Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 683

Je hebt het fout! 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Leer je van je fouten? Wanneer iemand hoort ‘je hebt het fout!’ blijkt het juist moeilijk te zijn om te leren. In het nieuwe boek van Ayelet Fishbach beschrijft zij twee leer barrières bij fouten. 1. Motivatie barrière Negatieve feedback ondermijnt onze motivatie om te leren. Wanneer we negatieve feedback krijgen hebben we de neiging om ons slecht te voelen, op te geven en geen aandacht meer te besteden aan het onderwerp. In onderzoeken van Fishbach, bijvoorbeeld, moesten mensen vragen beantwoorden door te kiezen tussen antwoord a en antwoord b. Het bleek dat wanneer mensen de feedback kregen dat hun antwoord fout was, ze uit-tuneden en geen aandacht meer besteedden aan de vragen. Lees verder » 

Dominant gedrag van leiders vermindert de hulpbereidheid van medewerkers 

~ Coert Visser 
Leiderschap en hiërarchie zijn onvermijdelijk en noodzakelijk in elke organisatie van een redelijke omvang (lees meer). Een zekere dominantie in de houding van leiders kan bepaalde voordelen hebben. Maar toch is goed om terughoudend te zijn met dominant gedrag als leider. Dominant gedrag van leiders kan namelijk de hulpbereidheid van medewerkers ondermijnen. Dit komt naar voren in nieuw onderzoek van Kakkar & Sivanathan (2021). Lees verder » 

Leren naar aanleiding van fouten 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Leer je van je fouten? Wanneer iemand hoort ‘je hebt het fout!’ blijkt het juist moeilijk te zijn om te leren. Hier kun je meer lezen over waarom we vaak niet leren naar aanleiding van onze fouten. Fishbach beschrijft in haar boek vier dingen die we kunnen doen om toch te leren naar aanleiding van fouten. Een effectieve manier om toch te leren naar aanleiding van onze fouten en naar aanleiding van negatieve informatie is om de fout te framen in het licht van een gebrek aan progressie. Wanneer we een focus aanbrengen op een gebrek aan progressie versterken we onze motivatie om aandacht te besteden aan de negatieve informatie. Lees verder » 

Optimaal welzijn na psychopathologie 

~ Coert Visser 
Ben je, als je last hebt gehad van serieuze mentale problemen, daardoor getekend voor het leven? Is het ‘eens verslaafd, altijd verslaafd’? Is iemand met depressie wellicht geboren voor het ongeluk? Dit soort sombere stellingen kun je regelmatig tegenkomen. Maar een groep onderzoekers komt de laatste jaren met papers die wijzen op een blinde vlek. Een flink deel van de mensen met ernstige psychische klachten herstelt volledig. Maar deze groep is tot nu toe vrijwel onzichtbaar gebleven. Lees verder » 

Rijke fout-informatie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Fouten bevatten vaak rijke informatie, waar we veel van zouden kunnen leren. Vaak is de informatie die we kunnen verwerven over fouten zelfs rijker dan informatie die we kunnen verkrijgen over successen, zo stelt Fishbach. Negatieve informatie is uniek. Twee verschillende brokjes negatieve informatie verschillen vaak meer van elkaar dan twee verschillende brokjes positieve informatie. Alle vriendelijke mensen, bijvoorbeeld, gedragen zich op een vergelijkbare manier. Ze zijn beleefd en aardig en ze tonen oprechte interesse in andere mensen. Maar mensen kunnen ten aanzien van ‘vriendelijkheid’ op heel verschillende manieren de plank misslaan. Lees verder » 

Depressie bij jongeren: gratis, korte, en zelf uitvoerbare interventies kunnen helpen 

~ Coert Visser 
Depressie onder jongeren is een serieus probleem. Jongeren met depressie hebben niet altijd gemakkelijk toegang tot zorg. Tijdens de De COVID-19-pandemie is het risico op depressie bij jongeren vermoedelijk toegenomen. Onderzoekers Jessica Schleider et al. (2021) gingen op zoek naar gemakkelijk toegankelijke en snel werkende interventies voor deze doelgroep. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 682

Classificatiesysteem ZDT-interventies voor leraren 

~ Coert Visser 
De zelfdeterminatietheorie is de bekendste motivatietheorie in de psychologie. Deze theorie is bijzonder relevant voor het onderwijs. Veel onderzoek heeft inzicht in interventies opgeleverd die de motivatie van leerling kunnen verbeteren. Ook zijn veel factoren bekend die de motivatie van leerlingen juist ondermijnen. Een nieuw onderzoek geeft overzicht over wat werkt en wat juist niet. Lees verder » 

Effectieve leeraanpakken (vragen) 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Effectieve leeraanpakken, weten docenten en leerlingen welke dat zijn? Dat was het onderwerp van onderzoek van Morehead et al (2016). Een van de interessante aspecten in hun onderzoek is dat ze situaties voorlegden aan docenten en leerlingen, met de vraag hoe effectief ze dachten dat de gebruikte leeraanpak was. Lees verder » 

Ik wist het…. de wereld gaat naar de knoppen! 

~ Coert Visser 
Nieuwsmedia geven vaak een te negatief beeld van de werkelijkheid. Twee nieuws-selectiebiases versterken dit effect. Het resultaat is dat nieuwsconsumenten een vertekend (te negatief) beeld krijgen van de wereld waarin ze leven. Is hier iets aan te doen? Twee onderzoekers bekeken of het vergroten van mediageletterdheid kan helpen. Lees verder » 

Effectieve leeraanpakken (antwoorden) 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Effectieve leeraanpakken (antwoorden). In deze bijdrage kon je vijf situaties lezen, waarin telkens twee verschillende leeraanpakken worden benut. De vraag daarbij is of je weet welke van die twee effectiever is. Dat is ook de vraag die Morehead et al in hun onderzoek voorlegden aan docenten en leerlingen. Hieronder kun je de antwoorden vinden. Lees verder » 

Duur van progressiegerichte coaching: meestal kort, soms langer 

~ Coert Visser 
Progressiegerichte coachingstrajecten duren vaak niet zo lang. Vaak volstaat een beperkt aantal sessies om cliënten te helpen. Soms is zelfs één sessie voldoende om de cliënt voldoende ideeën voor stapjes vooruit te helpen vinden. Er zijn echter verschillende redenen waarom herhaalde coachingssessies nuttig kunnen zijn. Lees verder » 

Dave Paunesku over het modelleren van een groeimindset 

~ Gwenda Schlundt Bodien
   

De mindset van de leraar 

~ Coert Visser 
Is het opwekken van een groeimindset bij leerlingen voldoende om hen de voordelen van groeimindsets te laten ervaren? Of is de mindset van de docent ook belangrijk? Een nieuw onderzoek werpt licht op deze kwestie. Lees verder » 

Sociale projectie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Sociale projectie is de menselijke neiging om hun eigen gedachten, voorkeuren en gedragingen te projecteren op anderen. Wanneer mensen met elkaar in gesprek zijn speelt sociale projectie vaak ongemerkt een rol. Mensen overschatten de overeenkomst tussen henzelf en anderen, die in vergelijkbare situaties zitten of vergelijkbare beslissingen moeten nemen als zijzelf. Lees verder » 

Polariserende en depolariserende communicatie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Hoe effectief samenlevingen reageren op de Covid pandemie hangt mede af van de publieke ondersteuning voor de maatregelen. Polariserende en depolariserende communicatie speelt daarin een grote rol. Flores et al onderzochten welke communicatie over Covid-maatregelen bijdraagt aan polarisatie of die juist voorkomt. Ze deden dat via experimenteel onderzoek in zeven verschillende landen. Lees verder » 

Het halverwege probleem 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Wanneer we halverwege zijn met het bereiken van een doel kan onze motivatie tanen. Dat fenomeen staat bekend als het halverwege probleem en wordt beschreven in het nieuwste boek van Ayelet Fishbach. Wat kunnen we doen om halverwege het bereiken van ons doel niet vast te lopen? Lees verder »