Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 744Het gedachteverschil: we denken meer over elkaar dan we denken

~ Coert Visser
Menselijke interacties zijn complex en vaak gekenmerkt door misverstanden en verkeerde interpretaties. Een bekend fenomeen is de liking gap (het waarderingsverschil). Deze houdt in dat we de neiging hebben te onderschatten hoeveel anderen ons mogen. Dit kan leiden tot onnodige gevoelens van onzekerheid en zelftwijfel. In dit artikel bespreek ik een gerelateerd concept, het gedachteverschil, aan de hand van een artikel van Cooney et al. (2021). Wat is het gedachteverschil en wat betekent het voor ons dagelijks leven en professionele interacties?

Animatie: van feedback naar progressiewens

~ Gwenda Schlundt BodienNieuwe trainingen ingepland op onze site!

Je kunt je weer inschrijven voor nieuwe trainingen en opleidingen. 

Podcast: openingszin in stuurgesprek

~ Gwenda Schlundt Bodien
Deze podcast gaat in vijf minuten in op de openingszin in een progressiegericht stuurgesprek. Wil je meer informatie over progressiegericht sturen dan kun je ook terecht bij deze podcast: progressiegericht sturen.

Toxische positiviteit: positiviteit opleggen werkt niet

~ Coert Visser
Een begrip dat de laatste jaren regelmatig opduikt in publicaties is toxische positiviteit. Misschien een verrassende term. Kan positiviteit negatief zijn? Hoe zit dat? Laten we het eens onder de loep nemen.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 743


De kracht van continuïteit bij organisatieverandering

~ Coert Visser
Ik las over een interessante benadering van organisatieverandering die goed aansluit bij progressiegericht werken en die de nadruk legt op continuïteit bij organisatieverandering.

Aandacht doet ertoe

~ Gwenda Schlundt Bodien
Aandacht doet ertoe. In het artikel van Keller et al (2020) wordt uitgelegd hoe het organiseren van de aandacht van leerlingen tijden de les gerelateerd is aan hun leerproces. De onderzoekers maken onderscheid tussen vier soorten aandacht, die zich van elkaar onderscheiden op twee dimensies. Docenten en trainers kunnen rekening houden met het bestaan van deze soorten en kunnen de focus van leerlingen en studenten zodanig proberen te sturen dat het leerproces wordt ondersteund.

Leidinggevende uit waardering maar het lijkt niet te werken (2)

~ Coert Visser
Maarten werkt iets langer dan een jaar in een team van ongeveer 10 mensen in een zorgorganisatie. Zijn leidinggevende is Vera. Dit is zijn tweede baan nadat hij zijn opleiding heeft afgerond. Het werk is hem wel goed bevallen. Hij voelt een soort kameraadschappelijkheid met zijn collega’s. Het werken met de patiënten geeft hem over het algemeen veel voldoening. De laatste paar maanden heeft hij het helaas steeds minder naar zijn zin. Dit heeft vooral te maken met zijn relatie met Vera.

Pesten neemt af door autonomie-ondersteunend lesgeven

~ Gwenda Schlundt Bodien
Pesten neemt af door autonomie-ondersteunend lesgeven. Cheon et al (2022) rapporteren in dit artikel hun onderzoeksresultaten naar pesten en klassenklimaat. Het blijkt dat autonomie-ondersteunend lesgeven het klassenklimaat verbetert en daarmee anti-sociaal gedrag vermindert.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 742


Hoe word je mild voor jezelf?

~ Gwenda Schlundt Bodien
Hoe word je mild voor jezelf? Mild zijn voor jezelf betekent dat je jezelf accepteert en vriendelijk en begripvol bent tegenover je eigen fouten, tekortkomingen en onvolkomenheden. Het is opvallend hoe vaak deelnemers in onze sessies en trainingen zeggen dat ze willen leren om milder te worden voor zichzelf. Waarom zou je dat willen leren en hoe kun je het voor elkaar krijgen?

Immuun voor nepnieuws

~ Coert Visser
Een tijdje geleden schreef ik over cognitieve immunologie, de wetenschapsdiscipline die het immuunsysteem van de geest bestudeert dat beschermt tegen besmettelijke en gevaarlijke ideeën. Nu is er een toegankelijk Nederlandstalig boek verschenen door een van de leidende onderzoekers op dit gebied. Het boek heet Immuun voor nepnieuws, de auteur is Hoogleraar psychologie aan Cambridge, Sander van der Linden. Een centraal begrip in de visie van Van der Linden is prebunking, wat te vergelijken is het vaccineren van mensen tegen een virus, in dit geval een ideeënvirus.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Hoe scholen zijn en hoe ze kunnen worden

~ Gwenda Schlundt Bodien
Hoe scholen zijn en hoe ze kunnen worden is het thema van een hoofdstuk van Johnmarshall Reeve et al in het nieuw verschenen Handbook of Self-determination Theory. In deze bijdrage vat ik de hoofdboodschap van dit hoofdstuk samen.

Top 6 van meest schadelijke overtuigingen

~ Coert Visser
Al eerder heb ik geschreven over hoe irrationale overtuigingen schadelijk kunnen zijn en ook over hoe ze moeilijk te veranderen kunnen zijn vanwege enkele systematische en psychologische obstakels. Maar overtuigingen kunnen veranderen en geloven dat ze niet kunnen veranderen kan ertoe leiden dat we ophouden om eerlijk te praten over onze overtuigingen waardoor we polarisatie creëren en progressie bemoeilijken. Met dat in het achterhoofd deel ik hier mijn top 6 van schadelijke overtuigingen plus een korte uitleg over waarom ze in mijn ogen zo gevaarlijk zijn. Hopelijk bieden deze gedachten aanleiding tot verder nadenken.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 741De essentie van betekenisvol werk: het leveren van een positieve bijdrage

~ Coert Visser
Werk neemt een centrale plaats in ons leven in, niet alleen omdat het voorziet in ons levensonderhoud, maar ook omdat het een bron van persoonlijke voldoening en sociale erkenning kan zijn. Betekenisvol werk draagt bij aan ons algemeen welzijn en kan een aanzienlijke invloed hebben op onze mentale gezondheid. In dit artikel bespreek ik een nieuw artikel van de Finse psycholoog en filosoof Frank Martela over wat nu de kern van betekenis in werk is.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Animatie: van feedback naar progressiewens

~ Gwenda Schlundt Bodien


Effectiever communiceren met SSG: bondig, specifiek en genereus

~ Coert Visser
Ik kwam een interessant artikel tegen op Fast Company. Het artikel legt de zogeheten SSG-methode voor effectieve communicatie uit, ontwikkeld door David Rock, medeoprichter van het NeuroLeadership Institute. Rock richt zich op het toepassen van neurowetenschappelijke inzichten op leiderschap en organisatieontwikkeling. Hij heeft diverse boeken geschreven, waaronder “Your Brain at Work” en “Quiet Leadership”, en is een pionier in het veld van neurowetenschap en leiderschap.

Onverschillig leiderschap werkt het slechtst

~ Gwenda Schlundt Bodien
Onverschillig leiderschap werkt het slechtst. Huyghebaert-Zouaghi et al (2022) deden een onderzoek naar de samenhang tussen leiderschapsgedrag, psychologische basisbehoeften van medewerkers en motivatie van medewerkers. Ze keken specifiek naar hoe de combinatie van de vervulling, frustratie en niet-vervulling van de psychologische basisbehoeften van medewerkers tezamen verschillende behoeften- en motivatieprofielen van medewerkers vormen. Zo kwamen ze er in het onderzoek achter dat er zes verschillende profielen van medewerkers te onderscheiden zijn, die stabiel zijn in de tijd. Dit onderzoek is een van de eerste in zijn soort, en geven aanleiding tot nader onderzoek naar onder andere de effecten van een onverschillige leiderschapsstijl.

Controlerend leidinggeven werkt niet, lees hoe het anders kan

~ Coert Visser
Afgelopen week vertelden drie personen me overwogen te hebben ontslag te nemen, waarbij in alle gevallen een controlerende managementstijl van hun leidinggevende de aanleiding was. De eerste persoon deelde dat zijn baas zich bot opstelde en daarna beweerde dat je als leidinggevende nu eenmaal “een beetje een eikel” moet zijn. De tweede persoon beschreef hoe zijn leidinggevende voortdurend dwingend, controlerend en wantrouwend optrad tot frustratie van meerdere mensen in het team. De derde persoon klaagde dat haar leidinggevende haar en haar collega’s niet bij belangrijke beslissingen betrok en hen steeds voor voldongen feiten plaatste. Hoewel ze uiteindelijk nog niet besloten hadden om ontslag te nemen, overwogen ze het serieus.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Helpen” is niet altijd de oplossing

~ Gwenda Schlundt Bodien
“Helpen” is niet altijd de oplossing. Vaak proberen mensen situaties op te lossen door te helpen, terwijl deze hulp niet passend is. Leidinggevenden, collega’s, docenten en ouders lijken vaak te denken dat ze anderen moeten helpen, terwijl dat niet altijd de juiste aanpak is. Er zijn situaties waarin we andere acties moeten ondernemen om vooruitgang te boeken. In deze bijdrage bespreken we enkele situaties waarin we ervoor pleiten om niet te helpen.