Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 793Winactie: ding mee naar gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht CoachenWil je kans maken? Stuur ons dan voor 5 juli een e-mail en leg uit waarom je wilt winnen. Op 5 juli maken we de winnaar bekend.


► Bespreking van Morele ambitie’ (Rutger Bregman, 2024)

Rutger Bregman is historicus en schrijver. Zijn nieuwe boek Morele Ambitie is anders, en in mijn ogen beter dan zijn vorige boek, de internationale bestseller De meeste mensen deugen. In het dikke boek De meeste mensen deugen leverde Bregman een grote hoeveelheid argumenten voor de gedachte dat, je raadt het al, de meest mensen deugen. Het boek probeerde dus vooral een manier van kijken naar de werkelijkheid te stimuleren. Ik vond die poging niet helemaal geslaagd. Het nieuwe boek, Morele Ambitie, gaat verder en heeft een andere doelstelling. Het is een overtuigende oproep om in actie te komen.

Bereik sneller en prettiger teamprogressie met praktische technieken uit de progressiegerichte aanpak. Voor leidinggevenden, verzorgd door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Vijf sessies vol praktijkgerichte oefeningen en reflecties.

Defensieve humor

Een teamlid vertelt aan zijn teamgenoten over een energiegevend moment dat hij de afgelopen week ervoer in zijn werk. Hij legt uit dat het hem erg veel energie gaf om te zien dat zijn harde werken achter zijn laptop had geleid tot een goedgeorganiseerd schoolreisje. Veel van de aanwezige teamleden knikten enthousiast en waarderend tijdens zijn verhaal. Maar dan gooit een teamlid er een grap in: ‘Nou, geweldig, applaudiseren allemaal hoor!’ Onmiddelijk beginnen er drie teamleden mee te lachen. Degene die het energiegevend moment inbracht is stil, lacht wat en het gesprek gaat vervolgens verder over andere dingen.

► Opleiding Progressiegericht Coachen (start 4 oktober 2024)

Leer effectieve progressiegerichte interventies en technieken toepassen met Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. Voor (team-)coaches en trainers die diepgaand kennis willen opdoen en oefenen. Zeven sessies gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens een training behandelden we de groeimindset. Een deelnemer zei: “Ik snap de voordelen van een groeimindset en die onderschrijf ik ook. Maar heeft een statische mindset soms ook niet voordelen? Bijvoorbeeld als je tegen een leerling zegt: ‘Hier ben jij gewoon niet goed in.’ Dat is namelijk wel duidelijk!”

► Training Progressiegerichte Ontwikkelgesprekken

Leer in twee sessies constructieve ontwikkelgesprekken voeren met focus op progressie. Voor leidinggevenden en medewerkers, gegeven door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Praktisch, wetenschappelijk onderbouwd en effectief.

Humor in groepen

Humor in groepen. In deze onderzoeksreview schetsen de auteurs onder andere wat de consequenties van verschillende vormen van humor zijn voor de groep. Positieve humorvormen zoals affiliatieve humor en zelfs speelse plagerijen van teamleden kunnen een aangename groepssfeer bevorderen door positieve affectie te vergroten en spanning te verminderen, terwijl agressieve humor/sarcasme de aangename sfeer kan verminderen en leiden tot relatieconflicten en negatieve gevoelens.

Blijf op de hoogte van de nieuwste bevindingen met deze samenvatting van recent onderzoek op deze website, gepubliceerd in de afgelopen drie maanden.

De humor van de docent. Docenten gebruiken regelmatig humor in de klas. Wat is het effect van hun humor op de studenten of leerlingen? In een onderzoeksartikel van James et al (2024) doen de onderzoekers verslag van het effect van vier humorstijlen op de percepties van studenten.

De opkomst van Donald Trump in de Amerikaanse politiek was zorgwekkend. Trump vormde een bedreiging voor de democratische rechtsorde en internationale relaties. Helaas is deze dreiging nog volop aanwezig. In de laatste jaren zijn ook in andere landen politici met antidemocratische uitgangspunten populair en machtig geworden. Is de Nederlandse situatie ook zorgwekkend? Zal de nieuwe regering democratie-ondersteunend of democratie-ondermijnend zijn?

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 792► Opleiding Progressiegericht Coachen (start 4 oktober 2024)

Leer effectieve progressiegerichte interventies en technieken toepassen met Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. Voor (team-)coaches en trainers die diepgaand kennis willen opdoen en oefenen. Zeven sessies gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

► Innovatief werkgedrag en autonomie

Innovatief werkgedrag en autonomie. Papachristopoulos et al (2024) deden correlationeel onderzoek naar de rol van een causaliteitsoriëntatie en innovatief werkgedrag. Dit onderzoek kan het denken over hoe organisaties innovatief werkgedrag kunnen stimuleren voeden. Want als innovatie belangrijk is voor de organisatie, wat kunnen beleidsmakers dan het beste doen om innovatief werkgedrag te bewerkstelligen? Een systeem van bonussen en beoordelingen optuigen waarin innovatief werkgedrag wordt beloond? Of is er een eenvoudiger manier om innovatief werkgedrag mogelijk te maken?

Bereik sneller en prettiger teamprogressie met praktische technieken uit de progressiegerichte aanpak. Voor leidinggevenden, verzorgd door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Vijf sessies vol praktijkgerichte oefeningen en reflecties.

► Straffen is een schijnoplossing: dit is wat je beter kunt doen

Een docent hoorde ik laatst zeggen: "Als een leerling ongewenst gedrag blijft vertonen dan moet je wel straffen, toch? Ik ken ook van die docenten die maar blijven pamperen en begrip tonen. Dat werkt totaal niet. Op een gegeven moment moet je straffen. Dan is het afgelopen met praten! Wie niet horen wil, moet maar voelen!" Hieronder leg ik uit waarom straffen geen duurzame oplossing is bij ongewenst gedrag. Ook leg ik uit wat je beter kunt doen.

► Training Progressiegerichte Ontwikkelgesprekken

Leer in twee sessies constructieve ontwikkelgesprekken voeren met focus op progressie. Voor leidinggevenden en medewerkers, gegeven door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Praktisch, wetenschappelijk onderbouwd en effectief.

► Wie zwijgt stemt toe

Wie zwijgt stemt toe. Op 2 juli zal er een nieuw kabinet op het bordes staan met een nieuwe premier. In dat kabinet zitten mensen die uitingen hebben gedaan die m.i. gebaseerd zijn op overtuigingen die schadelijk zijn voor onze democratische samenleving. Sommige van die uitingen zijn in de ijskast gezet, andere worden niet teruggenomen of zijn ‘verkeerd geïnterpreteerd’. Maar of de uitingen nu in een ijskast staan of niet, de overtuigingen die aan de uitingen ten grondslag liggen zijn niet opeens verdwenen. Wat te doen? Er het zwijgen toe doen? Je oren dicht doen? Je uitspreken?

► 6 Romeinse filosofen in hun zoektocht naar wijsheid

De Romeinse cultuur bouwde sterk voort op de Griekse cultuur. Dit is ook te herkennen aan de werken van Romeinse filosofen. Vaak werden zij geïnspireerd door hun Griekse voorgangers. Hieronder bespreek ik enkele van de filosofen die zich in hun werk mede richtten op wijsheid.

► Progressie in het hanteren van agressie

Vermoedelijk is het in diverse contexten belangrijk om progressie te gaan boeken in het hanteren van agressie. Agressie kan onze samenleving tot stilstand doen komen, kan scholen onveilig maken en kan een treinreis tot een gevaarlijke activiteit reduceren. Veelvoorkomende manieren van reageren op agressie en geweld zijn het proberen te blijven praten met de agressor, het tolereren van de agressie en het autoritair en controlling onderdrukken van de agressor.

► Hoe gedetailleerde toekomstvisies kunnen bijdragen aan progressie

Recente onderzoeken tonen aan dat het visualiseren van doelen een krachtige invloed kan hebben op menselijk gedrag en prestaties. Een nieuwe studie (Voigt et al., 2024) richt zich op begrijpen van de mechanismen achter dit fenomeen. Ze onderzochten met name hoe visuele representaties van doelen de motivatie en prestaties van individuen kunnen beïnvloeden.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 791


► Opleiding Progressiegericht Coachen (start 4 oktober 2024)

Leer effectieve progressiegerichte interventies en technieken toepassen met Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. Voor (team-)coaches en trainers die diepgaand kennis willen opdoen en oefenen. Zeven sessies gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Het Negatief-Positief Responsmodel (NPR)

Eerder schreef ik op deze site over toxische negativiteit en over toxische positiviteit. In dit artikel presenteer ik het Negatief-Positief Responsmodel (NPR), een 2×2-model voor omgaan met problemen en tegenstellingen. Dit model contrasteert drie niet-effectieve manieren van reageren op problemen met een progressiegerichte houding.

Bereik sneller en prettiger teamprogressie met praktische technieken uit de progressiegerichte aanpak. Voor leidinggevenden, verzorgd door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Vijf sessies vol praktijkgerichte oefeningen en reflecties.


► Training Progressiegerichte Ontwikkelgesprekken

Leer in twee sessies constructieve ontwikkelgesprekken voeren met focus op progressie. Voor leidinggevenden en medewerkers, gegeven door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Praktisch, wetenschappelijk onderbouwd en effectief.


► Geen antwoord op de nuttigheidsvraag

Geen antwoord op de nuttigheidsvraag. Progressiegerichte coachingsgesprekken starten met de nuttigheidsvraag. Dat die vraag gesteld wordt wil trouwens niet zeggen dat de coach verwacht dat de client direct een antwoord geeft. Er zijn verschillende redenen waarom clienten soms geen antwoord hebben op de nuttigheidsvraag. Hoe kan de coach daar progressiegericht op reageren?
In de Westerse filosofie is de klassieke oudheid een periode die ongeveer 800 jaar BCE begon en eindigde in het jaar 500 na het begin van de jaartelling. De eerste periode in de klassieke oudheid bestond uit de opkomst en bloei van de Griekse beschaving, de tweede uit de glorietijd van de Romeinse beschaving. Het woord filosofie stamt ook uit deze tijd en werd vermoedelijk bedacht door Pythagoras. Het woord filosofia is een samentrekking van de woorden filo (ik houd van) en sofia (wijsheid). Vandaar dat een synoniem voor filosofie wijsbegeerte is.
Podcast: de nuttigheidsvraag. In 1999 volgde ik een opleiding SFBT (solution focused brief therapy) bij Insoo Kim Berg en Steve de Shazer en daar kwam ik voor het eerst in aanraking met wat Coert en ik later de nuttigheidsvraag zijn gaan noemen. Insoo begon haar sessies bijvoorbeeld met de vraag: ‘What needs to happen here today so that this conversation is useful to you?’ Het was in de jaren negentig een vraag die innovatief was in de therapie wereld. In plaats van allerlei diagnostische vragen te stellen stond de cliënt opeens aan het roer van het gesprek. Ik heb altijd in organisatiecontexten gewerkt en niet in therapie, maar zag al snel dat dit type vraag heel bruikbaar was in organisaties. In deze podcast ga ik in op het benutten van de nuttigheidsvraag in vier verschillende progressiegerichte rollen (helpen, sturen, instrueren, trainen/adviseren) en in vergaderingen en ga ik in op de precisie van formuleringen. Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 790


Feedback vragen als leidinggevende

Een leidinggevende in onze opleiding vertelde dat hij feedback ging vragen aan medewerkers. Het ging over het volgende onderwerp. Uit onderzoek van Teresa Amabile en Steven Kramer blijkt dat een positieve innerlijke werkbeleving betekent dat je positief denkt over je werk, je je goed voelt op je werk en goed gemotiveerd bent voor je werk. Dit leidt tot beter functioneren. In een opleiding voor leidinggevenden behandelden wij dit thema. We gaven hen een checklist met voorbeelden van acties die zij konden ondernemen om de positieve innerlijke werkbeleving van hun medewerkers te vergroten. De checklist bevatte ook voorbeelden van acties die de innerlijke werkbeleving van medewerkers ondermijnen en die ze dus beter konden vermijden.

Een symbiose van AT en SDT?

Een symbiose van AT en SDT? Leroy pleit in dit artikel voor een symbiose tussen AT en SDT. Hij pleit ervoor om te denken in termen van paradoxale waarden in plaats van in termen van tegenovergestelde aannames en waarden. Ik vraag me af of deze invalshoek ons dichterbij wat waar is gaat helpen of dat we juist in drijfzand terecht gaan komen.


Hoe ga je om met iemand die heel negatief is?

Tijdens een recente training die wij gaven aan leidinggevenden behandelden wij onderzoek van Teresa Amabile naar innerlijke werkbeleving. Een van de implicaties van Amabile’s onderzoek is dat het verstandig is om als leidinggevende te trachten negativiteit in je eigen communicatie te beperken. Toen we dit behandelden, vroeg een deelnemer: “Maar hoe ga je om met iemand anders die heel negatief is?” Deze vraag is begrijpelijk en biedt een waardevolle kans om het onderwerp van negativiteit te reflecteren.

Sturen is gebaseerd op eerlijkheid. Een docent, met een eigen bedrijf in elektronische apparatuur, verkoopt tijdens zijn lesdagen producten aan zijn leerlingen. Dat is niet toegestaan en is een ongewenste situatie die moet stoppen. De teamleider is ervan op de hoogte dat deze docent dat doet. Hij is echter huiverig om erover te praten met hem, want hij wil liever goede maatjes blijven. De docenten liggen immers niet voor het oprapen, hij zou niet weten wat hij moest beginnen als de docent zijn ontslag zou nemen.


► Progressie in aannames over motivatie: van de agency theorie naar de zelfdeterminatietheorie

Managementpraktijken zijn gebaseerd op fundamentele aannames over wat mensen motiveert. In een recent artikel zetten Marylène Gagné en Rebecca Hewett twee contrasterende visies hierop uiteen: de agency theorie en de zelfdeterminatietheorie. De agency theorie gaat ervan uit dat mensen voornamelijk gemotiveerd worden door externe prikkels en controle, terwijl de zelfdeterminatietheorie stelt dat mensen gedreven worden door de bevrediging van de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid. Hoewel de zelfdeterminatietheorie ondersteund wordt door decennia aan onderzoek dat de meerwaarde van autonome motivatie aantoont, is de agency theorie nog altijd de overheersende aanname in managementpraktijken.

Positieve emoties en tweede taalverwerving

Positieve emoties en tweede taalverwerving. Emoties spelen een belangrijke rol bij tweede taalverwerving. Onderzoek van Fredrickson toont aan dat negatieve emoties en positieve emoties een verschillende functie hebben. Negatieve emoties zoals angst en bezorgdheid om de eigen prestaties en gebrek aan begrip gaan gepaard met vernauwing van de aandacht en met focus. Positieve emoties gaan samen met verbreding van onze aandacht en percepties en met creativiteit. Wang et al schrijven in dit onderzoeksartikel over de rol van angst en plezier bij luistertaken in tweede taalonderwijs.

De grote drie van de Oosterse filosofie

Ongeveer 600 BCE ontstond de filosofie, de discipline van het via denken komen tot kennis en wijsheid. Dit gebeurde ongeveer gelijktijdig en waarschijnlijk grotendeels onafhankelijk van elkaar in Griekenland en China. De Westerse cultuur is sterk beïnvloed door ideeën uit de klassieke Griekse filosofie. Maar er is ook een zeer rijke Oosterse filosofische traditie. Hoewel er een zekere overlap bestaat in denkbeelden van klassieke Oosterse en Westerse filosofen, zijn er ook enkele duidelijke accentverschillen.