Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 776


Trainingen Progressiegericht Werken


 Ontspannen de vakantie in

Ontspannen de vakantie in, dat kan ik nu! Dat zei een deelneemster aan onze incompany training progressiegerichte gespreksvoering vorige week. In de trainingssessie waren we begonnen met een startoefening, waarbij duo’s elkaar de onderstaande vragen stelden. Door een gesprekje van 20 minuten, ervoer deze deelneemster een kanteling van spanning naar ontspanning. Spanning omdat er nog zoveel niet gedaan was dit jaar en omdat ze nog zoveel wilde oplossen, zoveel dingen zag waar ze niet tevreden over was. Ontspanning omdat ze zich, naar aanleiding van het gesprekje, realiseerde dat er al veel was bereikt waar ze wel tevreden over was. Ze keek met optimisme naar het komende jaar. Dit waren de progressievragen (progressiereflectie):

 Pauzes als Prestatieboosters: Nieuwe Inzichten

De zoektocht naar productiviteit op het werk leidt vaak tot het idee dat meer werken gelijk staat aan betere resultaten. Dit perspectief, aangevuld met anekdotes over CEO’s die vroeg opstaan en weekenden doorwerken, domineert de populaire literatuur. Maar wat als de sleutel tot zowel welzijn als prestaties in feite ligt in het nemen van pauzes? Deze gedachtegang is onderzocht in een systematische review van meer dan 80 studies over het nemen van pauzes op de werkplek, uitgevoerd door Lyubykh & Gulseren (2023).

 Behoeftenondersteunende bevalling

Een behoeftenondersteunende bevalling gaat zeker niet alleen om de fysieke kant van de bevalling. De psychologische kant van de bevalling speelt een grote rol in hoe vrouwen hun bevalling ervaren en erop terugkijken. Bevallen is voor de meeste vrouwen een ingrijpende ervaring. De onderzoekers Brand et al (2023) suggereren de zelfdeterminatietheorie als uitgangspunt te nemen bij het doen van onderzoek naar het creëren van positieve bevallingservaringen. Zij stellen dat de mate waarin zorgverleners de behoeften van vrouwen aan verbondenheid, competentie en autonomie ondersteunen of frustreren, hun tevredenheid over de bevalling voorspelt.


Flipped learning (FL) is een innovatief onderwijsmodel dat de traditionele klasstructuur omkeert. In dit model bereiden leerlingen zich thuis voor met studiemateriaal, zoals videolectures en leesmateriaal, waarna de klas tijd wordt gebruikt voor diepgaande verkenning van de onderwerpen. Deze methode stimuleert intrinsieke motivatie (IM) en zelfstandig leren, wat leidt tot een dieper en betekenisvoller leerproces. Velen in het onderwijs zijn al enigszins bekend met FL en de voordelen ervan. Toch zou FL meer toegepast kunnen worden.


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 775

 

Trainingen Progressiegericht Werken

► Van autoritair naar progressiegericht leiderschap 

Deze week schreef iemand het volgende: “’Je moet gewoon doen wat ik zeg ook al ben je het er niet mee eens’, kan echt niet meer.” Ik ben het met haar eens. Leidinggevenden die zo praten geven blijk van een autoritaire houding die zegt: “Jij moet doen wat ik zeg en wat jij ervan vindt, interesseert me niet. Een dergelijke manier van aansturen ondermijnt de relatie tussen leidinggevende en medewerker en de kwaliteit van de motivatie van de medewerker.” Laten we gaan van autoritair naar progressiegericht leiderschap. 

► Positieve verwachting creëren 

Positieve verwachting creëren. Heb je een positieve verwachting over de toekomst? Als je merkt dat je pessimistische gedachten hebt over de toekomst van jezelf, anderen of de samenleving dan is het raadzaam om te investeren in het bij jezelf creëren van positieve verwachtingen. Waarom positieve verwachtingen belangrijk zijn en hoe je ze kunt creëren beschrijf ik in deze post. 

► Effectieve voorbereiding op uw sollicitatiegesprek 

Sollicitatiegesprekken zijn belangrijke momenten in het wervingsproces. Ze dienen niet alleen voor werkgevers om kandidaten te beoordelen, maar ook voor sollicitanten om inzicht te krijgen in hun potentiële nieuwe werkomgeving. Goede voorbereiding en inzicht in de doelen en structuur van een gesprek kunnen de kans op een succesvolle uitkomst aanzienlijk verhogen. 

► Motivatiemix van willen en moeten 

Soms associeren mensen ‘willen’ met ‘positief’ en ‘moeten’ met ‘negatief’. Ik denk dat het anders zit en dat die manier van denken verwarrend kan werken. Mensen doen dagelijks allerlei dingen waar ze in meerdere of mindere mate achter staan. Maar of je er al dan niet achter staat om iets te doen is niet hetzelfde als of je het wil of moet. En het is ook niet hetzelfde als, of je intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd bent. Mensen kunnen namelijk dingen willen doen, die ze ook moeten doen.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 774

 

► Winactie: Win een boek om weg te geven. Hier en hier kun je zien uit welke boeken je kunt kiezen. Wil je kans maken? Stuur voor 15 december een e-mail en leg uit welk boek je graag zou winnen om weg te geven aan wie en waarom. We kiezen drie winnaars op 15 december. ► Winnaar vorige week (Handboek Progressiegericht Leidinggeven): I. Koerselman

Trainingen Progressiegericht Werken

► Podcast: beïnvloeders van wij-zij-denken

Deze aflevering van de podcast gaat over beinvloeders van wij-zij-denken en behandelt onderzoek van Van Bavel et al en Legault et al. Is racisme aangeboren? Is wie behoort tot ‘wij’ beinvloedbaar? Welke rol speelt motivatie bij het denken in termen van stereotiepen en racistisch gedrag?
Innovatief werkgedrag speelt een belangrijke rol in het bereiken van progressie in organisaties. In dit artikel bespreek ik een studie van Papachristopoulos et al. (2023), die onderzoekt hoe psychologische basisbehoeften en prosociale motivatie creativiteit en innovatief werkgedrag (IWB) binnen organisaties beïnvloeden.

► Vier soorten fouten

Vier soorten fouten. In het boek The Performance Paradox onderscheidt Briceneo vier soorten fouten. Die vier onderscheiden zich van elkaar op twee dimensies: de mogelijkheid om naar aanleiding ervan te leren en de mate van intentionaliteit of doelbewustheid. Wanneer je laag intentionele fouten maakt overkomen ze je als het ware, ze gebeuren opeens. Wanneer je hoogintentionele fouten maakt hou je er al rekening mee dat het fout kan gaan en ben je juist bewust aan het proberen ergens beter in te worden of je probeert juist bewust om fouten te voorkomen.

► Progressiegericht adviseren: adviesgesprek HR-adviseur - leidinggevende

Hieronder kun je drie gesprekjes lezen tussen een HR-adviseur en een leidinggevende. In de eerste drie gesprekjes is de aanpak van de leidinggevende niet effectief, in het vierde gesprekje wel. In de eerste twee gesprekjes is de aanpak van de HR-adviseur niet effectief, in het derde gesprekje, een voorbeeld van progressiegericht adviseren, wel.

► De PTV-aanpak: Progressiegerichte Toekomstprojectie Vragen

De PTV-aanpak is een krachtige progressiegerichte aanpak. PTV staat voor Progressiegerichte Toekomstprojectie Vragen. Deze methodiek maakt gebruik van een reeks van vijf strategisch gekozen vragen die individuen of teams helpen om hun toekomstige doelen te visualiseren en de nodige stappen te identificeren om deze doelen te bereiken. De kracht van PTV ligt in zijn eenvoud en effectiviteit, waardoor het een waardevol instrument is in team- en organisatieontwikkeling.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 773► Winactie: we geven een exemplaar weg van: Handboek Progressiegericht LeidinggevenWil je kans maken? Stuur voor 1 december een e-mail en leg uit waarom je het boek graag zou winnen. Op 1 december maken we de winnaar bekend.

Winnaars vorige week (Hersenvitaminen en 100 Progressiegerichte interventies): M. Sleutjes en L. Schriks).


► De Opbrengsten van Progressiegerichte Opleidingen 

Progressiegerichte opleidingen bieden talrijke voordelen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. In dit artikel verkennen we zes kernvoordelen van deze opleidingen en hoe ze bijdragen aan blijvende groei en impact op de werkvloer.


► Podcast: de progressiegerichte cirkeltechniek 

Deze aflevering van de podcast gaat over de progressiegerichte cirkeltechniek, een geliefde progressiegerichte werkvorm die vaak veel oplevert. Lezen over de cirkeltechniek kan in het boek van Coert Visser: de cirkeltechniek.

► Intellectuele nederigheid en acceptatie van AI 

We leven in een tijd waarin kunstmatige intelligentie (AI) ons leven ingrijpend begint te veranderen. Nieuw onderzoek (Li, 2023) laat zien hoe intellectuele nederigheid – het besef van de feilbaarheid van onze overtuigingen en kennis – onze houding ten opzichte van AI, specifiek ChatGPT, beïnvloedt. Vier studies met in totaal 943 deelnemers onderzoeken dit, gebruikmakend van zowel zelfrapportage als gedragsmatige uitkomstvariabelen.

 Adv.: Ontdek Progressiegericht Leidinggeven - Start 13 december 2023
Versterk je leiderschapsvaardigheden met de progressiegerichte aanpak van Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Onze opleiding combineert wetenschappelijke inzichten met praktische technieken voor dagelijks gebruik, zodat je snel en duurzaam progressie kunt boeken met je team. De kosten bedragen €1.795,- (excl. BTW). Schrijf je nu in en til je leiderschap naar het volgende niveau!


► Progressie via reablement 

Progressie via reablement, is dat haalbaar? Uit meta-analyses en systematische reviews komt een hoopgevend, maar gemengd beeld tevoorschijn van de mogelijke effectiviteit van reablement.

► De psychologie van de natuurlijkheidsvoorkeur 

Op een verjaardagsfeestje discussieerde ik met iemand die overbevolking als groot probleem ziet en afkeer toont voor voedseltechnologie, pleitend voor bevolkingsvermindering en herstel van de verbinding met de natuur.

► Welke oneliner overtuigt?

Welke oneliner overtuigt? Nu er zoveel statements en onliners in de diverse debatten worden geponeerd vroeg ik me af of die statements en onliners kiezers echt overtuigen. In mijn zoektocht naar een antwoord op die vraag kwam ik een recent onderzoek tegen van Kalla et al.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 772

 

Winactie: we geven twee boeken weg: Hersenvitaminen en 100 Progressiegerichte interventies.   Wil je kans maken? Stuur voor 24 november een e-mail en leg uit welk boek je graag zou winnen (en waarom). Op 24 november maken we de twee winnaars bekend.

Winnaar vorige week (De ontwikkeling van wijsheid): I. Beckers).


 Nieuwe trainingen

 Ontwikkelgesprekken 

Ontwikkelgesprekken kunnen, afhankelijk van hoe ze worden aangepakt, heel verschillende effecten hebben op de motivatie en innerlijke werkbeleving van medewerkers. De afgelopen maand gaven we trainingen aan onderwijsdirecteuren in het voeren van progressiegerichte ontwikkelgesprekken, kortweg: progressiegesprekken.
    
Leidinggeven in de hedendaagse werkwereld vereist meer dan zakelijke en operationele vaardigheden; het vraagt om kennis over psychologie. Hoewel sommigen zich hier misschien niet bewust van zijn, speelt psychologisch inzicht een waardevolle rol in effectief leiderschap. Dit artikel belicht hoe psychologische kennis bijdraagt aan het succes van leidinggevenden.


 De kwaliteit van verandertaal

De kwaliteit van verandertaal. Verandertaal is een kernaspect in motivational interviewing. MI is een aanpak die veel in de gezondheidszorg wordt benut en de aanpak is bottom-up ontwikkeld. Dat wil zeggen dat er via trial en error, op inductieve wijze, een aanpak ontstond die niet zozeer theoretisch gefundeerd of onderzocht was maar in de praktijk effectief leek te zijn.

 Microklimaten in de klas: doelstructuren en docentenmindsets

Recent onderzoek (Woznicki et al., 2023) onderzoekt de vorming van microklimaten in de klas binnen STEM-opleidingen. Deze studie keek naar hoe de doelstructuren van cursussen en de mindsets van docenten bijdragen aan deze microklimaten en hun impact op studentenpercepties en -ervaringen.

 Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak

Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak. Deze eerste podcast over progressiegericht werken gaat natuurlijk over de CPW-zeven stappen aanpak.

 Democratische rechten zijn als spieren: gebruik ze of verlies ze

Wat is democratie? Welke essentiële kenmerken heeft een democratie en waarom zijn deze belangrijk? Wat zijn de essentiële verschillen tussen democratieën en niet-democratieën en waarom doen deze verschillen ertoe? Hoe belangrijk zijn democratische rechten en hoe belangrijk is om het democratische rechten te gebruiken? Deze vragen beantwoord ik hieronder.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 771Winactie: we geven een exemplaar weg van het boek De ontwikkeling van wijsheid. Wil je kans maken? Stuur voor 17 november een e-mail en leg uit waarom je het boek graag zou winnen. Op 17 november maken we de winnaar bekend.

Winnaar vorige week (Progressiegericht Opvoeden): J. van Hunnik).

 

Iemand vertelde me het volgende: “De sfeer in ons team is slecht en we hebben al meerdere dingen geprobeerd om de sfeer te verbeteren. We hebben een meeting gehouden om het probleem te bespreken maar die leidde er eerder toe dat de sfeer nog slechter werd. We hebben een etentje georganiseerd maar de helft van het team kwam niet eens opdagen. Wat moeten we doen?” De vraag is legitiem want een negatieve teamsfeer kan zowel het werkplezier als de prestaties van een team negatief beïnvloeden. Hier zijn enkele ideeën om een negatieve teamsfeer om te buigen.

Groeimindset en veerkracht. Janssen et al (2023) publiceerden een onderzoeksartikel waaruit blijkt dat leerlingen met een groeimindset betere copingsmechanismen benutten en veerkrachtiger reageerden op de vele tegenslagen tijdens de COVID-pandemie.

Een nieuwe studie (Boncquet et al., 2023) onderzocht de invloed van mindset en motivatie op leerprestaties van brugklasleerlingen (N=3415). Deze studie richtte zich op de kwaliteit van motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie en de mindset over intelligentie volgens het framework van Carol Dweck. Het doel was om de impact op leeruitkomsten zoals betrokkenheid, leerstrategieën en prestaties te onthullen.

De waarderingsmuur is een waardevolle progressiegerichte werkvorm waarbij teamleden uitgenodigd worden om uiting te geven aan wat ze in elkaars bijdrage waarderen. Hoewel de werkvorm eenvoudig klinkt kan je die op diverse manieren fout uitvoeren, met stagnerende effecten in plaats van progressie.

Edward Deci, grondlegger van de zelfdeterminatietheorie, benadrukt het belang van autonome motivatie en autonomie-ondersteuning. In een TED-presentatie legt Deci uit dat autonoom gemotiveerd zijn je prestaties verbetert, vooral bij ‘heuristische activiteiten’. Als we Deci’s video tonen in trainingen, krijgen we soms de vraag: Wat zijn heuristische activiteiten? Laten we dat eens nader bekijken.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 770

 

Winactie: we geven een exemplaar weg van het boek Progressiegericht Opvoeden Wil je kans maken? Stuur voor 10 november een e-mail en leg uit waarom je het boek graag zou winnen. Op 10 november maken we de winnaar bekend.

Winnaars vorige week (Leren & Presteren en Tegenslag Benutten): W. Annerel en J. Luiken.


 Nieuwe trainingen


 Progressiepresentaties: voor individuele en teamprogressie

Nu progressiegericht werken bekender aan het worden is, zijn veel mensen op zoek naar manieren om progressiedenken in hun teams vorm te geven. Het vinden van dit soort vormen kan als voordelen hebben: dat alle teamleden geactiveerd worden in plaats van alleen een minderheid die normaal gesproken de boventoon voert, dat in kaart gebracht wordt wat al goed gaat en bereikt is. Dit is een tegenmaatregel tegen de negativiteitsbias en helpt om het competentiegevoel en optimisme in het team te versterken, dat er een duidelijk beeld ontstaat van verder te bereiken progressie, en dat er duidelijke stappen vooruit worden geformuleerd. Hier wil ik een nieuwe vorm introduceren om progressiedenken in teams te stimuleren en dit soort voordelen te behalen: progressiepresentaties. 

 Jullie krijgen vast een keer ruzie

Jullie krijgen vast een keer ruzie. Laatst vertelde een coachee me dat zijn leidinggevende had voorspeld dat hij en zijn nieuwe duo-partner wel eens ruzie zouden kunnen gaan krijgen. De twee collega’s kenden elkaar nog nauwelijks, maar de leidinggevende dacht dat de twee zulke verschillende persoonlijkheden hadden dat dit wel eens tot wrijving zou kunnen gaan leiden. Ik moest direct denken aan de kracht van negatieve voorspellingen, probleeminductie en het Nocebo-effect.

 Het tripartite motivatiemodel: nieuwe inzichten voor onderwijs

Een nieuw onderzoek van Reeve et al. (2023), verkent een nieuw model binnen de zelfdeterminatietheorie (SDT), het tripartite motivatiemodel. Dit model richt zich op het begrijpen van de onderliggende oorzaken van verminderd functioneren bij leerlingen. De bevindingen beloven nieuwe inzichten in hoe onderwijsomgevingen de motivatie en betrokkenheid van leerlingen kunnen beïnvloeden.

 Afvallen? Verwen jezelf!

Afvallen? Verwen jezelf! David Robson schreef een boek over het verwachtingseffect. Ieder mens heeft voortdurend verwachtingen. Verwachtingen over hoe veerkrachtig ons lichaam is, over of we gevoelig zijn voor bepaalde ziektes, of we aanleg hebben om dik te worden en ga zo maar door. Die verwachtingen en overtuigingen hebben diepgaande invloed op onze gezondheid en ons welbevinden, omdat ze lichamelijke en mentale reacties veroorzaken. Een voorbeeld is het Nobeco-effect, onze overtuiging over stress en hoe we stress interpreteren en de betekenis die we geven aan ons voedsel.

 3 Misverstanden over de groeimindset opgehelderd

In een kort artikel uit 2016 van Carol Dweck in de Harvard Business Review bespreekt ze enkele misverstanden over de groeimindset. Het artikel bevat tevens een korte animatie. Hieronder kun je de drie misvattingen die Carol Dweck in het artikel bespreekt lezen. Per misvatting geef ik een kort commentaar.

 Animatie: de negativiteitsbias

x

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 769Winactie: we geven een exemplaar weg van Leren & presteren en een exemplaar van Tegenslag benutten Wil je kans maken? Stuur voor 3 november een e-mail en leg uit welk boekje je wilt winnen. Op 4 november maken we de twee winnaars bekend. Winnaar vorige week (De progressiebox): M. Jacobs.

De ontkenning zit in de erkenning 

De ontkenning zit in de erkenning. Harm is de leidinggevende van Jan. Jan volgt de veiligheidsprocedures op het werk niet goed, waardoor Harmen risico op het ontsnappen van asbest ziet. Jan sluit de zakken met afval niet, dus die staan open in de bus. Harm gaat erover in gesprek met Jan. Jan werpt tegen: ‘Maar de clips zijn altijd op, ik kan die zakken dus niet dichtdoen. Het is heel vervelend en lastig dat er nooit genoeg clips in de bus klaar liggen.’

Nieuwe trainingen


Hoe onze stressmindset onze perceptie en reactie op stress verandert 

Stress, de ervaring of verwachting van tegenslagen in onze pogingen om doelen te bereiken, is onvermijdelijk in het professionele leven. Het heeft zowel positieve als negatieve effecten. Recent onderzoek van Alia Crum et al. (2023), laat zien dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe stress ons beïnvloedt. De sleutel ligt in onze stressmindset.

Huilen lucht op? 

Huilen lucht op? Een volkwijsheid is dat huilen oplucht. Huil maar even lekker uit, de catharsis is goed voor je. Zowel geestelijk als lichamelijk voel je je daarna beter. Sterker nog, onderdrukte tranen kunnen allerlei lichamelijke en geestelijke klachten veroorzaken. Maar klopt deze volkswijsheid wel?

Meer progressiegericht werken


Mindsets en stigma’s over geestelijke gezondheid en obesitas 

Babij et al. (2023) keken naar de manier waarop onze mindset – onze overtuigingen over de veranderbaarheid van persoonlijke eigenschappen – de manier kan beïnvloeden waarop we kijken naar geestelijke gezondheid en de daaraan gerelateerde stigma’s.

Progressieverwachting 

Progressieverwachting. Als een medewerker gedrag laat zien dat niet de bedoeling is (grensoverschrijdend, schadelijk gedrag) of als de medewerker gedrag niet laat zien dat wel de bedoeling is, dan kan sturen aan de orde zijn. Het formuleren van de progressieverwachting is een kernonderdeel van progressiegericht sturen. 

Onderzoeksupdates sep-okt 2023

Hier vind je een geordend overzicht van onderzoeksupdates op deze website van de afgelopen 2 maanden.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 768


Winactie: maak kans op het winnen van De Progressiebox. Stuur voor 27 oktober een e-mail en leg uit waarom je wilt winnen. Op 27 oktober maken we de winnaar bekend. Winnaar vorige week (gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht Leidinggeven): N. Schenk.

De invloed van culturele mindset op polyculturalisme in organisaties

In de moderne, globaliserende wereld, waar organisaties steeds diverser worden, is het begrip van polyculturalisme in organisaties van groot belang. Polyculturalisme gaat uit van het idee dat culturen voortdurend veranderen en samensmelten door interetnische of interculturele verbindingen. Maar hoe beïnvloedt de individuele culturele mindset van werknemers dit polyculturalisme? Een recent artikel van Huang, Yang & Kung (2023) duikt dieper in deze kwestie en belicht het belang van de culturele mindset in deze context.

Mindset x Context. Een aantal jaar geleden introduceerden mindset-onderzoekers het Mindset x Context framework, waaruit blijkt voor wie en in welke omstandigheden mindset en mindset-interventies positieve effecten hebben. Nu hebben Carroll et al een diepgaande analyse gemaakt en zo het Mindset x Context-framework verder gespecificeerd.

Kennisquiz Redeneerfouten

Hier is een kennisquiz over redeneerfouten, ofwel het gebruik van drogredenen, logicafouten. De quiz bestaat uit 14 multiplechoicevragen. Probeer het maar eens. Als je de quiz hebt gemaakt, kun je zien hoeveel vragen je goed had en kun je per vraag ook zien wat het goede antwoord is. Ik ben benieuwd of je redeneerfouten tegenkomt die je nog niet kende.


Podcast: eerdere successen

Podcast: eerdere successen. In deze aflevering van de podcast ga ik in op het uitvragen van eerdere successen in coachingsgesprekken. * wat zijn eerdere successen * hoe zijn eerdere successen in ons geheugen gerelateerd aan succes in de toekomst * wat kun je als coach doen wanneer de cliënt geen eerder succes vindt. * drie situaties die de coach kan tegenkomen

Kennisquiz Cognitieve biases

Hier is een kennisquiz over cognitieve biases, ofwel veelvoorkomende waarnemings- en beoordelingsfouten (waar we ons vaak niet bewust van zijn). De quiz bestaat uit 14 multiplechoicevragen. Probeer het maar eens. Als je de quiz hebt gemaakt, kun je zien hoeveel vragen je goed had en kun je per vraag ook zien wat het goede antwoord is. Ik ben benieuwd of je cognitieve biases tegenkomt die je nog niet kende.


Animatie: groeimindset, geweldig of hype?

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 767

Winactie: ding mee naar gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht Leidinggeven! Wil je kans maken? Stuur dan voor 20 oktober een e-mail en leg uit waarom je wilt winnen. Op 21 oktober maken we de winnaar bekend.

Winnaars vorige week (boek De Cirkeltechniek): N. Lindeman en A. Cappuyns.


10 tips om de progressiegerichte aanpak in de vingers te krijgen

Communicatie vormt de kern van elke menselijke interactie, en de impact ervan gaat zoveel verder dan simpelweg woorden uitwisselen. Dus is het beheersen van gesprekstechnieken een essentiële vaardigheid die vaak onderschat wordt. Voor coaches, leidinggevenden en professionals is de capaciteit om effectieve en verrijkende dialogen te leiden van onschatbare waarde. De progressiegerichte aanpak draait om het creëren van een ruimte waarin ideeën vrijelijk kunnen stromen, waar inzichten tot bloei komen en waar authentieke verbindingen worden gesmeed. Bij het leren toepassen van de progressiegerichte aanpak is iets paradoxaals gaande; het is zowel eenvoudig als complex om te leren. Hier zijn tien tips om de progressiegerichte gespreksvaardigheden te leren toepassen en je vaardigheden daarin te leren aanscherpen.
De mindsettheorie is ontwikkeld door de beroemde psychologe Carol Dweck. De groeimindset is een denkwijze waarbij individuen geloven dat hun intelligentie, kennis en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden door hard werken, toewijding en doorzettingsvermogen. Mensen met een groeimindset staan open voor uitdagingen en feedback, en zien fouten als kansen om te leren en te groeien. Hier tegenover staat de statische mindset, waarbij mensen geloven dat hun kwaliteiten vaststaan en niet kunnen worden veranderd.

Ontkenning in een stuurgesprek

Ontkenning in een stuurgesprek. Een leidinggevende wilde even met me sparren. Hij had geprobeerd om een sturend gesprek te voeren met een van zijn medewerkers. Deze medewerker kwam vaak onvoorbereid naar overleggen met teamleiders, waardoor de overleggen erg inefficient verliepen. Het was de taak van de medewerker om de overleggen voor te bereiden en de teamleiders te adviseren. De leidinggevende had meerdere klachten over de medewerker gekregen van de teamleiders. Maar als de leidinggevende daarover in gesprek wilde gaan, kwam hij niet eens aan de stuurvraag toe, omdat de medewerker direct ontkende dat er een probleem was.

Logica: belangrijker dan we soms denken

In een LinkedIn-post van Jan Rotmans las ik over een interview van Pieter Jan Hagens met Kim Putters. Putters had gepleit voor een visie op de toekomstige samenleving en voor het transitiepad ernaartoe. Pieter Jan Hagens wierp tegen: “Ja maar, een visie is zo abstract, we moeten nu scherpe keuzes maken”. Rotmans merkt terecht op: “Hier is sprake van een schijntegenstelling. Een visie vergt juist het maken van scherpe keuzes, omdat we moeten stoppen met het oude (afbraak) en het nieuwe moeten versnellen (opbouwen). Dat kan door een visie te koppelen aan een strategie en acties, want een visie zonder actie is betekenisloos, maar actie zonder visie is richtingloos. Ik ben het niet alleen eens met Rotmans, ik vind het ook een mooie illustratie van hoe belangrijk logica is. Zonder begrip van de logica, maken we sneller de fout die Hagens hier maakte. Met inzicht in logica, kunnen we hem eerder voorkomen.


Waarom is dit relevant?

Waarom is dit relevant? Bij progressiegericht sturen en lesgeven is het belangrijk om een rationale te geven voor je progressieverwachting. Hoe kun je de rationale zo formuleren dat studenten er helemaal achter gaan staan om te doen wat er van ze gevraagd wordt? Johansen et al (2023) onderzochten hoe de ervaren relevantie van studiestof samenhangt met de motivatie, emoties, vitaliteit van studenten.

Aannames in progressiegericht werken

Ons handelen is altijd gebaseerd op bepaalde aannames, veronderstellingen over de werkelijkheid, met andere woorden: over wat waar is. Aannames kunnen expliciet zijn maar ook impliciet. Impliciete aannames zijn veronderstellingen over de werkelijkheid waar we ons maar gedeeltelijk bewust zijn of helemaal niet maar die wel richting geven aan ons handelen. Het proberen om je aannames expliciet te maken is waardevol omdat je ze zo kunt onderzoeken en mogelijk aanpassen. Hieronder doe ik een poging om de aannames waar progressiegericht werken op gebaseerd is te omschrijven. Deze zijn niet alleen geïnspireerd op onze eigen intuïties, ervaringen en logica maar in de meeste gevallen ook, hoewel in wisselende mate, op wetenschappelijke bevindingen. De lijst is een voorlopige lijst. Met de ontwikkeling van onze kennis is het onvermijdelijk en goed dat deze lijst in de toekomst zal worden aangescherpt. 

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 766We geven twee exemplaren weg van het boek De Cirkeltechniek. Voor wie vooruit wil komen. Wil je kans maken? Stuur dan voor 13 oktober een e-mail en leg uit waarom je graag wilt winnen. Op 13 oktober maken we de twee winnaars bekend.

Winnaars vorige week (boek Progressiegericht lesgeven): J. Houben en G. Buis.


Nieuwe cursussen:


Motivatie: de kracht van autonomie-ondersteuning en structuur

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) werd ontwikkeld door Edward Deci en Richard Ryan. Zij behoren nu tot de meest geciteerde psychologen ter wereld. ZDT is de best onderzochte en meest invloedrijke motivatietheorie van dit moment. We bespreken de waarde van de ZDT voor het onderwijs waarbij we laten zien hoe belangrijk autonomie-ondersteuning en structuur zijn voor een goede motivatie.

Wat gaat beter?

Wat gaat beter? Dat is een progressiegerichte vraag die de gedachten van de cliënt in de richting van de bereikte progressie sturen. Wat zijn overwegingen bij de timing van die vraag?

Drie bevindingen over groeimindsetculturen in organisaties en klassen

We kunnen grofweg twee manier van denken hebben over de veranderbaarheid van onze eigenschappen en capaciteiten. Als we een groeimindset hebben, zien we eigenschappen en capaciteiten als ontwikkelbaar. In een statische mindset zien we ze als niet of nauwelijks ontwikkelbaar. Naast individuele mindsets bestaan er ook mindsetculturen. De onderzoekers Wallace et al. (2023) brachten de effecten hiervan in kaart. Ze ontdekten drie interessante bevindingen over groeimindsetculturen in organisaties en klassen.

Leidinggeven in onzekere tijden

Leidinggeven in onzekere tijden. Wat kunnen leidinggevenden het beste doen in onzekere tijden? Hoe kunnen zij medewerkers helpen om ondanks alles toch geregeld een positieve innerlijke werkbeleving te ervaren?

Welke gespreksstrategie werkt het beste bij concurrerende waarden?

Welke gespreksstrategie werkt het beste bij concurrerende waarden? Dingen zijn soms eenvoudig in theorie maar verdraaid moeilijk in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het volgende. Het is vaak gemakkelijk om te zeggen dat we waarden als vriendelijkheid, duidelijkheid, eerlijkheid, welwillendheid en dergelijke hoog in het vaandel hebben. Maar in concrete situaties is het lang niet altijd even gemakkelijk om ons vriendelijk, duidelijk, eerlijk, welwillend, enzovoort, te gedragen. Een belangrijke reden waarom dat zo is, is dat dit soort waarden in de praktijk nogal eens met elkaar lijken te concurreren.

Podcast: ontkenning in een stuurgesprek

Deze podcast belicht drie invalshoeken om effectief te reageren als een medewerker in een stuurgesprek ontkent dat er verbetering nodig is. De medewerker zegt bijvoorbeeld: ‘Er is geen probleem, het was een uitzondering, ik doe al wat je van me verwacht.’
Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 765We geven twee exemplaren weg van het boek Progressiegericht Lesgeven, florerend leren. Wil je een kans maken? Stuur ons dan voor 6 oktober een e-mail en leg uit waarom je graag een exemplaar van dit boek wilt winnen. Op 6 oktober maken we de twee winnaars bekend.

Winnaar vorige week (Handboek Progressiegericht Coachen) is Nils Robert.


 Gestructureerd gebruik van WhatsApp vermindert taalangst 

Gestructureerd gebruik van WhatsApp vermindert taalangst. De onderzoekers Alamer et al (2022) voerden een quasi-experimenteel onderzoek uit naar het gestructureerde gebruik van WhatsApp bij het leren van een tweede taal.


 De verborgen schade van de controlerende motivatiestijl 

In opvoeding, opleiding en werk willen we mensen graag in beweging krijgen. Hoe doen we dat? Grofweg zijn er twee motivatiestijlen onderscheiden die beide veel voorkomen: de contolerende motivatiestijl en de autonomie-ondersteunende motivatiestijl. Veel onderzoek uit de zelfdeterminatietheorie heeft laten zien: de autonomie-ondersteunde stijl is veruit superieur (zie bijvoorbeeld hier). Mensen voelen zich er beter bij en ze functioneren er beter bij. Maar de controlerende stijl, hoe ineffectief ook, komt toch nog zeer vaak voor. Hoe komt dat?

 Podcast: hoe word je mild voor jezelf? 

Hoe word je mild voor jezelf? Laatst coachte ik een teamcoordinator die net een geweldsincident had meegemaakt. In het gesprek reflecteerden we op hoe ze het had aangepakt en opgelost. Als snel kwam ons gesprek op hoe je milder kunt leren worden voor jezelf. Iets wat veel mensen wel zouden willen bereiken. Want zelfkritisch perfectionisme werkt niet goed. In deze podcast zes manieren waarop je milder kunt worden voor jezelf.

 Progressiegericht werken: model van betekenisvolle progressie 

Meer dan een decennium geleden introduceerden Gwenda Schlundt Bodien en ik het concept van progressiegericht werken. Deze aanpak omvat een reeks principes en technieken die individuen en teams ondersteunen om zowel bereikte als gewenste progressie zichtbaar te maken en inzicht te verkrijgen in de te nemen vervolgstappen. Het fundament van deze aanpak is stevig geworteld in de bevindingen uit de wetenschappelijke psychologie, zoals de zelfdeterminatietheorie en de mindsettheorie.

 Focus op bereikte of te bereiken progressie? 

Focus op bereikte of te bereiken progressie? In een van de trainingen de afgelopen jaren deden cursisten in een training de cirkeltechniek. Een cursist nam als onderwerp haar gewicht. Ze was nog niet zo lang geleden bevallen en wilde afvallen.

 Progressiegerichte intervisie: hoe het werkt en wat het oplevert

Intervisie is een een gestructureerde manier van casuïstiekbespreking om samen te leren en tot nieuwe inzichten te komen. Progressiegerichte intervisie maakt intervisie nog effectiever door het proces competentie-ondersteunender, doelgerichter en tijdefficiënter te maken. Hieronder kun je lezen hoe het werkt.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 764


We verloten een exemplaar van het Handboek Progressiegericht Coachen. Wil je een kans maken? Stuur ons dan voor 29 september een e-mail. Op 29 september maken de winnaar bekend. Winnaar vorige week (Gratis deelname aan de Cursus Progressiegerichte Feedback): A. Langerak.
 

In de hedendaagse tijd, waarin we vaak druk voelen in onze communicatie en meningsverschillen frequent voorkomen, is het vaak verstandig om aandachtig en respectvol met elkaar te communiceren. Het is nuttig het perspectief van de ander serieus te nemen omdat mensen het in het algemeen belangrijk vinden om echt gehoord te worden. Ik kwam in een artikel van Julia Minson een acroniem tegen dat ons kan helpen onze gesprekken effectiever te voeren. Dit acroniem, HEAR, biedt een paar eenvoudige richtlijnen om gesprekken beter te laten verlopen.

Strategiedag met de cirkeltechniek. Heidagen en strategiebijeenkomsten kunnen maar al te snel verzanden in een litanie aan klachten en zorgen en problemen. Voeg daarbij dat sommige deelnemers vooral hun eigen belangen proberen te behartigen tijdens een dergelijke bijeenkomst, en je hebt een recept voor een energieverslindende dag in plaats van een inspirerende en doelgerichte dag. Veel bestuurders en MT-leden die de progressiegerichte aanpak benutten hebben goede ervaringen met de cirkeltechniek, omdat ze daarmee een directe focus op bereikte en verder te bereiken progressie kunnen aanbrengen.

 Toxische negativiteit: hoe overmatig negatieve denkstijlen ons belemmeren

Toxische negativiteit, een overmatig en onrealistisch negatieve houding, kan verlammend werken en is niet realistisch. Onze eigen manieren van denken kunnen soms aanzienlijke belemmeringen vormen voor wat we willen bereiken. Verschillende negatieve denkstijlen kunnen ervoor zorgen dat we inactief worden waardoor we de progressie die we zoeken niet bereiken. Hieronder bespreek ik 6 van die negatieve manieren van denken die ten grondslag kunnen liggen aan toxische negativiteit: pessimisme, cynisme, defaitisme, fatalisme, doemdenken en de statische mindset.

 Het progressiesignaal

Het progressiesignaal. Waarom streven zowel kinderen als volwassenen naar vooruitgang? Waarom zijn we intrinsiek gemotiveerd om nieuwe ervaringen op te doen en te leren? Deze vragen hebben de nieuwsgierigheid gewekt van onderzoekers zoals Frederic Kaplan en Pierre-Yves Oudeyer, die op zoek zijn gegaan naar de neurologische basis van intrinsieke motivatie. De behoefte aan nieuwigheid, het stimulerende en motiverende effect van progressie en de drijfveer om te exploreren moeten we in verband met elkaar zien.

 Middelmanagers in de klem? Bevindingen en suggesties van Gallup

Recent heeft Gallup, een bekend onderzoeksinstituut, een onderzoek gepubliceerd dat een licht werpt op de groeiende uitdagingen waarmee middelmanagers in hedendaagse organisaties worden geconfronteerd. Het onderzoek geeft het beeld dat het managen in deze tijden complexer is geworden, met nieuwe verantwoordelijkheden en een groeiende druk op de schouders van deze cruciale medewerkers.

 Animatie: sturen leerling

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 763


Winactie van de week

Win gratis deelname aan de Cursus Progressiegerichte Feedback (start 7 nov.). Wil je een kans maken? Stuur ons dan voor 21 september, 12.00 uur een e-mail en leg uit waarom je graag mee wilt doen. Op 22 september maken we de winnaar bekend.
Winnaar vorige week: S. Svraka.

Podcast: intrinsieke motivatie

In deze aflevering van de podcast wordt de vraag beantwoord of leidinggevenden er goed aan doen om de intrinsieke motivatie van medewerkers soms af te remmen. Bijvoorbeeld wanneer die medewerkers zoveel tijd besteden aan activiteiten die ze interessant vinden dat hun andere werk erdoor in de knel komt. Daarnaast gaat de podcast in op hoe intrinsieke motivatie gestimuleerd kan worden en welke volgorde van taakuitvoering (interessant, minder interessant, saai) het beste gehanteerd kan worden voor goede prestaties op alle taken.

Bij progressiegericht sturen komen de personen die een stuurvraag op zich af krijgen soms met een ‘ja maar’ reactie. Hier kun je lezen welke verschillende redenen er zoal zijn voor die ‘ja maar’ reacties en hoe je ermee om kunt gaan.
Het woord “logica” is afkomstig van het Griekse woord “logos”, dat verschillende vertalingen kent, waaronder woord, rede en discussie. Logica is de studie van het juist redeneren of argumenteren. Dit komt neer op het afleiden van geldige gevolgtrekkingen. Redeneerfouten zijn foutieve argumenten die toch geloofd kunnen worden omdat ze psychologisch overtuigend kunnen zijn. Formele logische fouten hebben een foutieve logische structuur. Informele logische fouten zijn argumenten die gebaseerd zijn op onjuiste premissen of verwarrend taalgebruik. Hier zijn enkele veel voorkomende redeneerfouten.

Deze aflevering van de podcast gaat over positieve innerlijke werkbeleving. Wat is het? Wat levert het op? Hoe kunnen we onze innerlijke werkbeleving ten positieve beïnvloeden, vooral als we in lastige werkomstandigheden ons werk moeten doen? Een aantal praktische tips en vragen die we onszelf kunnen stellen helpen om de innerlijke werkbeleving van onszelf, en ook van onze collega’s positief te beïnvloeden.
Je hebt het vast weleens meegemaakt. Je bent in gesprek met iemand die hardnekkig weigert toe te geven dat hij fout zit. Je geeft goede argumenten voor jouw standpunt en legt uit waarom de zienswijze van de ander niet klopt maar die ander blijft stug vasthouden aan hoe hij het ziet. Hoe kan dit; waarom geven mensen niet gewoon toe dat ze fout zitten? Over die vraag gaat het boek Resistance to Belief Change van Joseph Lao en Jason Young (2019).