Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 760


Effecten van negatieve feedback op zelfbeeld, emoties, cognities en gedrag van bachelorstudenten

~ Coert Visser

De Canadese onderzoekers Marlee Mercer en Duygu Biricik Gulseren onderzochten de potentieel schadelijke gevolgen van negatieve feedback gericht op bachelorstudenten (Mercer & Gulseren, 2023). Prestatiefeedback is essentieel in het hoger onderwijs, met name om studenten te ondersteunen in hun leerproces. Ook het geven van negatieve feedback kan nodig en nuttig zijn. Negatieve feedback kan echter onbedoeld schadelijk zijn, zeker wanneer het algemener is dan constructieve kritiek en het zich niet richt op specifieke gedragingen.


Florerend leren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Florerend leren. De mentale gezondheid van jongeren staat veel in de belangstelling, juist omdat het er slecht mee gesteld is. De geestelijke gezondheidszorg is overbelast en de noodzaak om jongeren te helpen neemt alleen maar verder toe. Een eenmalige interventie die op grote schaal en online gegeven kan worden zou welkom zijn, als die daadwerkelijk op langere termijn zou helpen. Een dergelijke interventie is precies wat de onderzoekers Hecht el al (2023) hebben ontwikkeld.  


Feedbackgesprek tussen een leidinggevende en een medewerker

~ Coert Visser

Hieronder kun je vier gesprekjes tussen een leidinggevende en een medewerker lezen waarin deIn de eerste drie gesprekjes is de aanpak van de leidinggevende niet effectief, in het vierde gesprekje wel.


Ervaren racisme onder studenten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ervaren racisme onder studenten. Oram et al (2023) doen in dit artikel verslag van de perceptie van psychologische basisbehoefte- bevrediging of -frustratie van ‘witte’ studenten en studenten die behoren tot een minderheidsgroep. De onderzoekers vroegen zich af of er een verschil zou zijn in de ervaringen van psychologische basisbehoeftenvervulling van ‘witte’ studenten en studenten uit minderheidsgroepen aan de universiteit.


MicroLeren: Principes en Toepassingen

~ Coert Visser

Via een post op LinkedIn stuitte ik op een artikel van Nidhi Sachdeva over MicroLearning, in het Nederlands ‘MicroLeren’. Als onderzoeker aan de Universiteit van Toronto heeft ze zich verdiept in de behoefte aan beknopte en doelgerichte leermethoden. In een wereld die steeds sneller beweegt en waarin we worden gebombardeerd met informatie, kunnen microlessen ons helpen om gefocust en effectief te leren.


De kwaliteit van volharding

~ Gwenda Schlundt Bodien

De kwaliteit van volharding. Volharding, of doorzettingsvermogen wordt vaak gedefinieerd als ‘hoe lang iemand een bepaalde taak blijft uitvoeren om een doel te bereiken, ondanks obstakels, uitdagingen en tegenslagen. Doorzettingsvermogen wordt vaak wenselijk gevonden. Het lijkt inherent goed te zijn om te volharden. Maar dit stellen Vallerand et al ter discussie. Uit het onderzoek van Vallerand et al blijkt dat volharding niet in alle omstandigheden tot positieve resultaten leidt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten