Milkman uit hoe dit werkt.

  • Opleiding Progressiegericht Werken (start 2 oktober 2023)
~ Coert Visser 
Gedragsverandering is een complex en uitdagend proces dat een centrale rol speelt in vele aspecten van het leven, van gezondheid tot productiviteit en duurzaamheid. Onderzoekers Gail McMillan, Marina Milyavskaya en Rachel J. Burns hebben recent dit onderwerp verkend, met een focus op hoe contextuele veranderingen de mogelijkheid tot gedragsverandering kunnen beïnvloeden. Hun studie werpt een nieuw licht op het gebied van gedragsverandering, en biedt interessante inzichten die nuttig kunnen zijn voor individuen en beleidsmakers.

~ Gwenda Schlundt Bodien
Momenteel lees ik het boek The psychology of change, life contexts, experiences and identities van Reynolds en Branscombe. In dit boek wordt een overtuigend argument uiteengezet dat het bestaan van de zogenaamde plastische persoonlijkheid aantoont.

~ Coert Visser 
De cirkeltechniek is één van de meeste geliefde en flexibele progressiegerichte technieken. In dit artikel beschrijf ik hoe je de cirkeltechniek kunt benutten in je organisatie om functionerings- en ontwikkelingsgesprekken met teamleden te voeren. Het doel van die gesprekken is om de medewerkers te stimuleren tot reflectie en om hun groei en ontwikkeling te stimuleren.