Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 512

  • Zie boosheid als een alarmbel
  • Oefenen in het uitvragen van eerdere successen
  • Ruimte bieden in progressiegerichte gesprekken
  • Vitaal oud worden: cracking the aging code
  • “Waarom moeten wij wiskunde leren?”
  • Met welk van je boeken kan ik het beste beginnen?


Zie boosheid als een alarmbel

~ Coert Visser

Wanneer je met mensen praat die ergens boos over zijn, dan is het in het algemeen verstandiger om je niet zozeer te concentreren op hun boosheid maar op op de reden voor hun boosheid. Het is misschien een subtiel verschil maar wel een belangrijk verschil. Door de jaren heen heb ik vele gesprekken mogen observeren, bijvoorbeeld tussen coaches en cliënten en tussen leidinggevenden en medewerkers. Er is me iets interessants opgevallen in gesprekken waarin één van de gesprekspartners boos is. Lees verder »


Oefenen in het uitvragen van eerdere successen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een trainer die in zijn organisatie trainingen progressiegericht coachen verzorgt voor coaches in de organisatie, vroeg me een tijdje geleden tips om te oefenen met het uitvragen van eerdere successen.Er zijn altijd fluctuaties in de ernst van de problemen en in hoeveel last iemand ergens van heeft. Die fluctuaties zijn interessant. Progressiegerichte coaches zijn vooral geïnteresseerd in de positieve fluctuaties. Wanneer ging het al eens een beetje beter? Wanneer was het al eens een beetje minder erg? Een eerder succes is een situatie waarin de gewenste toestand (een beetje) te zien was. En een positieve uitzondering op het probleem is een situatie waarin het probleem zich niet of minder voordeed. Lees verder »


Ruimte bieden in progressiegerichte gesprekken

~ Coert Visser

De kracht van progressiegerichte coachingsgesprekken is dat cliënten veel ruimte krijgen om hun gedachten te ontwikkelen. Deze ruimte is belangrijk om cliënten te helpen een helder beeld te formuleren van wat ze willen bereiken en om stap voor stap ideeën te ontwikkelen hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen. Het beantwoorden van veel vragen van de coach doet een flink beroep op zowel het geheugen als het voorstellingsvermogen van cliënten. Het bieden van ruimte is dan ook een belangrijke basisvaardigheid van coaches. Lees verder »


Vitaal oud worden: cracking the aging code

~ Gwenda Schlundt Bodien

In het uitdagende boek ‘cracking the aging code’ zet Mitteldorf zijn ouderdoms- en levensverlengingstheorie uiteen. Hij suggereert dat ons lichaam zelfmoord pleegt omdat we genetisch geprogrammeerd zijn om oud te worden en te sterven, en dat we dit doen om als populatie voort te blijven bestaan. Ons lichaam is echter in staat om zichzelf te repareren en we zouden dan ook veel langer vitaal kunnen leven, zo stelt Mitteldorf. Zijn theorie is gemengd ontvangen, maar ik vind hem interessant genoeg om hier te belichten. Lees verder »


“Waarom moeten wij wiskunde leren?”

~ Coert Visser

Wij geven veel trainingen progressiegericht werken aan mensen die werken in het onderwijs. Soms gaat het dan over het vak wiskunde. Ten minste twee dingen maken wiskunde wel een speciaal vak. Het eerste is dat wiskunde in veel opleidingen een van de verplichte vakken is. Het tweede is dat wiskunde door de meeste leerlingen als moeilijk wordt ervaren. Omdat het zo moeilijk wordt gevonden is het dan misschien ook niet zo raar dat leerlingen nogal eens de vraag stellen: “Waarom moeten wij eigenlijk wiskunde leren?” De beleving van die leerlingen is nogal eens dat ze later in hun werk niets met wiskunde gaan doen. De vraag is dus begrijpelijk. Het is verstandig om de vraag niet weg te wuiven maar serieus te proberen te beantwoorden. Lees verder »


Met welk van je boeken kan ik het beste beginnen?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Die vraag stelde een voorzitter van het College van Bestuur van een onderwijs stichting me laatst. Dit artikeltje is bedoeld om een antwoord te geven op die vraag. Daarvoor is het handig eerst een chronologisch overzicht van de boeken die ik schreef te geven: Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten