Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 686

Leren van spijt 

~ Coert Visser 
We kunnen leren van spijt. Daniel Pink heeft een nieuw boek geschreven met de titel The Power of Regret: How Looking Backward Moves Us Forward. Ik heb het boek zelf niet gelezen en alleen een interview bekeken waarin de auteur de belangrijkste ideeën uit het boek uitlegt. Lees verder » 

Van verkopen naar informeren 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Als je iets van iemand verwacht kun je de neiging krijgen om je boodschap te gaan verkopen in een poging om de ander te overtuigen. Maar dat is een risicovolle strategie. In progressiegerichte gesprekken verkoop je niets. Je komt van verkopen naar informeren. Lees verder » 

Methode in de gekte van populisten 

~ Coert Visser 
Populisme is terug en democratieën staan onder druk. Helaas slagen populisten er wereldwijd in macht te verkrijgen en deze uit te breiden. Hoe doen ze dat? Ogenschijnlijk zijn dit soort populisten nogal eens clowneske en lachwekkende figuren. Poetin laat zich fotograferen terwijl hij met ontbloot lichaam paardrijdt. Thierry Baudet doet allerlei clowneske dingen: komt verkleed als militair in de tweede kamer, laat zich naakt in de branding fotograferen en liggend op een vleugel. Ook andere autocraten zoals Trump, Hitler en Mussolini werden gezien als lachwekkende types. Maar we kunnen deze types beter niet onderschatten. Er zit een methode in hun gekte. Hieronder probeer ik enkele elementen van hun methode, zoals ik die waarneem, te beschrijven. Lees verder » 

Verplicht hen! 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Verplicht hen, maar niet mij. Verplichte trainingen zijn in veel situaties onnodig en contraproductief. Zelden zeggen mensen dan ook dat ze graag verplicht naar een training gestuurd willen worden. Paradoxaal genoeg kunnen mensen wel vinden dat anderen verplicht zouden moeten worden. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 685

Juist bij drukte 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Juist bij drukte is progressiegerichte reflectietijd nuttig. En juist bij drukte schiet dit er, als we niet uitkijken, als eerste bij in. We geven deze periode veel trainingen aan leidinggevenden, die willen leren om progressiegerichte gesprekken te voeren. Vanochtend zeiden een paar van hen: juist bij drukte is deze reflectietijd nuttig. Lees verder » 

Wel of niet excuses aanbieden? 

~ Coert Visser 
Een grote organisatie voerde een nieuwe manier van werken in. Een projectgroep stuurde die verandering aan. Er vond een gesprek plaats tussen een stafmedewerker (Roelien) uit dat project en een afdelingshoofd (Bert). Het doel van het gesprek was om tot afspraken te komen hoe zijn afdeling de nieuwe manier van werken kon gaan invoeren. Het gesprek liep stroef. Bert uitte kritiek op het project en zei voorlopig niets te willen doen om de nieuwe werkwijze in te voeren. Roelien reageerde hierop door uit te leggen dat iedere afdeling ermee aan de slag moest. Vervolgens werd het gesprek grimmig. Het leidde ertoe dat Bert boos wegliep uit het gesprek. Lees verder » 

Vijf vragen aan Ed Deci 

~ Gwenda Schlundt Bodien
   


Heeft duaal leiderschap de toekomst? 

~ Coert Visser 
Het denken over leiderschap is door de tijd heen sterk veranderd. Komt er in de komende decennia een nieuwe ontwikkeling, die naar duaal leiderschap? Door de eeuwen heen zijn we anders gaan denken over wat effectief leiderschap is. Eén van de eerste moderne schrijvers over leiderschap was de Schotse filosoof Thomas Carlyle (1795-1881). Hij schetste een plaatje van de leider als een heroïsch type: mannelijk, krachtig en normatief. Lees verder » 

Psychologische rijkdom 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Psychologische rijkdom zou wel eens een verwaarloosd aspect kunnen zijn van wat mensen kunnen ervaren als ‘een goed leven’. Traditioneel wordt onderscheid gemaakt tussen twee constructen: een gelukkig leven en een betekenisvol leven. De onderzoekers Oishi et al suggereren echter dat er een derde manier is om een goed leven te operationaliseren: een psychologisch rijk leven. Lees verder » 

3 Tips voor het voorbereiden van cruciale gesprekken 

~ Coert Visser 
Wanneer je cruciale gesprekken moet voeren, doe je er verstandig aan om die goed voor te bereiden. Het voorbereiden van het gesprek kan eraan bijdragen dat je met meer zelfvertrouwen het gesprek in gaat. Ook is de kans groot dat je tijdens het gesprek beter weet hoe je rustig kunt reageren op uitdagende uitingen van je gesprekspartner. Hieronder kun je drie tips lezen over het voorbereiden van cruciale gesprekken. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 684

Nieuwe locatie Centrum Progressiegericht Werken 


Per 1 maart is Centrum Progressiegericht Werken verhuisd naar de Lange Dreef 15 te Vianen, gebouw Le Palmièr. De fysieke trainingen vinden vanaf heden dan ook op onze nieuwe locatie plaats. De coronapandemie is voor ons aanleiding geweest om een aantal verbeteringen door te voeren. Een ervan is dat we hybride zijn gaan werken waarbij we fysieke trainingssessies afwisselen met online sessies. Daarbij is het uitgangspunt dat ofwel alle deelnemers fysiek aanwezig zijn ofwel iedereen online aanwezig is, want dat werkt het beste. Een tweede verbetering is dat we niet meer in conferentiecentra zitten maar onze eigen trainingslocatie hebben, waardoor we meer instroomdata kunnen bieden en in kleinere trainingsgroepen kunnen werken. Al jarenlang verzorgen wij twee basistrainingen, de trainingprogressiegericht coachen en de training progressiegericht leidinggeven. Daarnaast kun je dit najaar ook een nieuwe training volgen, de training progressiegericht communiceren. Voor meer informatie over onze trainingen en inschrijving kun je hier terecht 

Macht trekt het verkeerde soort mensen aan 

~ Coert Visser 
Brian Klaas, onderzoeker in Londen en columnist bij de Washington Post, heeft een boek geschreven dat heel relevant is voor de tijd waarin we leven. Het boek heet “Corruptible: Who Gets Power and How It Changes Us. Het gaat over vragen als: hoe komt het dat slechte mensen zo vaak in posities van macht terechtkomen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat juiste goede mensen in machtsposities terechtkomen? en Corrumpeert macht of komen mensen met corrupte neigingen gewoon eerder in machtsposities terecht? Lees verder » 

Motiverend performance management 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Van der Hauwaert et al (2021) deden onderzoek naar performance management systemen en motivatie van managers. Performance management systemen hebben een slechte naam, ze worden gezien als bureaucratiserend en controlling management instrument. Wanneer ze de basis vormen voor individuele prestatiebeoordeling en -beloning hebben ze eerder negatieve dan positieve effecten op de motivatie en prestaties van managers. Bestaat motiverend performance management? Lees verder » 

Hoe kunnen leidinggevenden intercollegiale hulp bevorderen? 

~ Coert Visser 
Recent beschreef ik onderzoek van Kakkar & Sivanathan (2021) waaruit bleek dat dominant gedrag van leiders de neiging van ondergeschikten vermindert om elkaar te helpen in het werk. Bepaald gedrag van leiders kan ook juist het omgekeerde bewerkstelligen, dat medewerkers elkaar juist meer gaan helpen. Dit blijkt uit onderzoek van Zhang et al. (2020). Lees verder » 

Gezond oud worden 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Met het groeiend aandeel oude mensen in de samenleving is er ook groeiende belangstelling voor de vraag naar het stimuleren van psychologische gezondheid van senioren. Gezond oud worden. Behzadnia et al (2020) schreven een hoofdstuk in het handboek Selfdetermination Theory and healthy aging over de relaties tussen levensdoelen, fysieke activiteit en welbevinden in ouderen. Lees verder »