Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 741De essentie van betekenisvol werk: het leveren van een positieve bijdrage

~ Coert Visser
Werk neemt een centrale plaats in ons leven in, niet alleen omdat het voorziet in ons levensonderhoud, maar ook omdat het een bron van persoonlijke voldoening en sociale erkenning kan zijn. Betekenisvol werk draagt bij aan ons algemeen welzijn en kan een aanzienlijke invloed hebben op onze mentale gezondheid. In dit artikel bespreek ik een nieuw artikel van de Finse psycholoog en filosoof Frank Martela over wat nu de kern van betekenis in werk is.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Animatie: van feedback naar progressiewens

~ Gwenda Schlundt Bodien


Effectiever communiceren met SSG: bondig, specifiek en genereus

~ Coert Visser
Ik kwam een interessant artikel tegen op Fast Company. Het artikel legt de zogeheten SSG-methode voor effectieve communicatie uit, ontwikkeld door David Rock, medeoprichter van het NeuroLeadership Institute. Rock richt zich op het toepassen van neurowetenschappelijke inzichten op leiderschap en organisatieontwikkeling. Hij heeft diverse boeken geschreven, waaronder “Your Brain at Work” en “Quiet Leadership”, en is een pionier in het veld van neurowetenschap en leiderschap.

Onverschillig leiderschap werkt het slechtst

~ Gwenda Schlundt Bodien
Onverschillig leiderschap werkt het slechtst. Huyghebaert-Zouaghi et al (2022) deden een onderzoek naar de samenhang tussen leiderschapsgedrag, psychologische basisbehoeften van medewerkers en motivatie van medewerkers. Ze keken specifiek naar hoe de combinatie van de vervulling, frustratie en niet-vervulling van de psychologische basisbehoeften van medewerkers tezamen verschillende behoeften- en motivatieprofielen van medewerkers vormen. Zo kwamen ze er in het onderzoek achter dat er zes verschillende profielen van medewerkers te onderscheiden zijn, die stabiel zijn in de tijd. Dit onderzoek is een van de eerste in zijn soort, en geven aanleiding tot nader onderzoek naar onder andere de effecten van een onverschillige leiderschapsstijl.

Controlerend leidinggeven werkt niet, lees hoe het anders kan

~ Coert Visser
Afgelopen week vertelden drie personen me overwogen te hebben ontslag te nemen, waarbij in alle gevallen een controlerende managementstijl van hun leidinggevende de aanleiding was. De eerste persoon deelde dat zijn baas zich bot opstelde en daarna beweerde dat je als leidinggevende nu eenmaal “een beetje een eikel” moet zijn. De tweede persoon beschreef hoe zijn leidinggevende voortdurend dwingend, controlerend en wantrouwend optrad tot frustratie van meerdere mensen in het team. De derde persoon klaagde dat haar leidinggevende haar en haar collega’s niet bij belangrijke beslissingen betrok en hen steeds voor voldongen feiten plaatste. Hoewel ze uiteindelijk nog niet besloten hadden om ontslag te nemen, overwogen ze het serieus.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Helpen” is niet altijd de oplossing

~ Gwenda Schlundt Bodien
“Helpen” is niet altijd de oplossing. Vaak proberen mensen situaties op te lossen door te helpen, terwijl deze hulp niet passend is. Leidinggevenden, collega’s, docenten en ouders lijken vaak te denken dat ze anderen moeten helpen, terwijl dat niet altijd de juiste aanpak is. Er zijn situaties waarin we andere acties moeten ondernemen om vooruitgang te boeken. In deze bijdrage bespreken we enkele situaties waarin we ervoor pleiten om niet te helpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten