Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 753


Podcast: progressiegericht overtuigen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze podcast gaat over progressiegericht overtuigen. Iemand ergens van overtuigen is vaak niet succesvol, omdat er diverse weerstandsstrategieën een rol kunnen spelen bij de ontvanger. Er zijn drie niet-effectieve manieren van proberen te overtuigen die in deze podcast worden afgezet tegen een effectieve manier. Aan de hand van een concreet voorbeeld van Chris die zijn schoolleider Roland wil overtuigen om minder met cijfers te geven worden deze vier manieren van overtuigen geïllustreerd.

Over Betekenisvolle Progressie

~ Coert Visser

In 2012 bedachten Gwenda Schlundt Bodien en ik de aanpak van progressiegericht werken. Progressiegericht werken is een verzameling van principes en technieken geworteld in de wetenschappelijke psychologie. Deze zijn ontworpen om zowel reeds bereikte progressie als verder gewenste progressie zichtbaar te maken. Ze bieden inspiratie voor toekomstige vooruitgang.

Continueringsgedrag

~ Gwenda Schlundt Bodien

Continueringsgedrag. Wanneer en waarom blijven mensen gedrag vertonen dat in lijn is met hun oorspronkelijke doelen? Wanneer blijf je bijvoorbeeld gezond eten, nadat je eenmaal je streefgewicht hebt behaald? Huang et al deden onderzoek naar deze vragen. Het blijkt dat de metafoor van de reis in tegenstelling tot de metafoor van de eindbestemming of het niet gebruiken van een metafoor een verschillend effect heeft op continueringsgedrag, nadat je je doel hebt bereikt.

Zelfgeoriënteerd Versus Sociaal Voorgeschreven Perfectionisme

~ Coert Visser

De Duitse onderzoekers Emily Kleszewski en Kathleen Otto hebben een onderzoek uitgevoerd om de effecten van verschillende vormen van perfectionisme op het welzijn van werknemers te begrijpen. Voor de opzet van hun onderzoek baseerden zij zich op een combinatie van de literatuur over perfectionisme en de Zelfdeterminatietheorie (ZDT) om dit te onderzoeken. Wat bleek was dat verschillende vormen van perfectionisme verschillende effecten op ons welzijn op het werk hebben.Geen opmerkingen:

Een reactie posten