Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 682

Classificatiesysteem ZDT-interventies voor leraren 

~ Coert Visser 
De zelfdeterminatietheorie is de bekendste motivatietheorie in de psychologie. Deze theorie is bijzonder relevant voor het onderwijs. Veel onderzoek heeft inzicht in interventies opgeleverd die de motivatie van leerling kunnen verbeteren. Ook zijn veel factoren bekend die de motivatie van leerlingen juist ondermijnen. Een nieuw onderzoek geeft overzicht over wat werkt en wat juist niet. Lees verder » 

Effectieve leeraanpakken (vragen) 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Effectieve leeraanpakken, weten docenten en leerlingen welke dat zijn? Dat was het onderwerp van onderzoek van Morehead et al (2016). Een van de interessante aspecten in hun onderzoek is dat ze situaties voorlegden aan docenten en leerlingen, met de vraag hoe effectief ze dachten dat de gebruikte leeraanpak was. Lees verder » 

Ik wist het…. de wereld gaat naar de knoppen! 

~ Coert Visser 
Nieuwsmedia geven vaak een te negatief beeld van de werkelijkheid. Twee nieuws-selectiebiases versterken dit effect. Het resultaat is dat nieuwsconsumenten een vertekend (te negatief) beeld krijgen van de wereld waarin ze leven. Is hier iets aan te doen? Twee onderzoekers bekeken of het vergroten van mediageletterdheid kan helpen. Lees verder » 

Effectieve leeraanpakken (antwoorden) 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Effectieve leeraanpakken (antwoorden). In deze bijdrage kon je vijf situaties lezen, waarin telkens twee verschillende leeraanpakken worden benut. De vraag daarbij is of je weet welke van die twee effectiever is. Dat is ook de vraag die Morehead et al in hun onderzoek voorlegden aan docenten en leerlingen. Hieronder kun je de antwoorden vinden. Lees verder » 

Duur van progressiegerichte coaching: meestal kort, soms langer 

~ Coert Visser 
Progressiegerichte coachingstrajecten duren vaak niet zo lang. Vaak volstaat een beperkt aantal sessies om cliënten te helpen. Soms is zelfs één sessie voldoende om de cliënt voldoende ideeën voor stapjes vooruit te helpen vinden. Er zijn echter verschillende redenen waarom herhaalde coachingssessies nuttig kunnen zijn. Lees verder » 

Dave Paunesku over het modelleren van een groeimindset 

~ Gwenda Schlundt Bodien
   

De mindset van de leraar 

~ Coert Visser 
Is het opwekken van een groeimindset bij leerlingen voldoende om hen de voordelen van groeimindsets te laten ervaren? Of is de mindset van de docent ook belangrijk? Een nieuw onderzoek werpt licht op deze kwestie. Lees verder » 

Sociale projectie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Sociale projectie is de menselijke neiging om hun eigen gedachten, voorkeuren en gedragingen te projecteren op anderen. Wanneer mensen met elkaar in gesprek zijn speelt sociale projectie vaak ongemerkt een rol. Mensen overschatten de overeenkomst tussen henzelf en anderen, die in vergelijkbare situaties zitten of vergelijkbare beslissingen moeten nemen als zijzelf. Lees verder » 

Polariserende en depolariserende communicatie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Hoe effectief samenlevingen reageren op de Covid pandemie hangt mede af van de publieke ondersteuning voor de maatregelen. Polariserende en depolariserende communicatie speelt daarin een grote rol. Flores et al onderzochten welke communicatie over Covid-maatregelen bijdraagt aan polarisatie of die juist voorkomt. Ze deden dat via experimenteel onderzoek in zeven verschillende landen. Lees verder » 

Het halverwege probleem 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Wanneer we halverwege zijn met het bereiken van een doel kan onze motivatie tanen. Dat fenomeen staat bekend als het halverwege probleem en wordt beschreven in het nieuwste boek van Ayelet Fishbach. Wat kunnen we doen om halverwege het bereiken van ons doel niet vast te lopen? Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten