Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 515

  • Online groeimindsetinterventie leidt tot betere wiskunde prestaties
  • Progressie-ondersteunende feedback in coaching
  • Factfulness
  • Duurzame inzetbaarheid en onderwijskwaliteit door autonomie ondersteuning – hoe kan HR helpen?
  • Het behoeden van de volgende generatie voor onwetendheid


Online groeimindsetinterventie leidt tot betere wiskunde prestaties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Jo Boaler heeft in april 2018 een artikel gepubliceerd over een groeimindset-onderzoek dat ze uitvoerde. Deze studie kenmerkte zich doordat de interventie werd toegediend via een gratis online cursus, de interventie specifiek gericht was op het stimuleren van een groeimindset bij studenten omtrent wiskunde en in de studie werd gecontroleerd voor de invloed van de wiskunde docent. Er namen meer dan 1000 studenten deel, iets minder dan de helft in de experimentele groep en de rest in de controle groep, er waren 14 wiskunde docenten betrokken en 10 middelbare scholen in vier districten in California. Lees verder »


Progressie-ondersteunende feedback in coaching

~ Coert Visser

Feedback is informatie die mensen terugkrijgen over hun gedrag, houding of bereikte resultaten. Het ontvangen van feedback kan heel leerzaam zijn om effectiever te worden in wat we doen. Ook kan het, mits goed uitgevoerd, relaties en samenwerking verbeteren. In progressiegerichte coaching vindt het geven van feedback door de coach aan de cliĆ«nt op een heel specifieke manier plaats. Lees verder »


Factfulness

~ Gwenda Schlundt Bodien

De Roslings (Hans, Osla en Anna) hebben een boek geschreven getiteld FactfulnessOpens in a new window, ten reasons we’re wrong about the world and why things are better than you think. De tien redenen waarom we het fout hebben als we denken over de staat van de wereld en waarom de dingen beter zijn dan we denken zijn: Lees verder »


Duurzame inzetbaarheid en onderwijskwaliteit door autonomie ondersteuning – hoe kan HR helpen?

~ Coert Visser

Lees verder »


Het behoeden van de volgende generatie voor onwetendheid

~ Gwenda Schlundt Bodien

De Roslings pleiten ervoorOpens in a new window om kritisch denkvermogen te onderwijzen op scholen, zodat er geen enkele generatie meer opgroeit in onwetendheid. HierOpens in a new window vatte ik samen welke tien instincten volgens de Roslings leidt tot een verkeerd beeld van de staat van de wereld. Concreet vinden zij dat we kinderen moeten leren: Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten