Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 504

  • De houding van niet-weten: wat is het idee erachter en hoe doe je het?
  • Maakbaarheid
  • Positief herformuleren om cliënten verder te helpen
  • Samenvatting van twee meta-analyses van Mindset onderzoeken
  • De platformvraag: hoe ver ben je al?
  • Reflecties nav mindset onderzoeken
  • Toekomstprojectievragen: verhelderend en motiverend
  • Snel schrijven: produceren zonder angst en met spontaniteit


De houding van niet-weten: wat is het idee erachter en hoe doe je het?

~ Coert Visser

De basishouding van progressiegerichte coaches valt te omschrijven als een houding van niet-weten. Deze houding komt erop neer dat de coach het perspectief van cliënten onderzoekt en hierbij aansluit. Door steeds goede vervolgvragen te stellen, bijvoorbeeld via de NOAM 7 stappen aanpak, helpt de coach cliënten zo om een steeds duidelijker idee te krijgen van wat ze willen bereiken en hoe dat voor elkaar kunnen krijgen. Hieronder leg ik uit wat de voordelen van een houding van niet-weten zijn en hoe je deze houding kunt leren aannemen. Lees verder »


Maakbaarheid 

~ Gwenda Schlundt Bodien

Sommige mensen protesteren tegen ‘maakbaarheidsdenken’. Ik begrijp vaak niet goed wat ze bedoelen met ‘maakbaarheidsdenken’. Als ik daarover doorvraag, zeggen mensen verschillende dingen, zoals: Er zijn nu eenmaal plafonds en grenzen aan wat mensen kunnen bereiken Maakbaar, maakbaar, als je dus niet gelukkig bent is het je eigen schuld Waarom moet het nou zo nodig steeds beter worden allemaal, wees toch tevreden met wat je hebt De overheid kan de maatschappij helemaal niet maken zoals ze dat willen en zou dat ook niet moeten willen. Lees verder »


Positief herformuleren om cliënten verder te helpen 

~ Coert Visser

Positief herformuleren is een progressiegerichte techniek om cliënten te helpen om van min naar plus te gaan. Ik zal uitleggen wat ik hiermee bedoel. Eén manier om te denken over wat progressie betekent, is om het je voor te stellen als het gaan van een minder positieve (of negatieve) situatie naar een meer positieve situatie. Anders gezegd: je kunt progressie zien als het gaan van min naar plus. We boeken allemaal voortdurend progressie in allerlei dingen in ons leven, zowel in ons werk als in ons persoonlijke leven. Maar het komt ook regelmatig voor ... Lees verder »


Samenvatting van twee meta-analyses van Mindset onderzoeken 

~ Gwenda Schlundt Bodien

Sisk et al hebben recentelijk een artikel gepubliceerd in Psychological Science waarin ze de resultaten van twee meta-analyses naar Mindset onderzoeken beschrijven. In deze post vat ik hun bevindingen samen. In deze post reflecteer ik op de bevindingen. Lees verder »


De platformvraag: hoe ver ben je al? 

~ Coert Visser

Binnen progressiegerichte gespreksvoering is de platformvraag een belangrijke en populaire. Deze vraag houdt in essentie in: Hoe ver ben je al in wat je wilt bereiken? De vraag is gebaseerd op het uitgangspunt binnen progressiegericht werken dat er altijd al een zekere basis van succes is, hoe klein die misschien ook is, waarop verder gewerkt kan worden. Het gaat, met andere woorden, om het idee dat de cliënt altijd al begonnen is ... Lees verder »


Reflecties nav mindset onderzoeken 

~ Gwenda Schlundt Bodien

De laatste tijd zijn er twee artikelen verschenen waarin grootschalig mindsetonderzoek wordt belicht. Het ene artikel is momenteel onder revisieOpens in a new window, maar de conclusies kun je hierOpens in a new window lezen. Het andere artikel is gebaseerd op twee meta-analyses, welke je hierOpens in a new window en hierOpens in a new window kunt vinden. Lees verder »


Toekomstprojectievragen: verhelderend en motiverend 

~ Coert Visser

De toekomstprojectievraag is een variant van de gewenste-situatievraag. Bij de toekomstprojectievraag nodig je cliënten uit om in gedachten een sprong in de tijd te maken, zich voor te stellen dat het op het punt waar ze uitgekomen zijn beter gaat en vervolgens te beschrijven wat er allemaal beter is geworden. Een voorbeeld van hoe je de vraag kunt stellen is: “Stel, we zijn drie maanden verder en ... Lees verder »


Snel schrijven: produceren zonder angst en met spontaniteit 

~ Coert Visser

Snel schrijven is een manier van werken die goed kan helpen als je een stuk moet produceren en steeds maar niet vooruitkomt. Dat je niet vooruitkomt, heeft er misschien mee te maken dat je voortdurend maar blijft nadenken over hoe je je stuk nou precies moet gaan opzetten of waar je moet beginnen. De gedachten blijven maar door je hoofd malen en het lukt je maar niet om een goed overzicht te krijgen van wat je nu in je stuk wilt gaan zeggen. En omdat je het je maar niet lukt om dat heldere overzicht te verkrijgen... Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten