Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 764


We verloten een exemplaar van het Handboek Progressiegericht Coachen. Wil je een kans maken? Stuur ons dan voor 29 september een e-mail. Op 29 september maken de winnaar bekend. Winnaar vorige week (Gratis deelname aan de Cursus Progressiegerichte Feedback): A. Langerak.
 

In de hedendaagse tijd, waarin we vaak druk voelen in onze communicatie en meningsverschillen frequent voorkomen, is het vaak verstandig om aandachtig en respectvol met elkaar te communiceren. Het is nuttig het perspectief van de ander serieus te nemen omdat mensen het in het algemeen belangrijk vinden om echt gehoord te worden. Ik kwam in een artikel van Julia Minson een acroniem tegen dat ons kan helpen onze gesprekken effectiever te voeren. Dit acroniem, HEAR, biedt een paar eenvoudige richtlijnen om gesprekken beter te laten verlopen.

Strategiedag met de cirkeltechniek. Heidagen en strategiebijeenkomsten kunnen maar al te snel verzanden in een litanie aan klachten en zorgen en problemen. Voeg daarbij dat sommige deelnemers vooral hun eigen belangen proberen te behartigen tijdens een dergelijke bijeenkomst, en je hebt een recept voor een energieverslindende dag in plaats van een inspirerende en doelgerichte dag. Veel bestuurders en MT-leden die de progressiegerichte aanpak benutten hebben goede ervaringen met de cirkeltechniek, omdat ze daarmee een directe focus op bereikte en verder te bereiken progressie kunnen aanbrengen.

 Toxische negativiteit: hoe overmatig negatieve denkstijlen ons belemmeren

Toxische negativiteit, een overmatig en onrealistisch negatieve houding, kan verlammend werken en is niet realistisch. Onze eigen manieren van denken kunnen soms aanzienlijke belemmeringen vormen voor wat we willen bereiken. Verschillende negatieve denkstijlen kunnen ervoor zorgen dat we inactief worden waardoor we de progressie die we zoeken niet bereiken. Hieronder bespreek ik 6 van die negatieve manieren van denken die ten grondslag kunnen liggen aan toxische negativiteit: pessimisme, cynisme, defaitisme, fatalisme, doemdenken en de statische mindset.

 Het progressiesignaal

Het progressiesignaal. Waarom streven zowel kinderen als volwassenen naar vooruitgang? Waarom zijn we intrinsiek gemotiveerd om nieuwe ervaringen op te doen en te leren? Deze vragen hebben de nieuwsgierigheid gewekt van onderzoekers zoals Frederic Kaplan en Pierre-Yves Oudeyer, die op zoek zijn gegaan naar de neurologische basis van intrinsieke motivatie. De behoefte aan nieuwigheid, het stimulerende en motiverende effect van progressie en de drijfveer om te exploreren moeten we in verband met elkaar zien.

 Middelmanagers in de klem? Bevindingen en suggesties van Gallup

Recent heeft Gallup, een bekend onderzoeksinstituut, een onderzoek gepubliceerd dat een licht werpt op de groeiende uitdagingen waarmee middelmanagers in hedendaagse organisaties worden geconfronteerd. Het onderzoek geeft het beeld dat het managen in deze tijden complexer is geworden, met nieuwe verantwoordelijkheden en een groeiende druk op de schouders van deze cruciale medewerkers.

 Animatie: sturen leerling

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 763


Winactie van de week

Win gratis deelname aan de Cursus Progressiegerichte Feedback (start 7 nov.). Wil je een kans maken? Stuur ons dan voor 21 september, 12.00 uur een e-mail en leg uit waarom je graag mee wilt doen. Op 22 september maken we de winnaar bekend.
Winnaar vorige week: S. Svraka.

Podcast: intrinsieke motivatie

In deze aflevering van de podcast wordt de vraag beantwoord of leidinggevenden er goed aan doen om de intrinsieke motivatie van medewerkers soms af te remmen. Bijvoorbeeld wanneer die medewerkers zoveel tijd besteden aan activiteiten die ze interessant vinden dat hun andere werk erdoor in de knel komt. Daarnaast gaat de podcast in op hoe intrinsieke motivatie gestimuleerd kan worden en welke volgorde van taakuitvoering (interessant, minder interessant, saai) het beste gehanteerd kan worden voor goede prestaties op alle taken.

Bij progressiegericht sturen komen de personen die een stuurvraag op zich af krijgen soms met een ‘ja maar’ reactie. Hier kun je lezen welke verschillende redenen er zoal zijn voor die ‘ja maar’ reacties en hoe je ermee om kunt gaan.
Het woord “logica” is afkomstig van het Griekse woord “logos”, dat verschillende vertalingen kent, waaronder woord, rede en discussie. Logica is de studie van het juist redeneren of argumenteren. Dit komt neer op het afleiden van geldige gevolgtrekkingen. Redeneerfouten zijn foutieve argumenten die toch geloofd kunnen worden omdat ze psychologisch overtuigend kunnen zijn. Formele logische fouten hebben een foutieve logische structuur. Informele logische fouten zijn argumenten die gebaseerd zijn op onjuiste premissen of verwarrend taalgebruik. Hier zijn enkele veel voorkomende redeneerfouten.

Deze aflevering van de podcast gaat over positieve innerlijke werkbeleving. Wat is het? Wat levert het op? Hoe kunnen we onze innerlijke werkbeleving ten positieve beïnvloeden, vooral als we in lastige werkomstandigheden ons werk moeten doen? Een aantal praktische tips en vragen die we onszelf kunnen stellen helpen om de innerlijke werkbeleving van onszelf, en ook van onze collega’s positief te beïnvloeden.
Je hebt het vast weleens meegemaakt. Je bent in gesprek met iemand die hardnekkig weigert toe te geven dat hij fout zit. Je geeft goede argumenten voor jouw standpunt en legt uit waarom de zienswijze van de ander niet klopt maar die ander blijft stug vasthouden aan hoe hij het ziet. Hoe kan dit; waarom geven mensen niet gewoon toe dat ze fout zitten? Over die vraag gaat het boek Resistance to Belief Change van Joseph Lao en Jason Young (2019).


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 762


Verloting van de week

Win gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht Werken (start 2 oktober 2023). Wil je een kans maken? Stuur ons dan 13 september, 12.00 uur een e-mail en leg uit waarom je graag mee wilt doen. Op 13 september maken we 's middags de winnaar bekend.
Winnaar vorige week (Handboek Progressiegericht Leidinggeven): J. Jung.

Vier progressiestrategieën voor persoonlijke en professionele groei

~ Coert Visser
Mensen zijn van inherent gedreven om te groeien en te zoeken naar progressie. Dit verlangen naar progressie strekt zich uit over alle facetten van ons leven – van de vroege kindertijd tot de late ouderdom. De vraag hoe we het beste progressie kunnen bereiken is lang niet altijd eenvoudig. Verschillende situatie vragen om verschillende aanpakken. Het kan heel nuttig zijn kennis te maken met vier algemene progressiestrategieën.


Ergernis als progressiebron

~ Gwenda Schlundt Bodien
Ergernis als progressiebron. In een van onze trainingssessies deze week vertelde een leidinggevende dat ze zich soms ergert aan een medewerker en dat ze dat niet goed vindt van zichzelf. We reflecteerden op het benutten van ergernis als progressiebron.

“Progressiegericht Lesgeven, Florerend leren” door Gwenda Schlundt Bodien

~ Coert Visser
In de nieuwste toevoeging aan haar omvangrijke reeks publicaties, “Progressiegericht Lesgeven, Florerend leren“, slaagt Gwenda Schlundt Bodien er opnieuw in om de kracht van progressiegericht werken te tonen. Als medeontwikkelaar van deze aanpak vertaalt zij op levendige wijze actuele wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse realiteit van het klaslokaal.


Het verwachtingseffect

~ Gwenda Schlundt Bodien
Het verwachtingseffect speelt een grote rol in wat er daadwerkelijk in ons leven gebeurt. In het boek The Expectation Effect beschrijft David Robson de vele manieren waarop onze verwachtingen van invloed zijn op onze ervaringen. Hoe lang we ons voldaan voelen na een maaltijd, hoe we genezen na een operatie of ziekte, hoe snel we ouder worden, hoe medicijnen en placebo’s ons daadwerkelijke herstel beïnvloeden en zelfs wanneer we sterven.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 761

Groeimindsetcultuur en kansengelijkheid

~ Gwenda Schlundt Bodien
Groeimindsetcultuur en kansengelijkheid. Een recent onderzoeksartikel van Yeager et al (2023) geeft inzicht in de rol van leraren in het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur in de klas. Een klassencultuur is het gedeelde systeem van overtuigingen, doelen en normen over wat het betekent om te leren en een leerling te zijn in die klas. Een groeimindsetcultuur in de klas is een veelbelovende manier om kansengelijkheid te bevorderen en ongelijkheid te dempen.


Activerende gesprekstechnieken voor coaches

~ Coert Visser
Wat zijn enkele activerende gesprekstechnieken die coaches kunnen inzetten? In progressiegerichte coachingsgesprekken zijn cliënten normaal gesproken meer aan het woord dan coaches. Ze krijgen ruim baan om hun gedachten uit te spreken en hardop na te denken. Coaches sluiten aan op wat cliënten zeggen en stellen vragen waarna cliënten weer door kunnen praten. Stap voor stap krijgen cliënten zo de gelegenheid om te formuleren welke progressie ze willen bereiken en hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Soms komen cliënten echter niet zo gemakkelijk op gang in een gesprek. Coaches vragen zich regelmatig af hoe ze dergelijke, niet zo spraakzame, cliënten kunnen activeren. Hieronder beschrijf ik enkele van die activerende gesprekstechnieken voor coaches.

Groeimindsetcultuur via waardenondersteuning

~ Gwenda Schlundt Bodien
Groeimindsetcultuur via waardenondersteuning. Een groeimindsetcultuur in de klas heeft voordelen voor leerlingen en leraren hebben een directe invloed op welke cultuur er ontstaat. Maar leraren denken soms dat de groeimindsetinterventies een extra belasting in hun toch al drukke baan zal betekenen. Daarnaast willen veel leraren wel een groeimindsetcultuur ontwikkelen, maar zoeken ze naar eenvoudige en praktische manieren om dat te doen en vol te houden.

Onderzoeksupdates over mindset, motivatie, progressie, wijsheid

~ Coert Visser
Op deze website tref je regelmatig beknopte beschrijvingen aan van recent onderzoek (zie ONDERZOEKSUPDATES & COMMENTS aan de rechterzijde van het scherm). Hieronder vind je een geordend overzicht van updates van de afgelopen 3 maanden.


Nieuw boek: Progressiegericht lesgeven

~ Gwenda Schlundt Bodien
Nieuw boek: progressiegericht lesgeven. Op 1 september 2023 verschijnt het boek Progressiegericht lesgeven, florerend leren. Florerend leren leidt tot welbevinden en tot progressie. Dat is waardevol voor leerlingen zelf en ook voor hun leraren. Want wat de meeste leraren drijft is om hun leerlingen te helpen groeien, zowel in hun leerprestaties als in hun persoonlijke ontwikkeling.

Groeimindset en het verminderen van ongelijkheid in het onderwijs

~ Coert Visser
Cameron Hecht en collega’s hebben een artikel geschreven over het belang van het cultiveren van een groeimindset voor het verminderen van ongelijkheid in het onderwijs. Het geeft een actueel inzicht in waar groeimindsetonderzoekers zich momenteel op richten. Hier zijn enkele hoofdpunten uit het artikel.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 760


Effecten van negatieve feedback op zelfbeeld, emoties, cognities en gedrag van bachelorstudenten

~ Coert Visser

De Canadese onderzoekers Marlee Mercer en Duygu Biricik Gulseren onderzochten de potentieel schadelijke gevolgen van negatieve feedback gericht op bachelorstudenten (Mercer & Gulseren, 2023). Prestatiefeedback is essentieel in het hoger onderwijs, met name om studenten te ondersteunen in hun leerproces. Ook het geven van negatieve feedback kan nodig en nuttig zijn. Negatieve feedback kan echter onbedoeld schadelijk zijn, zeker wanneer het algemener is dan constructieve kritiek en het zich niet richt op specifieke gedragingen.


Florerend leren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Florerend leren. De mentale gezondheid van jongeren staat veel in de belangstelling, juist omdat het er slecht mee gesteld is. De geestelijke gezondheidszorg is overbelast en de noodzaak om jongeren te helpen neemt alleen maar verder toe. Een eenmalige interventie die op grote schaal en online gegeven kan worden zou welkom zijn, als die daadwerkelijk op langere termijn zou helpen. Een dergelijke interventie is precies wat de onderzoekers Hecht el al (2023) hebben ontwikkeld.  


Feedbackgesprek tussen een leidinggevende en een medewerker

~ Coert Visser

Hieronder kun je vier gesprekjes tussen een leidinggevende en een medewerker lezen waarin deIn de eerste drie gesprekjes is de aanpak van de leidinggevende niet effectief, in het vierde gesprekje wel.


Ervaren racisme onder studenten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ervaren racisme onder studenten. Oram et al (2023) doen in dit artikel verslag van de perceptie van psychologische basisbehoefte- bevrediging of -frustratie van ‘witte’ studenten en studenten die behoren tot een minderheidsgroep. De onderzoekers vroegen zich af of er een verschil zou zijn in de ervaringen van psychologische basisbehoeftenvervulling van ‘witte’ studenten en studenten uit minderheidsgroepen aan de universiteit.


MicroLeren: Principes en Toepassingen

~ Coert Visser

Via een post op LinkedIn stuitte ik op een artikel van Nidhi Sachdeva over MicroLearning, in het Nederlands ‘MicroLeren’. Als onderzoeker aan de Universiteit van Toronto heeft ze zich verdiept in de behoefte aan beknopte en doelgerichte leermethoden. In een wereld die steeds sneller beweegt en waarin we worden gebombardeerd met informatie, kunnen microlessen ons helpen om gefocust en effectief te leren.


De kwaliteit van volharding

~ Gwenda Schlundt Bodien

De kwaliteit van volharding. Volharding, of doorzettingsvermogen wordt vaak gedefinieerd als ‘hoe lang iemand een bepaalde taak blijft uitvoeren om een doel te bereiken, ondanks obstakels, uitdagingen en tegenslagen. Doorzettingsvermogen wordt vaak wenselijk gevonden. Het lijkt inherent goed te zijn om te volharden. Maar dit stellen Vallerand et al ter discussie. Uit het onderzoek van Vallerand et al blijkt dat volharding niet in alle omstandigheden tot positieve resultaten leidt.


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 759Nieuw boek: Progressiegericht lesgeven

~ Gwenda Schlundt Bodien
Nieuw boek: progressiegericht lesgeven. Op 1 september 2023 verschijnt het boek Progressiegericht lesgeven, florerend leren. Florerend leren leidt tot welbevinden en tot progressie. Dat is waardevol voor leerlingen zelf en ook voor hun leraren. Want wat de meeste leraren drijft is om hun leerlingen te helpen groeien, zowel in hun leerprestaties als in hun persoonlijke ontwikkeling.

  • Opleiding Progressiegericht Werken (start 2 oktober 2023)


Feedback: wanneer, waartoe en hoe?

~ Coert Visser
Feedback kan waardevol zijn. Feedback, informatie over de effecten van ons gedrag, kan ons helpen om beter te worden in wat we doen. Zelf hebben we per definitie maar een beperkt zicht op de effecten van ons handelen. Andere mensen kijken vanuit een ander perspectief naar wat we doen en kunnen daarom andere dingen zien. Bovendien beschikken zij misschien over meer of andere kennis en vaardigheden waardoor hun feedback extra leerzaam kan zijn voor ons. Of deze positieve effecten van feedback gerealiseerd worden, hangt echter af van waarover de feedback gaat en hoe effectief de feedback wordt aangereikt. Maar wanneer geef je feedback en hoe doe je het op een effectieve manier? Lees hieronder meer over die vraag.

  • Opleiding Progressiegericht Leidinggeven (start 17 oktober 2023)


Spiegelen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Spiegelen is een fenomeen waarnaar je vanuit diverse invalshoeken kunt kijken. In onze training progressiegerichte feedback stelde een deelnemer de vraag of we in de progressiegerichte aanpak gebruik maken van spiegelen. In deze bijdrage enkele gedachten hierover.

  • Incompany Kennismakingsworkshop Progressiegericht Werken


Fraude in wetenschappelijk onderzoek: drie grote namen onder vuur

~ Coert Visser
Iets meer dan 10 jaar geleden speelde het schandaal over de psycholoog Diederik Stapel die op grote schaal fraude had gepleegd in zijn onderzoeken. Recent zijn er weer enkele berichten geweest over wetenschappers die vermoedelijk niet ethisch hebben gehandeld.


Ondersteunende boodschappen van docenten versterken het effect van stressinterventies

~ Coert Visser
De geestelijke gezondheid van jonge mensen wordt gezien als een groeiend probleem, en helaas krijgen velen niet de hulp die ze nodig hebben. Hoewel korte, eenmalige interventies, zoals online programma’s, veelbelovend lijken, hebben ze niet altijd een blijvend effect. Een recente studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin en de Universiteit van Rochester, ging op zoek naar manieren om de effectiviteit van dergelijke interventies te vergroten (Hecht et al., 2023).


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 758


Het spanningsveld tussen eerlijkheid en schade in gesprekken 

 ~ Coert Visser 
In persoonlijke ontwikkeling, conflictoplossing en maatschappelijke vooruitgang spelen moeilijke gesprekken een centrale rol. Deze gesprekken kunnen variëren van ouders die gevoelige onderwerpen als de dood en racisme bespreken tot professionals die ongemakkelijke waarheden moeten overbrengen.  Een recente publicatie van Emma Levine, onderzoeker op het gebied van eerlijkheid aan de Universiteit van Chicago, die zij samen met enkele collega’s schreef, werpt nieuw licht op de complexe dynamiek van lastige gesprekken.

  • Opleiding Progressiegericht Werken (start 2 oktober 2023)


Animatie: mindset en negatieve feedback 

~ Gwenda Schlundt Bodien
 


  • Opleiding Progressiegericht Leidinggeven (start 17 oktober 2023)


Daadwerkelijke en waargenomen liking gaps 

~ Coert Visser 
Dit onderzoek (Tissera et al., 2023) gaat over de ‘liking gap’. Dit is verschijnsel dat je denkt dat anderen je minder aardig vinden dan ze je daadwerkelijk vinden. (de daadwerkelijke liking gap), en de perceptie dat mensen denken dat ze anderen aardiger vinden dan dat anderen hen vinden (de waargenomen liking gap).

  • Incompany Kennismakingsworkshop Progressiegericht Werken

De winst van onderpresteren 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
De winst van onderpresteren. Geloven dat je slechter dan gemiddeld presteert zou wel eens een verborgen troef kunnen zijn voor welbevinden en groei. Whillans et al (2020) pleiten er in dit artikel voor om meer onderzoek te gaan doen naar het slechter-dan-gemiddeld-effect en ze introduceren een conceptueel model.


Materialisme en burnout 

~ Coert Visser 
Dit onderzoek (Reyes et al., 2023), gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie, stelt dat materialisme op de werkplek – de waarde die aan extrinsieke (roem, geld, imago) tegenover intrinsieke (relaties, prosocialiteit, zelfontwikkeling) werkdoelen wordt gehecht – een belangrijke oorzaak van burn-out is. 

Podcast: welbevinden 

~ Gwenda Schlundt Bodien
Welbevinden, en dan vooral mentaal welbevinden krijgt veel aandacht de laatste jaren. Deze aflevering van de podcast gaat over onderzoek van Martella et al (2022), dat belangrijke aankopingspunten biedt om het welbevinden van medewerkers, studenten en leerlingen te verbeteren.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 757

~ Gwenda Schlundt Bodien
Het frisse start-effect betekent dat mensen vooral veranderingsbereid zijn wanneer ze het gevoel hebben dat ze een frisse start kunnen maken. In haar boek How to change legt Katy Milkman uit hoe dit werkt.

  • Opleiding Progressiegericht Werken (start 2 oktober 2023)
~ Coert Visser 
Gedragsverandering is een complex en uitdagend proces dat een centrale rol speelt in vele aspecten van het leven, van gezondheid tot productiviteit en duurzaamheid. Onderzoekers Gail McMillan, Marina Milyavskaya en Rachel J. Burns hebben recent dit onderwerp verkend, met een focus op hoe contextuele veranderingen de mogelijkheid tot gedragsverandering kunnen beïnvloeden. Hun studie werpt een nieuw licht op het gebied van gedragsverandering, en biedt interessante inzichten die nuttig kunnen zijn voor individuen en beleidsmakers.

~ Gwenda Schlundt Bodien
Momenteel lees ik het boek The psychology of change, life contexts, experiences and identities van Reynolds en Branscombe. In dit boek wordt een overtuigend argument uiteengezet dat het bestaan van de zogenaamde plastische persoonlijkheid aantoont.

~ Coert Visser 
De cirkeltechniek is één van de meeste geliefde en flexibele progressiegerichte technieken. In dit artikel beschrijf ik hoe je de cirkeltechniek kunt benutten in je organisatie om functionerings- en ontwikkelingsgesprekken met teamleden te voeren. Het doel van die gesprekken is om de medewerkers te stimuleren tot reflectie en om hun groei en ontwikkeling te stimuleren.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 756


Luisterkwaliteit vermindert eenzaamheid door verbondenheid en autonomie

~ Coert Visser

In recent onderzoek onderzoeken Itzchakov et al. (2023), de invloed luisterkwaliteit op de gevoelens van eenzaamheid, vooral bij mensen die een ervaring van sociale afwijzing hebben gedeeld. De onderzoekers verwachtten dat een hoge kwaliteit van luisteren, gedefinieerd als gedrag dat aandacht, begrip en positieve bedoelingen overbrengt, diverse positieve effecten heeft op de persoon die vertelt over de pijnlijke ervaring.


Animatie: van feedback naar progressiewens

~ Gwenda Schlundt Bodien


De impact van goed luisteren op relaties

~ Coert Visser

In een nieuw review artikel beschrijven Lemay, Le, Clark (2023) onderzoek naar de impact van goed luisteren op relaties. Hier zal ik beknopt enkele dingen uit hun artikel bespreken.


Gestolen focus

~ Gwenda Schlundt Bodien

Gestolen focus is de titel van het nieuwste boek van Johann Hari. Ik las dit boek in een adem uit en het is wat mij betreft zeer de moeite waard om het aan te schaffen. De overtuigende inhoud en de toegankelijke schrijfstijl werken activerend om te bedenken wat je eventueel zelf wilt gaan doen om focus te herwinnen.


~ Coert Visser

In 1997 verraste de Amerikaanse komiek Bob Newhart het publiek met een absurde sketch over een therapeut, Dr. Switzer, wiens adviesmethode op het eerste gezicht volledig belachelijk lijkt. Deze humoristische weergave belicht echter een diepere waarheid over gedragsverandering.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 755


Twee bronnen van betekenisvol werk

~ Gwenda Schlundt Bodien

Twee bronnen van betekenisvol werk. Mensen die hun werk als betekenisvol ervaren zijn energieker, meer toegewijd aan hun werk en ze verdiepen zich meer in hun werk. Ze ervaren meer voldoening en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. De ervaring dat je betekenisvol werk doet levert individuele medewerkers en organisaties dus veel op.

~ Coert Visser

In een wereld waar tijd schaars is en efficiëntie hoog op de agenda staat, wordt de kunst van het voeren van gesprekken steeds belangrijker. Stel je voor: je moet een halfuur lang een sessie met een groepje mensen leiden over een bepaald onderwerp. Hoe zorg je ervoor dat dit gesprek voor iedereen waardevol is? Een belangrijke techniek voor iedere professional die streeft naar progressie is het stellen van de ‘nuttigheidsvraag’. In dit artikel wil ik een interessante variatie hierop beschrijven: de ‘aangekondigde nuttigheidsvraag’.


~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressiegerichte intervisie begeleiden combineert autonomie-ondersteuning met het bieden van structuur. Regelmatig begeleiden wij progressiegerichte intervisiegroepen, en daarnaast trainen we procesbegeleiders in de progressiegerichte intervisie-aanpak.


~ Coert Visser

Intuïtief zijn we geneigd om in onze comfortzones te blijven om ons veilig en zeker te voelen. Maar onderzoekers Russo-Netzer & Cohen (2023) vermoedden dat we er goed aan doen om regelmatig buiten onze comfortzone te treden. Ze onderzochten of dit de levensvoldoening van mensen zou kunnen vergroten.
~ Gwenda Schlundt Bodien~ Coert Visser

In een nieuw onderzoek onderzoeken Crystal Hoyt, Jeni Burnette, Emma Nash en Whitney Becker van de University of Richmond de maatschappelijke implicaties van groeimindsets met betrekking tot angst (Hoyt et al., 2023). Ze buigen zich over de vraag of de persoonlijke voordelen die zo’n mindset biedt, onbedoeld nadelige maatschappelijke effecten kunnen hebben.


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 754


Effectief Leiderschap in de Moderne Tijd

~ Coert Visser

Wat is effectief leiderschap? Ooit werd de effectieve leider gezien als de onbetwiste, dominante autoriteit, die alles begrijpt en elke beslissing neemt. Maar ons beeld van wat effectief en acceptabel leiderschap is, is door de jaren heen aanzienlijk getransformeerd. 


Podcast: dit is saai!

~ Gwenda Schlundt Bodien

Podcast: dit is saai! Deze podcast gaat over een aspect van progressiegericht lesgeven, namelijk de verzuchting van leerlingen dat iets saai is. Deze uiting is maar al te vaak een verhulling van de angst die leerlingen voelen als ze iets moeilijk vinden. 

~ Coert Visser

Kritiek kan vaak leiden tot weerstand, vooral als de ontvanger het gevoel krijgt dat de criticus geen morele zorg voor hen heeft. Wat is hier aan te doen? 


Zelfleiderschap is de voorloper van jobcrafting


~ Gwenda Schlundt Bodien

Jobcrafting verwijst naar zelfgeïnitieerd gedrag van werknemers om hun functie vorm te geven en te definiëren. Dit gedrag is niet alleen belangrijk voor organisaties, het levert medewerkers zelf ook allerlei voordelen op.


Hoe Motivatiestijlen en Mindset van Leraren Cognitief Begaafde Leerlingen Beïnvloeden

~ Coert Visser

Veel onderzoeken laten zien dat motivatieproblemen vaak de reden zijn dat cognitief extra ontwikkelde of begaafde leerlingen minder goed presteren dan ze zouden kunnen. Dit kan komen doordat het onderwijs niet goed aansluit bij de behoeften van deze leerlingen. 

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 753


Podcast: progressiegericht overtuigen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze podcast gaat over progressiegericht overtuigen. Iemand ergens van overtuigen is vaak niet succesvol, omdat er diverse weerstandsstrategieën een rol kunnen spelen bij de ontvanger. Er zijn drie niet-effectieve manieren van proberen te overtuigen die in deze podcast worden afgezet tegen een effectieve manier. Aan de hand van een concreet voorbeeld van Chris die zijn schoolleider Roland wil overtuigen om minder met cijfers te geven worden deze vier manieren van overtuigen geïllustreerd.

Over Betekenisvolle Progressie

~ Coert Visser

In 2012 bedachten Gwenda Schlundt Bodien en ik de aanpak van progressiegericht werken. Progressiegericht werken is een verzameling van principes en technieken geworteld in de wetenschappelijke psychologie. Deze zijn ontworpen om zowel reeds bereikte progressie als verder gewenste progressie zichtbaar te maken. Ze bieden inspiratie voor toekomstige vooruitgang.

Continueringsgedrag

~ Gwenda Schlundt Bodien

Continueringsgedrag. Wanneer en waarom blijven mensen gedrag vertonen dat in lijn is met hun oorspronkelijke doelen? Wanneer blijf je bijvoorbeeld gezond eten, nadat je eenmaal je streefgewicht hebt behaald? Huang et al deden onderzoek naar deze vragen. Het blijkt dat de metafoor van de reis in tegenstelling tot de metafoor van de eindbestemming of het niet gebruiken van een metafoor een verschillend effect heeft op continueringsgedrag, nadat je je doel hebt bereikt.

Zelfgeoriënteerd Versus Sociaal Voorgeschreven Perfectionisme

~ Coert Visser

De Duitse onderzoekers Emily Kleszewski en Kathleen Otto hebben een onderzoek uitgevoerd om de effecten van verschillende vormen van perfectionisme op het welzijn van werknemers te begrijpen. Voor de opzet van hun onderzoek baseerden zij zich op een combinatie van de literatuur over perfectionisme en de Zelfdeterminatietheorie (ZDT) om dit te onderzoeken. Wat bleek was dat verschillende vormen van perfectionisme verschillende effecten op ons welzijn op het werk hebben.Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 752


Het Belang van Autonomie-Ondersteuning op de Werkplek 

~ Coert Visser

Hoe belangrijk is autonomie-ondersteuning op de werkplek? Een gunstige werkomgeving kan een aanzienlijke impact hebben op het welzijn van werknemers. Maar welke factoren dragen bij aan deze gunstige omstandigheden? Uit recent onderzoek van Mokgata et al. (2022) blijkt dat de mate van autonomie die werknemers ervaren op hun werkplaats essentieel is voor hun werkprestaties en betrokkenheid. Dit artikel bespreekt de uitkomsten van dit belangwekkende onderzoek, legt uit hoe verschillende vormen van ondersteuning bijdragen aan de ervaren autonomie en illustreert hoe deze factoren het werkgedrag beïnvloeden.


Progressiegericht lesgeven 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Progressiegericht lesgeven is een nieuw boek dat binnenkort verschijnt. Dit boek is geen allesomvattend handboek over alle aspecten van het onderwijs, maar focust op hoe je de progressiegerichte aanpak kunt benutten in je rol als leraar.


Perfectionisme: Afhankelijk van Frustratie van Basisbehoeften 

~ Coert Visser

Het menselijk gedrag is een puzzel die wetenschappers proberen te begrijpen. Een groep onderzoekers, geleid door Kaitlyn M. Werner van de Universiteit van Toronto, heeft recentelijk gekeken naar een bijzonder stuk van deze puzzel: perfectionisme. Ze vroegen zich af of frustratie van onze psychologische basisbehoeften – autonomie, competentie en verbondenheid – invloed heeft op de mate van perfectionisme die we laten zien.


Stoor me niet 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Stoor me niet. Laatst gaven we een sessie progressiegerichte ‘feedback’. Een van de kernprincipes bij progressiegerichte feedback is het gebruiken van positieve formuleringen. Hoewel mensen veelal de intentie hebben om positief te formuleren, sluipen er in hun communicatie vaak negatieve en (licht) verwijtende woorden.Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 751


De illusie van moreel verval

~ Gwenda Schlundt Bodien

De illusie van moreel verval. In Nature is een onderzoeksartikel gepubliceerd van Mastroiann en Gilbert, waarin bewijs wordt geleverd voor de illusie van moreel verval.


Groeimindsetbevordering door waardenafsteming: betere prestaties, minder ongelijkheid

~ Coert Visser

Groeimindsetbevordering door waardenafsteming kan leiden tot betere prestaties op school en minder ongelijkheid. Het onderwijs is voortdurend op zoek naar manieren om de schoolprestaties van leerlingen te verbeteren. Daarnaast is een belangrijk doel om ongelijkheid in het onderwijs te verminderen. De uitdaging is om te ontdekken hoe we dit op de meest effectieve manier kunnen bereiken. Recent onderzoek van drie Amerikaanse onderzoekers biedt een mogelijke oplossing. Ze ontwikkelden een interventie gericht op het bevorderen van een groeimindset bij leerlingen.Animatie: de negativiteitsbias

~ Gwenda Schlundt Bodien


De Aantrekkingskracht en Gevaren van Oneerlijke Leiders

~ Coert Visser

Een intrigerende paradox van onze tijd is het fenomeen waarbij leiders die publiekelijk ontmaskerd zijn als kettingleugenaars, toch een aanzienlijke aanhang behouden. Sprekende voorbeelden zijn Donald Trump en Boris Johnson. Het is alsof hun oneerlijkheid een soort aantrekkingskracht uitoefent, zelfs nadat hun leugens aan het licht zijn gekomen. Deze paradox roept een prangende vraag op: waarom blijven mensen oneerlijke leiders steunen, ondanks de negatieve gevolgen op lange termijn? Psychologen Elizabeth Huppert en Emma Levine bieden in een binnenkort te verschijnen artikel een antwoord.


De negativiteitsbias

~ Gwenda Schlundt Bodien

De negativiteitsbias gaat over de manier waarop mensen geneigd zijn om inkomende informatie te beoordelen en evalueren. Onbewust evalueren mensen doorlopend inkomende informatie. Ze kunnen die informatie positief interpreteren of negatief interpreteren. Die interpretatie gaat in eerste instantie zonder dat ons bewustzijn er aan te pas komt. In ons brein is te zien of wij een positief of een negatieve evaluatie creëren (P3 amplitudes).


De ontwikkelbaarheid van wijsheid

~ Coert Visser
Eén van de aantrekkelijke kanten van een vak als wiskunde is dat het gedecontextualiseerd is. Wiskundevraagstukken hebben antwoorden die altijd hetzelfde zijn, op welk moment of op welke plek je ze ook probeert op te lossen. Net zoals dat het geval is bij een kruiswoordpuzzel kan het heel bevredigend zijn om een wiskundig vraagstuk op te lossen. Wiskunde is wel een uitdagend vak maar hoe je het kunt leren en hoe je het kunt onderwijzen is vrij duidelijk. Maar hoe zit het met wijsheid? Kun je dat ook aanleren? En zo ja, hoe zou onderwijs in wijsheid er dan uit moeten zien? Met andere woorden: hoe leer je kinderen effectief omgaan met complexe problemen waarvan niet duidelijk is wat de beste oplossing is?

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 750


Groeimindset-interventie verhoogt interesse in wiskunde en wetenschap

~ Coert Visser

Een groeimindset-interventie kan de interesse in wiskunde en wetenschap vergroten. Een nieuw onderzoek van Paul O’Keefe van Yale-NUS College in Singapore en zijn collega’s gaat over hoe het beeld van studenten over hun interesses kan beïnvloeden hoe ze presteren in bepaalde vakken. Het gaat in het onderzoek specifiek over exacte vakken en wiskunde. Het komt vaak voor dat studenten zichzelf labelen als ‘geen wiskunde- of wetenschapspersoon’. Dit kan beperkend werken op hun academische prestaties en ontwikkeling. Maar wat als we deze mindset kunnen veranderen?


Er (niet) over praten?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er (niet) over praten? In deze bijdrage beschrijf ik enkele invalshoeken met betrekking tot de keuze om problemen en zorgen al dan niet te bespreken. Vermoedelijk bestaat er een ‘sweet spot’ ten aanzien van er (niet) over praten.


Van de wal in de sloot hulpverlening

~ Coert Visser

Wat is van de wal in de sloot hulpverlening? Kunnen we niet altijd op bedrijven of medische professionals die ons hulp aanbieden altijd vertrouwen? Helaas is dat niet altijd het geval. Hulpaanbieders kunnen ons zelfs van de wal in de sloot helpen terwijl ze ons overtuigend klinkende verhalen vertellen en ons hun diensten en producten aan het leveren zijn. Het zou kunnen dat ze dit met de beste bedoelingen doen en oprecht geloven in hun verhalen en in hun producten. Maar het zou ook kunnen zijn dat er cynische en onbetrouwbare hulpaanbieders zijn die willens en wetens slechte verhalen houden en ondeugdelijke producten en diensten leveren. Laten we eens in de huid kruipen van de laatste categorie, iemand die puur voor eigen gewin zijn diensten en producten wil leveren en geen biet geeft om zijn afnemers. Hoe zou deze persoon, de bewuste oplichter, te werk gaan? Ik denk dat hij in essentie vier dingen doet.


Ontwerpcriteria progressiegericht trainen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ontwerpcriteria progressiegericht trainen. De oefeningen in een progressiegerichte training benutten een aantal belangrijke ontwerpprincipes die ervoor zorgen dat deelnemers optimaal leren en hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen. In dit artikel beschrijf ik een aantal van deze principes en geef ik voorbeelden van hoe ze toegepast kunnen worden.


Power and Progress (boek): technologie en socio-economische veranderingen

~ Coert Visser

We leven in een wereld waarin technologische vooruitgang aan de orde van de dag is. Een opmerkelijk boek dat deze dynamiek verkent is recentelijk de aandacht beginnen trekken. Het boek, genaamd ‘Power and Progress‘, onderzoekt de complexe interactie tussen technologische ontwikkeling, in het bijzonder kunstmatige intelligentie (AI), en socio-economische veranderingen. Geschreven door Daron Acemoglu en Simon Johnson, twee economen van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT), geniet het boek momenteel veel belangstelling. Hoewel ik het boek zelf nog niet heb gelezen, maken de recensies die ik onder ogen heb gehad mij nieuwsgierig.


Animatie: Contrasterend leren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 749


Respect en status in adolescentie

~ Gwenda Schlundt Bodien
Respect en status in de adolescentie vormen de sleutel tot effectieve gedragsinterventies, zo leggen Yeager et al uit in dit onderzoeksartikel. Effectieve preventie van pestgedrag bij adolescenten is een belangrijk doel, maar traditionele anti-pest benaderingen blijken minder effectief te zijn naarmate adolescenten ouder worden. Sommige anti-pestbenaderingen die bij jongere kinderen wel goed werken blijken bij adolescenten het pesten juist te intensiveren. De afname in effectiviteit kan te wijten zijn aan een gebrek aan aandacht voor de veranderende behoeften van adolescenten, met name op het gebied van respect en status.

Van Perfectionisme naar Optimalisme: ‘Niet perfect, toch tevreden’ (Liesbet Boone)

~ Coert Visser
In een maatschappij die nogal eens het bereiken van perfectie benadrukt, worstelen velen van ons met het verlangen om aan deze hoge standaarden te voldoen. Maar wat als we een gezondere benadering van succes en prestaties konden omarmen? In haar boek ‘Niet perfect, toch tevreden’, biedt Liesbet Boone een transformerende blik op hoe we ons begrip van perfectionisme kunnen ombuigen naar een meer vervullende en duurzame kijk: optimalisme.

Wanneer ga je dan straffen?

~ Gwenda Schlundt Bodien
Wanneer ga je dan straffen? Tijdens een training progressiegericht leidinggeven vroeg een leidinggevende dit aan ons. We behandelden tijdens die sessie het onderwerp van (herhaald) ongewenst gedrag.

Gebruik metacognitie om je stressmindset te veranderen en beter te functioneren

~ Coert Visser
Vandaag de dag zien veel mensen stress vooral als iets negatiefs. Maar recent onderzoek van Alia Crum en haar collega’s laat zien dat onze perceptie van stress een significant verschil kan maken. Verder toont het aan dat het trainen van onze metacognitie – ons denken over denken – ons kan helpen om onze stressmindset te veranderen van negatief naar positief. In dit artikel onderzoeken we eerst wat een stressmindset inhoudt en waarom die van belang is. Daarna beschrijven we het onderzoek van Crum en verdiepen we ons in drie recente experimenten die de kracht van metacognitie in stressbeheersing onderzoeken.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 748


De Consultancy-Industrie Onder de Loep: 5 Onthullende Kritiekpunten

~ Coert Visser
Technologische complexiteit en economische uitdagingen zijn groeiende aspecten van onze tijd. Bedrijven en overheden zoeken steeds vaker hulp bij consultants. Deze consultants leveren strategisch advies en operationele expertise. Economen Mariana Mazzucato en Rosie Collington waarschuwen echter in hun boek “De consultancy-industrie” (Engelse titel: The Big Con). Ze signaleren de gevaren van deze groeiende afhankelijkheid. Dit artikel beschrijft enkele implicaties van hun analyse, aanvullingen uit de recensie van de Engelstalige versie van het boek, en enkele oplossingsrichtingen.

De angel in geslijm

~ Gwenda Schlundt Bodien
Gisteren hadden we een sessie in de opleiding progressiegericht werken. In de groep zaten twee adviseurs. Ze hadden geleerd dat ze ‘hard op de inhoud, zacht op de persoon’ moesten communiceren. Een voorbeeld van zo’n communicatie zou kunnen zijn: “Kees, ik mag je heel graag, maar jouw aanpak van de vergadering is echt enorm slecht.” Echter, de ervaringen met deze manier van communiceren waren niet positief. De ontvanger van deze ‘zacht op de persoon, hard op de inhoud’-boodschap vertoonde vaak drie reacties: defensief worden, dichtklappen of in een consumptiehouding belanden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Zelfhandicappen en Groeimindsetinterventies: Heterogeniteit in Effecten

~ Coert Visser
Het heterogeniteitsprincipe speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de effectiviteit van sociale wetenschappelijke interventies. Dit principe gaat uit van het idee dat de effectiviteit van interventies verschilt op basis van individuele kenmerken en contextuele omstandigheden – wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien niet voor de andere. Recente bevindingen in een studie van Török et al. (2022) naar groeimindsetinterventies bij zelfhandicappen onderstrepen deze notie, waarbij zij verschillen blootleggen in hoe mensen met uiteenlopende overtuigingen over intelligentie reageren op deze interventies.

De kracht van het coachperspectief

~ Gwenda Schlundt Bodien
De kracht van het coachperspectief. Als progressiegerichte coach is het cruciaal om vragen te stellen die de cliënt helpen om helder voor ogen te krijgen wat hij wil bereiken en welke strategieën voor hem of haar werken. In de CPW-zeven stappen aanpak liggen deze vragen verscholen, waaruit de progressiegerichte coach put. Het zijn geen rigide structuren waarin de coach de cliënt perst, maar vormen een vraagsequentie die flexibel wordt benut, met de focus op het perspectief van de cliënt.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 747Groeimindset dempt schade door pesten

~ Gwenda Schlundt Bodien
Groeimindset dempt schade door pesten. Vaak proberen adolescenten hun sociale status te verhogen ten koste van hun peers. Ze gedragen zich dan op een bepaalde manier agressief, soms subtiel, soms minder subtiel. Iemand buitensluiten, geruchten over iemand verspreiden, intieme foto’s van iemand delen. Adolescenten zijn niet alleen slachtoffer van dergelijk pestgedrag, ze kunnen er zelf ook toe over gaan. Uit wraak en om hun sociale status in de groep te herwinnen.

Cirkeltechniek to the rescue!

~ Coert Visser
Tijdens de laatste sessie van de opleiding progressiegericht werken, deelde Mascha, een toegewijde docente aan een hogeschool, een boeiende ervaring. Ze vertelde over een uitdaging die ze had meegemaakt met een klas die te maken had met aanzienlijke tegenslag en lesuitval.

Trainingen Progressiegericht Werken

Persoonlijkheidshokjes-denken

~ Gwenda Schlundt Bodien
Persoonlijkheidshokjes-denken. Regelmatig vertellen mensen in onze trainingen over hoe het persoonlijkheidshokjes-denken kritiekloos wordt geadopteerd in organisaties. Ook in organisaties die wetenschap bedrijven blijkt het regelmatig voor te komen dat ondeugdelijke persoonlijkheidstests worden ingezet.

Overwinnen van Stereotypen: De Rol van Intellectuele Bescheidenheid en Briljantheid-Oriëntatie in Onderwijs en Werk

~ Coert Visser
Recent onderzoek heeft aangetoond dat onze percepties van intelligentie en bekwaamheid gevolgen kunnen hebben voor leren, inclusiviteit en diversiteit in educatieve en professionele omgevingen. Dit artikel bespreekt een paper van Porter & Cimplian (2023) en een paper van Muradoglu et al. (2023), die elk een uniek inzicht bieden in deze kwestie.

Wetenschap is de meest betrouwbare route naar kennis, ook over psychologie en wijsheid

~ Coert Visser
Gedurende het overgrote deel van de menselijke geschiedenis was progressie over generaties heen niet of nauwelijks aanwezig. Vele duizenden generaties lang was het niet zo dat opeenvolgende generaties steeds iets gezonder en welvarender werden. In sommige periodes ging het wat beter, in andere periodes wat slechter, vaak veel slechter. Een eerste grote doorbraak vond zo’n 12.000 jaar geleden plaats: de landbouwrevolutie. Deze vormde de basis voor de eerste menselijke nederzettingen en staten. Pas veel later, vanaf halverwege de 16e eeuw, vond in Europa een volgende doorbraak plaats: de wetenschappelijke revolutie. In deze periode vond een enorme verschuiving plaats in het denken over onszelf, de wereld en onze plek daarin en over wat we weten over hoe we dingen te weten kunnen komen.