Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 681

Progressiegericht opvoeden 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Progressiegericht opvoeden is een boek dat ik in 2021 schreef. Hier is een stukje eruit. Dat het goed gaat met hun kind is voor veel ouders een van de belangrijkste doelen in hun leven. Het geeft ouders veel geluk als hun kind zijn weggetje in het leven heeft gevonden, vrolijk is, graag naar school gaat, keuzes maakt voor zijn toekomst, goed omgaat met anderen en vrienden om zich heen heeft. Juist omdat het zo belangrijk is komt het extra hard aan wanneer er iets niet soepel loopt of helemaal misloopt. Iedereen maakt het wel eens mee. Een fase waarin er voortdurend geruzie in huis is, of je kind opstandig is, slechte keuzes maakt, met zichzelf in de knoop zit of wordt gepest. Het raakt ouders vaak diep wanneer ze zien dat het niet de juiste kant op gaat met hun kind. Lees verder » 


De ontwikkeling van de liking gap bij kinderen 

~ Coert Visser 
De liking gap is een intrigerend en ietwat treurig verschijnsel: we hebben de neiging te denken dat anderen ons minder aardig vinden dan wij hen vinden. De liking gap bij volwassenen maar op welke leeftijd begint hij op te treden? Lees verder » 


Schemerige motivatie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Schemerige motivatie is misschien een kwaliteit van motivatie die tussen de donkere en de lichte motivatiekwaliteit inzit. Dat suggereert Nikos Ntoumanis in een nieuw te verschijnen boek Advances in motivation science. Zijn hoofdstuk is getiteld The bright, dark, and dim light colors of motivation: Advances in conceptualization and measurement from a self-determination theory perspective. Lees verder » 


Groeimindset over vooroordelen: meer interraciale interacties 

~ Coert Visser 
Kristin Pauker et al. (2022) presenteren een nieuw onderzoek naar de relatie tussen mindset en omgang tussen mensen uit verschillen raciale groepen. De auteurs beschrijven dat bij kinderen de neiging om minder om te gaan met kinderen uit andere raciale groepen ongeveer halverwege de jeugd begint. Lees verder » 


Animatie: schop onder je kont 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

   Wijsheid in samenwerking 

~ Coert Visser 
De wetenschap van wijsheid biedt nuttige aanknopingspunten om samenwerking tussen mensen effectiever te maken. Hieronder kun je daarvoor enkele ideeën opdoen. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 680

Ik ga echt niet naar de mentorles! 

~ Coert Visser 
Ik hoorde over een situatie op een ROC. Leila, een docent, die tevens mentor is, hoorde vlak voor het einde van de les één van de studenten, Samir, tegen een medestudent zeggen: “Ik ga niet naar de mentorles. Daar heb ik echt geen zin in. Ik kan m’n tijd echt wel beter gebruiken”. De bel gaat voor het einde van de les en Leila vraagt Samir even te blijven. Als alle studenten het lokaal hebben verlaten richt ze het woord tot Samir. Lees verder » 

Self-efficacy en mindset 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Self-efficacy en mindset, zijn dat dezelfde concepten? De uitspraak ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ wordt regelmatig aangehaald als voorbeeld van een groeimindset. Is het inderdaad een uiting van een groeimindset? Lees verder » 

Kies een goed moment voor je gesprek 

~ Coert Visser 
We gaven een training aan docenten en vroegen hen, als startoefening, om even in duo’s met elkaar te praten over een gesprek dat ze recent hadden gevoerd dat goed was gelopen. Toen we de oefening nabespraken kwamen er diverse interessante dingen naar voren. In één duo kwam naar voren dat het tijdstip waarop het gesprek gevoerd had heel goed had geholpen om het goed te laten verlopen. Ik was nieuwsgierig, dus ik vroeg door. Lees verder » 

Eruit gestuurd 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Eruit gestuurd, maar niet gaan. Wat doe je als docent wanneer je een leerling de klas uitstuurt, maar die weigert om te gaan? Deze week oefenden we met een docenten op een MBO-school hoe je progressiegericht kunt omgaan met een dergelijke situatie. Lees verder » 

Beginnen met de groenen 

~ Coert Visser 
Als je vooruitgang wilt boeken in een veranderproces is het nogal eens verstandig om beginnen te werken met de mensen die de verandering zien zitten. Binnen de progressiegerichte aanpak gebruiken we soms de metafoor van een verkeerslicht om dit uit te leggen. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 679

Motivatie van middelbare scholieren 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Motivatie van middelbare scholieren. Ongeveer 1000 middelbare scholieren deden in 2016 en 2017 mee aan een onderzoek naar hun motivatie voor school. Dat onderzoek werd uitgevoerd door Tóth‑Király et al (2022). Lees verder » 


3×3 Vragen om meer uit eerdere successen te halen 

~ Coert Visser 
Het analyseren van eerdere successen is een van de meest effectieve progressiegerichte technieken. Maar progressiegerichte professionals worstelen soms wat met het vinden van de juiste vragen om eerdere successen boven tafel te krijgen en te analyseren met hun cliënten. Daarom beschrijf ik hieronder 3×3 vragen om meer uit eerdere successen te halen. Lees verder » 


Voorspellers van motivatieprofielen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Voorspellers van motivatieprofielen. In het onderzoek van Tóth‑Király et al (2022) werd gekeken naar de factoren die voorspellen welk motivatieprofiel een leerling had. De vijf motivatieprofielen die er onder meer dan 1000 middelbare scholieren te zien waren kun je hier vinden. Twee factoren waarvan de onderzoekers verwachtten dat die voorspellers waren van het type motivatieprofiel waren de mindset van de leerling en de ouderlijke betrokkenheid bij de leerling. Lees verder » 


5 Dingen die bijdragen aan geluk 

~ Coert Visser 
Hoewel geluk niet het enige belangrijke in het leven is, is het tegelijkertijd wel belangrijk en fijn om geluk te ervaren. Hieronder beschrijf ik enkele eenvoudige dingen die kunnen bijdragen aan de ervaring van geluk. Lees verder » 


Gevolgen bij motivatieprofielen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Gevolgen bij motivatieprofielen. Tóth‑Király et al (2022) onderzochten bij ongeveer 1000 middelbare scholieren welke motivatieprofielen er onderscheiden konden worden, welke mindset en ouderlijke betrokkenheid welk motivatieprofiel voorspelden en wat de gevolgen waren van de verschillende motivatieprofielen. Lees verder » 


Activerende gesprekstechnieken voor coaches 

~ Coert Visser 
Wat zijn enkele activerende gesprekstechnieken die coaches kunnen inzetten? In progressiegerichte coachingsgesprekken zijn cliënten normaal gesproken meer aan het woord dan coaches. Ze krijgen ruim baan om hun gedachten uit te spreken en hardop na te denken. Coaches sluiten aan op wat cliënten zeggen en stellen vragen waarna cliënten weer door kunnen praten. Stap voor stap krijgen cliënten zo de gelegenheid om te formuleren welke progressie ze willen bereiken en hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Soms komen cliënten echter niet zo gemakkelijk op gang in een gesprek. Coaches vragen zich regelmatig af hoe ze dergelijke, niet zo spraakzame, cliënten kunnen activeren. Hieronder beschrijf ik enkele van die activerende gesprekstechnieken voor coaches. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 678

Misschien zouden we iets nederiger, guller en sportiever mogen zijn 

~ Coert Visser 
In een recente aflevering van het programma Mindf*ck, liet Victor Mids mensen in tweetallen meedoen aan een spelletje Monopoly. Aan het begin werd uitgelegd dat één van de twee diverse voordelen kreeg waardoor deze persoon een veel grotere kans kreeg om te winnen. Welke effecten zou dit hebben op het gedrag van beide spelers tijdens het spel? Lees verder » 


Eduardo Briceño over groeimindset en leiderschap 

~ Gwenda Schlundt Bodien
   


Het belang van handhaven 

~ Coert Visser 
Brian Klaas, een Amerikaanse politicoloog werkzaam aan University College London, beschrijft in zijn nieuwe boek Corruptible een interessante situatie in New York van een aantal jaren geleden die laat zien hoe belangrijk handhaving van regels kan zijn. Lees verder » 


Het frisse start-effect 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Het frisse start-effect betekent dat mensen vooral veranderingsbereid zijn wanneer ze het gevoel hebben dat ze een frisse start kunnen maken. In haar boek How to change legt Katy Milkman uit hoe dit werkt. Lees verder » 


De vele verrassende voordelen van online trainingen 

~ Coert Visser 
Online trainingen blijken vele verrassende voordelen te hebben. Bovendien zijn veel aarzelingen die we met zijn allen van tevoren hadden ongegrond gebleken. Lees hieronder onze ervaringen. Lees verder » 


Hersenvitaminen als audioboek 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
In 2016 schreef ik het boekje Hersenvitaminen en daar is nu een audioboek van gemaakt dat je hier kunt vinden. Lees verder »