Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 717

Podcast Progressiegericht Adviseren 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Deze aflevering van de podcast gaat over progressiegericht adviseren. In welke situaties is adviseren aan de orde? Wat zijn veelvoorkomende niet-effectieve manieren van adviseren? Welke principes benutten we bij progressiegericht adviseren en hoe klinkt een progressiegericht adviesgesprek? 

Hoe kun je effectief omgaan met lastig gedrag? 

 ~ Coert Visser 
Hoe kun je effectief omgaan met lastig gedrag? Amy Gallo is auteur van het boek Getting Along: How to Work with Anyone (Even Difficult People). In een artikeltje over dat boek staat dat Gallo 8 soorten lastige mensen identificeert. Het artikel concentreert zich op één van die lastige soorten, de passief-agressieve, en beschrijft do’s en don’ts om hier effectief mee om te gaan. Ik heb enkele kritische kanttekeningen bij haar typologie maar vind haar aanbevelingen interessant. 

Wat mogen we verwachten van nudging? 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Wat mogen we verwachten van nudging? Een meta-analyse van Mertens et al (2021) is er optimistisch over dat nudges een effectieve gedragsinterventie voor beleidsmakers is. Maar hun conclusies zijn te rooskleurig en kunnen niet getrokken worden op basis van de onderzoeksresultaten, zo stellen negen andere gerenommeerde onderzoekers. 

Ons vertrouwen in wetenschap 

~ Coert Visser 
Kort geleden schreef ik een artikel over een paper in Science van Nicolas Light et al. (2022). Het artikel liet zien dat mensen die het het meest oneens zijn met de wetenschappelijke consensus over onderwerpen als klimaatverandering, vaccinatie en evolutie minder kennis hebben over deze onderwerpen dan mensen die geloven in de wetenschappelijke consensus terwijl ze zelf denken dat ze er meer over weten. Ze hebben een illusie van begrip. Ze hebben met andere woorden een hoge subjectieve kennis (dit is je eigen oordeel over hoeveel je weet) maar een lage objectieve kennis (dit is hoeveel je feitelijk weet). Er kwamen twee interessante vragen over dat artikel. Hieronder kun je die vragen en mijn antwoorden lezen. 

Podcast: progressiegericht oudergesprek 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Podcast: progressiegericht oudergesprek. Niet alle ouders en docenten zijn altijd even tevreden over hoe het tien minuten gesprek over het kind verloopt. In deze podcast reik ik een eenvoudige structuur aan voor het voeren van een oudergesprek dat iets goeds oplevert. Ik ga in op: het doel van een progressiegericht oudergesprek de voorbereiding van een progressiegericht oudergesprek het voeren van een progressiegericht oudergesprek wat je niet bespreekt in een progressiegericht oudergesprek na afloop van het progressiegerichte oudergesprek Ben je ouder of docent en voer je binnenkort weer een tien minuten gesprek op school? Dan zou ik het interessant vinden om je ervaringen met het progressiegerichte oudergesprek te horen. 

Progressiewandelen: goed voor progressie 

~ Coert Visser 
Kort geleden gaven wij een training progressiegericht werken aan directeuren van middelbare scholen. We hadden deze mensen in het verleden ook al eens (sommigen al meerdere malen) in trainingen gehad. Een van de aanwezigen vertelden dat hij, naar aanleiding van de eerste training, samen met een collega twee keer per week ging progressiewandelen.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 716

Opleiding Progressiegericht Werken (Start 29 november 2022) 

De opleiding progressiegericht werken wordt verzorgd door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. De inhoud van de opleiding is zeer praktisch en tegelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. ~ Coert Visser 
De leermindset bestaat uit vier overtuigingen die belangrijk zijn voor schoolsucces. Leermindsets, de overtuigingen en percepties over leren, spelen een belangrijke rol in de motivatie en leerprestaties van leerlingen. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen uit traditioneel achtergestelde milieus. Leer hier wat de vier componenten van een leermindset zijn en waarom de leermindset belangrijk is. Progressiegericht leidinggeven 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
   


~ Gwenda Schlundt Bodien 
Het is zeker mogelijk om mensen ergens van te overtuigen, maar weerstand tegen overtuigingskracht komt veel voor. Die weerstand kan diverse redenen hebben. Niemand vindt het prettig om gemanipuleerd te worden en mensen zijn geneigd zich te beschermen tegen een sterk overtuigende toon. In dit artikel presenteren Fransen et al weerstandsstrategieën en weerstandsmotieven in een samenhangend framework. 


~ Coert Visser 
Het basisidee achter de techniek van de plus achter de min zoeken is dat wanneer mensen zich negatief uiten (een klacht, een verwijt, kritiek) er altijd achter die negatieve uiting iets positiefs zit. Dat positieve is iets wat ze waardevol of belangrijk vinden, een waarde, een belang, een principe, een doel, of hoe je het ook wilt noemen.


~ Gwenda Schlundt Bodien 
Maakt een glimlach je blij? Er is al jarenlang een debat gaande over facial feedback: hebben gezichtsuitdrukkingen effect op welke emoties mensen ervaren? Een zeer grote groep onderzoekers uit negentien verschillende landen hebben hier nu gezamenlijk onderzoek naar gedaan.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 715

Boosting-interventies 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Boosting-interventies zijn erop gericht om de keuzes die mensen maken te beïnvloeden, zonder ze ergens toe te dwingen. Boosting-interventies zijn familie van nudges, maar zijn niet hetzelfde, zo beschrijft dit artikel van Rouyard et al (2022). 

Excellencisme: alternatief voor perfectionisme 

~ Coert Visser 
In een artikel in The Washington post pleit Tracy Dennis-Tiwary, hoogleraar psychologie en neurowetenschap tegen perfectionisme. Ze was zelf een perfectionist en schrijft: “De normen waaraan perfectionisten zich houden zijn onrealistisch, te veeleisend en vaak onmogelijk te bereiken. En wanneer perfectionisten er niet in slagen perfectie te bereiken? 

Ontvankelijk voor feiten 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Ontvankelijk voor feiten. In het proefschrift van Aart van Stekelenburg gaat één hoofdstuk over de rol van gemotiveerd redeneren in de effectiviteit van het corrigeren van foute percepties van wetenschappelijke feiten. Zijn onderzoeksresultaten geven reden voor optimisme dat het goed mogelijk is om misconcepties te corrigeren. 

Moeten verkopers oneerlijk zijn? 

~ Coert Visser 
Moeten verkopers oneerlijk zijn? Is bedrog in de commercie acceptabel of zelfs nodig om succesvol te zijn? Jaren geleden sprak ik met iemand die een product verkocht dat goed voor de gezondheid zou zijn. Hij vertelde me dat hij op de verpakking vermeldde: “Klinisch getest!” Lachend voegde hij eraan toe: “Ha, ha, klinisch getest! Dat mag je er gewoon opzetten maar dat betekent helemaal niets!” 

Welbevinden in Europa 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Welbevinden in Europa is onderzocht door Martela et al (2022). Subjectief welbevinden van de burgers heeft in de loop der tijd een steeds belangrijker plek ingenomen in beleidsontwikkeling van landen. Dus stellen we ons de vraag hoe het met het welbevinden van mensen in een samenleving gaat. Wat meet je om die vraag te kunnen beantwoorden? Wat mensen verdienen? Of mensen religieus zijn? Hoe gelukkig mensen zijn? Het onderzoek van Martela et al geeft richting aan wat relevante criteria zijn om mee te nemen in het onderzoek naar welbevinden van burgers. 

Docentgedragingen die boodschappen geven over hun mindset 

~ Coert Visser 
Veel docenten zijn geïnteresseerd in de mindsettheorie en zoeken naar manieren om de bevindingen van deze theorie praktisch toe te passen. In dit artikel presenteer ik, op basis van het werk van Kathryn Kroeper en haar collega’s een overzicht van praktische gedragingen van docenten die een groeimindset bij studenten/leerlingen oproepen. Ook presenteer ik een lijst van docentgedragingen die juist een statische mindset oproepen en die docenten dus beter kunnen vermijden.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 714

Winnaars weggeef-actie: Handboek Progressiegericht Leidinggeven 

Afgelopen week hielden we de weggeefactie van ons Handboek Progressiegericht Leidinggeven. We vroegen mensen ons te vertellen wie zij het boek gunnen en waarom. We kregen veel goed gemotiveerde inzendingen en het was daarom niet zo eenvoudig de winnaars te kiezen. Maar het is gelukt! Uit de inzendingen die wij ontvingen hebben we op basis van de gegeven motivaties de volgende drie winnaars gekozen: 
  1. Joris Weller (gunde het boek aan zichzelf)
  2. Marina Heilbron (gunde het boek aan haar leidinggevende Elise)
  3. Franca Verstegen-Giesbers (gunde het boek aan haar teamleider)
Gefeliciteerd winnaars! Wij nemen contact op met de winnaars en zorgen voor de verzending van de boeken!

De afnemende motivatie van leerlingen gedurende het schooljaar 

~ Coert Visser 
Diverse onderzoeken hebben laten zien dat de kwaliteit van motivatie van leerlingen gedurende een schooljaar meestal afneemt. Deze minder goede motivatie gaat gepaard met zich minder goed voelen en minder goed functioneren (wat betreft gedrag en cijfers). Rinat Cohen et al. (2022) onderzochten de redenen voor deze afnemende motivatie. 

Ontvankelijk voor feiten 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Ontvankelijk voor feiten. In het proefschrift van Aart van Stekelenburg gaat één hoofdstuk over de rol van gemotiveerd redeneren in de effectiviteit van het corrigeren van foute percepties van wetenschappelijke feiten. Zijn onderzoeksresultaten geven reden voor optimisme dat het goed mogelijk is om misconcepties te corrigeren. 

Opleiding Progressiegericht Werken 

De intensieve opleiding progressiegericht werken wordt verzorgd door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. De opleiding is bedoeld voor onder andere coaches, teamcoaches, docenten, adviseurs en trainers die progressie willen bereiken met hun cliënten en studenten en die de progressiegerichte interventies (zoals groeimindsetinterventies, schaalvragen, de cirkeltechniek, indirecte procescomplimenten, vragen naar eerdere successen enzovoorts) steeds preciezer en grondiger in de vingers willen leren krijgen. 

Wanneer is liegen acceptabel? 

~ Coert Visser 
We waarderen eerlijkheid en veroordelen bedrog. Begrijpelijk, want eerlijkheid heeft veel voordelen en leugens en bedrog kunnen veel schade opleveren. Tegelijk beseffen we dat niemand altijd volledig eerlijk is. Iedereen liegt wel eens in bepaalde omstandigheden. En dan heb ik het niet alleen over het verzwijgen wat je vindt van iets of het zeggen van iets wat waar is maar misleidend. Ik heb het over het bewust zeggen van dingen waarvan we weten dat ze niet waar zijn. En we doen dit allemaal van tijd tot tijd. Waarom doen we dat? En wanneer is het acceptabel om te liegen? Emma Levine en Matthew Lupoli leggen dit helder uit in een nieuw artikel. 

Progressiegerichte zelfcoaching 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Veel mensen die de progressiegerichte aanpak kennen benutten die in progressiegerichte zelfcoaching. Een mooi voorbeeld is de e-mail die ik een tijdje geleden ontving van iemand die de opleiding progressiegericht werken bij ons volgde. 

De psychologie van complimenteren 

~ Coert Visser 
Complimenteren is een techniek die we vaak gebruiken en vaak met de beste bedoelingen. Maar de psychologie van complimenteren is behoorlijk complex. De effecten van complimenten zijn lang niet altijd wat we ervan verwachten. 

Science Denial 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Science denial is een net verschenen boek van Gale Sinatra en Barbara Hofer. In dit boek beschrijven zij wat wetenschapsontkenning is, hoe het ontstaat en wat we eraan kunnen doen. In het laatste hoofdstuk van het boek geven ze een handleiding voor het adresseren van wetenschapsontkenning, twijfel aan wetenschappelijke kennis en weerstand tegen wetenschappelijke feiten.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 713


Weggeef-actie: Handboek Progressiegericht Leidinggeven 


Recent is ons Handboek Progressiegericht Leidinggeven verschenen. Wij geven drie exemplaren van dit Handboek Progressiegericht Leidinggeven cadeau! 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Experience-taking: even iemand anders zijn. Een onderzoek van Kaufman en Libby gaat over het fenomeen van experience taking (ervaring-opdoen). Wat is het? Hoe werkt het? 

Wilskracht versus vrijwillige strategische zelfbeheersing 

~ Coert Visser 
We zien wilskracht en zelfbeheersing vaak als hetzelfde, namelijk als het onderdrukken van neigingen en verleidingen en het jezelf dwingen om te doen wat nodig is. Maar onderzoek heeft manieren van zelfbeheersing aan het licht gebracht die niet leunen op zelfdwang. 

Experience-taking verandert je 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Experience-taking verandert je. In deze bijdrage kon je iets lezen over de eerste drie studies in het onderzoek van Kaufman en Libby naar experience-taking. Experience taking, ervaring-opdoen, houdt in dat een persoon de mindset en de persoonlijkheid van iemand anders ervaart als ware hij het zelf. 

Wanneer werken groeimindsetinterventies goed en wanneer minder goed? 

~ Coert Visser 
Wanneer profiteren leerlingen wel van een groeimindset en wanneer niet? Wanneer werken groeimindsetinterventies goed en wanneer minder goed? Een nieuw onderzoek van Cameron Hecht en collega’s maakt gebruik van enkele geavanceerde inzichten en technieken en komt met relevante antwoorden. 

Relativeren en perspectief nemen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Relativeren en perspectief nemen. Relativeren van je eigen perspectief en verschillende perspectieven erkennen zijn twee verschillende vaardigheden die worden onderscheiden in onderzoek naar wijsheid. 

Opleiding Progressiegericht Werken (Start 9 november 2022) 

De inhoud van de opleiding is zeer praktisch en tegelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Door deelname doet u als cursist veel kennis op over de wetenschappelijke achtergronden zoals de groeimindsettheorie, de zelfdeterminatietheorie, het progressieprincipe en de-zeven-stappen-aanpak van CPW. 

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 712

Toxische positiviteit: positiviteit opleggen werkt niet 
~ Coert Visser 
Een begrip dat de laatste jaren regelmatig opduikt in publicaties is toxische positiviteit. Misschien een verrassende term. Kan positiviteit negatief zijn? Hoe zit dat? Laten we het eens onder de loep nemen. Lees verder » 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Autonome motivatie voor onhaalbare doelen, wat voor effecten zou dit kunnen hebben voor degene die het onhaalbare doel probeert te bereiken? Ntoumanis et al onderzochten de gedragsregulatie van mensen bij het nastreven van een onhaalbaar doel en de rol die de motivatie om het doel te bereiken daarin speelt. Lees verder » 

~ Coert Visser 
Mensen zijn niet zwart of wit en ook niet rood, blauw, groen of geel? Mensen hebben veel dingen met elkaar gemeen maar er zijn natuurlijk ook talloze individuele verschillen tussen mensen. Twee manieren waarop we kunnen nadenken over deze individuele verschillen zijn dimensioneel denken en categorisch denken. Lees verder » 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
We worden niet wijzer van tegenslag, wijst een longitudinaal onderzoek van Dorfman et al uit. Een volkswijsheid zegt dat tegenslag in het leven je sterker maakt en onze wijsheid erdoor groeit. Wat je niet kapot maakt, maakt je sterker. Dorfman et al vroegen zich af of wijsheid inderdaad toeneemt na het overwinnen van tegenslag. Lees verder » 

~ Coert Visser 
Enige tijd geleden werd ik uitgenodigd om het management team van een organisatieadviesbureau te begeleiden. Het bureau was enige jaren geleden opgestart door vijf jonge organisatieadviseurs en het had zich inmiddels ontwikkeld tot een goedlopend bureau bestaande uit enkele tientallen medewerkers. Ik werd gebeld door de voorzitter van het management die mij vertelde dat er een conflict in het management team was ontstaan. Lees verder » 

~ Gwenda Schlundt Bodien