Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 509

  • Meta-analyse geeft ondersteuning voor theorie van geconstrueerde emoties
  • Progressiegerichte e-coaching
  • Nieuw boek van Hambrick: the science of expertise
  • Progressiegesprekken
  • Tweedaagse training Mindset
  • Progressiegerichte heisessies


Meta-analyse geeft ondersteuning voor theorie van geconstrueerde emoties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er is een nieuwe studie die de theorie van geconstrueerde emoties ondersteunt. Lisa Feldman-Barett beschreef in haar boek How emotions are madeOpens in a new window de theorie van de geconstrueerde emoties. Haar theorie zegt onder andere het volgende. Emoties zijn niet ingebouwd, maar worden geconstrueerd vanuit verschillende basisonderdelen. Ze zijn niet universeel, maar variëren van cultuur tot cultuur. Ze worden niet getriggerd, maar je creëert ze zelf. Ze ontstaan als combinatie van de fysieke kenmerken van je lichaam, een flexibel brein dat zichzelf bedraadt afhankelijk van de omgeving waarin het zich bevindt en de cultuur waarin je opgroeit. Lees verder »


Progressiegerichte e-coaching

~ Coert Visser

E-coaching, coaching via internet, kan een interessant alternatief zijn voor face-to-face coaching. Bij progressiegerichte e-coaching kunnen alle eerder bekende progressiegerichte technieken en principes worden toegepast, zoals de 7-stappenaanpak, de cirkeltechniek, enzovoorts. Wat zijn de voordelen en mogelijke nadelen van e-coaching? Lees verder »


Nieuw boek van Hambrick: the science of expertise

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel lees ik het boek The Science of Expertise van Hambrick et al. Dat doe ik omdat ik mezelf wil blijven uitdagen boeken te bestuderen van mensen die andere overtuigingen hebben dan ik heb. In dit geval verschillen mijn overtuigingen van die van Hambrick op het gebied van de beslissende rol die aangeboren talent speelt in het bereiken van een expertniveau in een bepaald domein. Lees verder »


Progressiegesprekken

~ Coert Visser

In veel organisaties voert men beooordelingsgesprekken uit als een rituele dans. Veel mensen zijn kritisch over de beoordelings- (en functioneringsgesprekken) zoals die in veel organisaties gebruikt worden. Zowel managers als medewerkers vinden deze gesprekken vaak onplezierig. Bovendien dragen ze in het algemeen weinig bij aan het bereiken van individuele doelen en organisatiedoelen. Dit komt niet zozeer door kwaadwillendheid of achteloosheid van managers en medewerkers maar door problemen in het idee achter beoordelingsgesprekken. In de eerste plaats kunnen managers individuele prestaties van medewerkers niet objectief beoordelen. In de tweede plaats is het een misvatting om te denken dat het verbeteren van prestaties van afdelingen en organisaties louter een kwestie is van het verbeteren van individueel functioneren. In plaats daarvan... Lees verder »


Tweedaagse training Mindset

~ Gwenda Schlundt Bodien

De mindsettheorie van Carol Dweck is velen al bekend, maar vaak vragen mensen zich af wat ze nog meer kunnen doen dan complimenteren op inspanning. Ben jij geïnteresseerd hoe je een groeimindset kunt stimuleren bij jezelf, anderen en in je team of organisatie? Wil je graag praktisch aan de slag met de groeimindset in je eigen werk? Ben je geïnteresseerd een evenwichtig beeld te krijgen van wat de diverse onderzoeken zeggen dat het effect is van mindset op leren en presteren? Dan is deze tweedaagse training Mindset geschikt voor je. Lees verder »


Progressiegerichte heisessies

~ Coert Visser

In veel organisaties is het gebruikelijk om eens in de zoveel tijd een heisessie te houden. Zo heisessie is een sessie waarbij een management, een afdeling of zelfs het hele bedrijf samenkomt in conferentieoord afgelegen locatie om samen bepaalde problemen te bespreken en/of plannen te maken. Dit soort sessies kan een specifieke aanleiding hebben maar het kan ook zijn dat ze met een vaste regelmaat worden gehouden, bijvoorbeeld 1 keer per jaar. Natuurlijk kun je deze sessies op allerlei verschillende inventieve manieren aanpakken. Om ze extra zinvol te maken, kun je ze een progressiegerichte insteek geven. Dit kun je doen door de aanpak te baseren op de volgende zes principes: Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten