Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 713


Weggeef-actie: Handboek Progressiegericht Leidinggeven 


Recent is ons Handboek Progressiegericht Leidinggeven verschenen. Wij geven drie exemplaren van dit Handboek Progressiegericht Leidinggeven cadeau! 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Experience-taking: even iemand anders zijn. Een onderzoek van Kaufman en Libby gaat over het fenomeen van experience taking (ervaring-opdoen). Wat is het? Hoe werkt het? 

Wilskracht versus vrijwillige strategische zelfbeheersing 

~ Coert Visser 
We zien wilskracht en zelfbeheersing vaak als hetzelfde, namelijk als het onderdrukken van neigingen en verleidingen en het jezelf dwingen om te doen wat nodig is. Maar onderzoek heeft manieren van zelfbeheersing aan het licht gebracht die niet leunen op zelfdwang. 

Experience-taking verandert je 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Experience-taking verandert je. In deze bijdrage kon je iets lezen over de eerste drie studies in het onderzoek van Kaufman en Libby naar experience-taking. Experience taking, ervaring-opdoen, houdt in dat een persoon de mindset en de persoonlijkheid van iemand anders ervaart als ware hij het zelf. 

Wanneer werken groeimindsetinterventies goed en wanneer minder goed? 

~ Coert Visser 
Wanneer profiteren leerlingen wel van een groeimindset en wanneer niet? Wanneer werken groeimindsetinterventies goed en wanneer minder goed? Een nieuw onderzoek van Cameron Hecht en collega’s maakt gebruik van enkele geavanceerde inzichten en technieken en komt met relevante antwoorden. 

Relativeren en perspectief nemen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Relativeren en perspectief nemen. Relativeren van je eigen perspectief en verschillende perspectieven erkennen zijn twee verschillende vaardigheden die worden onderscheiden in onderzoek naar wijsheid. 

Opleiding Progressiegericht Werken (Start 9 november 2022) 

De inhoud van de opleiding is zeer praktisch en tegelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Door deelname doet u als cursist veel kennis op over de wetenschappelijke achtergronden zoals de groeimindsettheorie, de zelfdeterminatietheorie, het progressieprincipe en de-zeven-stappen-aanpak van CPW. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten