Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 756


Luisterkwaliteit vermindert eenzaamheid door verbondenheid en autonomie

~ Coert Visser

In recent onderzoek onderzoeken Itzchakov et al. (2023), de invloed luisterkwaliteit op de gevoelens van eenzaamheid, vooral bij mensen die een ervaring van sociale afwijzing hebben gedeeld. De onderzoekers verwachtten dat een hoge kwaliteit van luisteren, gedefinieerd als gedrag dat aandacht, begrip en positieve bedoelingen overbrengt, diverse positieve effecten heeft op de persoon die vertelt over de pijnlijke ervaring.


Animatie: van feedback naar progressiewens

~ Gwenda Schlundt Bodien


De impact van goed luisteren op relaties

~ Coert Visser

In een nieuw review artikel beschrijven Lemay, Le, Clark (2023) onderzoek naar de impact van goed luisteren op relaties. Hier zal ik beknopt enkele dingen uit hun artikel bespreken.


Gestolen focus

~ Gwenda Schlundt Bodien

Gestolen focus is de titel van het nieuwste boek van Johann Hari. Ik las dit boek in een adem uit en het is wat mij betreft zeer de moeite waard om het aan te schaffen. De overtuigende inhoud en de toegankelijke schrijfstijl werken activerend om te bedenken wat je eventueel zelf wilt gaan doen om focus te herwinnen.


~ Coert Visser

In 1997 verraste de Amerikaanse komiek Bob Newhart het publiek met een absurde sketch over een therapeut, Dr. Switzer, wiens adviesmethode op het eerste gezicht volledig belachelijk lijkt. Deze humoristische weergave belicht echter een diepere waarheid over gedragsverandering.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 755


Twee bronnen van betekenisvol werk

~ Gwenda Schlundt Bodien

Twee bronnen van betekenisvol werk. Mensen die hun werk als betekenisvol ervaren zijn energieker, meer toegewijd aan hun werk en ze verdiepen zich meer in hun werk. Ze ervaren meer voldoening en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. De ervaring dat je betekenisvol werk doet levert individuele medewerkers en organisaties dus veel op.

~ Coert Visser

In een wereld waar tijd schaars is en efficiëntie hoog op de agenda staat, wordt de kunst van het voeren van gesprekken steeds belangrijker. Stel je voor: je moet een halfuur lang een sessie met een groepje mensen leiden over een bepaald onderwerp. Hoe zorg je ervoor dat dit gesprek voor iedereen waardevol is? Een belangrijke techniek voor iedere professional die streeft naar progressie is het stellen van de ‘nuttigheidsvraag’. In dit artikel wil ik een interessante variatie hierop beschrijven: de ‘aangekondigde nuttigheidsvraag’.


~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressiegerichte intervisie begeleiden combineert autonomie-ondersteuning met het bieden van structuur. Regelmatig begeleiden wij progressiegerichte intervisiegroepen, en daarnaast trainen we procesbegeleiders in de progressiegerichte intervisie-aanpak.


~ Coert Visser

Intuïtief zijn we geneigd om in onze comfortzones te blijven om ons veilig en zeker te voelen. Maar onderzoekers Russo-Netzer & Cohen (2023) vermoedden dat we er goed aan doen om regelmatig buiten onze comfortzone te treden. Ze onderzochten of dit de levensvoldoening van mensen zou kunnen vergroten.
~ Gwenda Schlundt Bodien~ Coert Visser

In een nieuw onderzoek onderzoeken Crystal Hoyt, Jeni Burnette, Emma Nash en Whitney Becker van de University of Richmond de maatschappelijke implicaties van groeimindsets met betrekking tot angst (Hoyt et al., 2023). Ze buigen zich over de vraag of de persoonlijke voordelen die zo’n mindset biedt, onbedoeld nadelige maatschappelijke effecten kunnen hebben.


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 754


Effectief Leiderschap in de Moderne Tijd

~ Coert Visser

Wat is effectief leiderschap? Ooit werd de effectieve leider gezien als de onbetwiste, dominante autoriteit, die alles begrijpt en elke beslissing neemt. Maar ons beeld van wat effectief en acceptabel leiderschap is, is door de jaren heen aanzienlijk getransformeerd. 


Podcast: dit is saai!

~ Gwenda Schlundt Bodien

Podcast: dit is saai! Deze podcast gaat over een aspect van progressiegericht lesgeven, namelijk de verzuchting van leerlingen dat iets saai is. Deze uiting is maar al te vaak een verhulling van de angst die leerlingen voelen als ze iets moeilijk vinden. 

~ Coert Visser

Kritiek kan vaak leiden tot weerstand, vooral als de ontvanger het gevoel krijgt dat de criticus geen morele zorg voor hen heeft. Wat is hier aan te doen? 


Zelfleiderschap is de voorloper van jobcrafting


~ Gwenda Schlundt Bodien

Jobcrafting verwijst naar zelfgeïnitieerd gedrag van werknemers om hun functie vorm te geven en te definiëren. Dit gedrag is niet alleen belangrijk voor organisaties, het levert medewerkers zelf ook allerlei voordelen op.


Hoe Motivatiestijlen en Mindset van Leraren Cognitief Begaafde Leerlingen Beïnvloeden

~ Coert Visser

Veel onderzoeken laten zien dat motivatieproblemen vaak de reden zijn dat cognitief extra ontwikkelde of begaafde leerlingen minder goed presteren dan ze zouden kunnen. Dit kan komen doordat het onderwijs niet goed aansluit bij de behoeften van deze leerlingen. 

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 753


Podcast: progressiegericht overtuigen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze podcast gaat over progressiegericht overtuigen. Iemand ergens van overtuigen is vaak niet succesvol, omdat er diverse weerstandsstrategieën een rol kunnen spelen bij de ontvanger. Er zijn drie niet-effectieve manieren van proberen te overtuigen die in deze podcast worden afgezet tegen een effectieve manier. Aan de hand van een concreet voorbeeld van Chris die zijn schoolleider Roland wil overtuigen om minder met cijfers te geven worden deze vier manieren van overtuigen geïllustreerd.

Over Betekenisvolle Progressie

~ Coert Visser

In 2012 bedachten Gwenda Schlundt Bodien en ik de aanpak van progressiegericht werken. Progressiegericht werken is een verzameling van principes en technieken geworteld in de wetenschappelijke psychologie. Deze zijn ontworpen om zowel reeds bereikte progressie als verder gewenste progressie zichtbaar te maken. Ze bieden inspiratie voor toekomstige vooruitgang.

Continueringsgedrag

~ Gwenda Schlundt Bodien

Continueringsgedrag. Wanneer en waarom blijven mensen gedrag vertonen dat in lijn is met hun oorspronkelijke doelen? Wanneer blijf je bijvoorbeeld gezond eten, nadat je eenmaal je streefgewicht hebt behaald? Huang et al deden onderzoek naar deze vragen. Het blijkt dat de metafoor van de reis in tegenstelling tot de metafoor van de eindbestemming of het niet gebruiken van een metafoor een verschillend effect heeft op continueringsgedrag, nadat je je doel hebt bereikt.

Zelfgeoriënteerd Versus Sociaal Voorgeschreven Perfectionisme

~ Coert Visser

De Duitse onderzoekers Emily Kleszewski en Kathleen Otto hebben een onderzoek uitgevoerd om de effecten van verschillende vormen van perfectionisme op het welzijn van werknemers te begrijpen. Voor de opzet van hun onderzoek baseerden zij zich op een combinatie van de literatuur over perfectionisme en de Zelfdeterminatietheorie (ZDT) om dit te onderzoeken. Wat bleek was dat verschillende vormen van perfectionisme verschillende effecten op ons welzijn op het werk hebben.