Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 684

Nieuwe locatie Centrum Progressiegericht Werken 


Per 1 maart is Centrum Progressiegericht Werken verhuisd naar de Lange Dreef 15 te Vianen, gebouw Le Palmièr. De fysieke trainingen vinden vanaf heden dan ook op onze nieuwe locatie plaats. De coronapandemie is voor ons aanleiding geweest om een aantal verbeteringen door te voeren. Een ervan is dat we hybride zijn gaan werken waarbij we fysieke trainingssessies afwisselen met online sessies. Daarbij is het uitgangspunt dat ofwel alle deelnemers fysiek aanwezig zijn ofwel iedereen online aanwezig is, want dat werkt het beste. Een tweede verbetering is dat we niet meer in conferentiecentra zitten maar onze eigen trainingslocatie hebben, waardoor we meer instroomdata kunnen bieden en in kleinere trainingsgroepen kunnen werken. Al jarenlang verzorgen wij twee basistrainingen, de trainingprogressiegericht coachen en de training progressiegericht leidinggeven. Daarnaast kun je dit najaar ook een nieuwe training volgen, de training progressiegericht communiceren. Voor meer informatie over onze trainingen en inschrijving kun je hier terecht 

Macht trekt het verkeerde soort mensen aan 

~ Coert Visser 
Brian Klaas, onderzoeker in Londen en columnist bij de Washington Post, heeft een boek geschreven dat heel relevant is voor de tijd waarin we leven. Het boek heet “Corruptible: Who Gets Power and How It Changes Us. Het gaat over vragen als: hoe komt het dat slechte mensen zo vaak in posities van macht terechtkomen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat juiste goede mensen in machtsposities terechtkomen? en Corrumpeert macht of komen mensen met corrupte neigingen gewoon eerder in machtsposities terecht? Lees verder » 

Motiverend performance management 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Van der Hauwaert et al (2021) deden onderzoek naar performance management systemen en motivatie van managers. Performance management systemen hebben een slechte naam, ze worden gezien als bureaucratiserend en controlling management instrument. Wanneer ze de basis vormen voor individuele prestatiebeoordeling en -beloning hebben ze eerder negatieve dan positieve effecten op de motivatie en prestaties van managers. Bestaat motiverend performance management? Lees verder » 

Hoe kunnen leidinggevenden intercollegiale hulp bevorderen? 

~ Coert Visser 
Recent beschreef ik onderzoek van Kakkar & Sivanathan (2021) waaruit bleek dat dominant gedrag van leiders de neiging van ondergeschikten vermindert om elkaar te helpen in het werk. Bepaald gedrag van leiders kan ook juist het omgekeerde bewerkstelligen, dat medewerkers elkaar juist meer gaan helpen. Dit blijkt uit onderzoek van Zhang et al. (2020). Lees verder » 

Gezond oud worden 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Met het groeiend aandeel oude mensen in de samenleving is er ook groeiende belangstelling voor de vraag naar het stimuleren van psychologische gezondheid van senioren. Gezond oud worden. Behzadnia et al (2020) schreven een hoofdstuk in het handboek Selfdetermination Theory and healthy aging over de relaties tussen levensdoelen, fysieke activiteit en welbevinden in ouderen. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten