Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 523

Zijn we overgeleverd aan onze emoties?

~ Coert Visser

Emoties zijn belangrijk voor iedereen. We kennen allemaal wel de ervaring dat we iets zeggen waar we later spijt van hebben. Achteraf zeggen we dan dat we ons hebben laten meeslepen door onze emoties. Hoe zit het eigenlijk met emoties? Hebben we zelf invloed op hoe emoties zich ontwikkelen of zijn ze er gewoon en moeten we ze ondergaan? Zijn emoties dingen waar we over moeten praten en die we moeten uiten maar waar we zelf weinig invloed op hebben? Lees verder »


Mindset en gezondheid van startende middelbare scholieren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Kinderen die van de lagere school naar de middelbare school gaan ervaren in de eerste maanden in hun nieuwe omgeving vaak allerlei dingen die moeilijk voor ze zijn. Er worden hogere eisen aan ze gesteld dan op de lagere school, het tempo ligt hoger, de omgeving is onpersoonlijker en er zijn meer mensen om hen heen. Ze krijgen les van verschillende docenten en ze moeten vaak naar een ander gebouw fietsen dan eerder. Al met al is het een transitieperiode die uitdagend kan zijn voor adolescenten. Lees verder »


Is cultuurverandering mogelijk en wenselijk?

~ Coert Visser

Veel mensen zijn sceptisch over de mogelijkheid van cultuurverandering. Er zijn natuurlijk mensen die geloven dat culturen veranderd kunnen worden en ze pleiten hiervoor. Sommigen menen echter dat cultuurverandering misschien wel kan plaatsvinden maar dat je het woord ‘cultuurverandering’ beter niet kunt gebruiken omdat het vaag is. Anderen mensen dat cultuurverandering praktisch onmogelijk is omdat culturen taai zijn en mensen zich zullen verzetten tegen pogingen de cultuur te veranderen. Nog anderen geloven dat culturen wel kunnen veranderen maar zien deze veranderingen als cyclisch: eerst gaan we de ene kant op, dan weer de andere. Progressie in culturen is volgens hen niet mogelijk. Lees verder »


Creating Progress, tools for coaches, leaders and teachers

~ Gwenda Schlundt Bodien

Coaches, leaders and teachers who are interested in the Progress Focused approach can now purchase Creating Progress at managementboek.nl. You'll find a preview here: Creating Progress preview Lees verder »

Preview – Handboek Progressiegericht Coachen

~ Coert Visser

Progressiegericht werken is onder coaches, trainers, docenten en leidinggevenden steeds bekender aan het worden. Niet alleen de praktische gerichtheid van de progressiegerichte aanpak maar ook de wetenschappelijke onderbouwing ervan spreekt velen aan. Het Handboek Progressiegericht Coachen heeft als doel een ultiem opzoekboek te zijn. Coert Visser legt uit wat dit boek je kan opleveren. Lees verder »


Goede progressie aan het boeken?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In het boek Making good progress?Opens in a new window van D. Christoloulou wordt vergeleken hoe de lesopbouw van docenten eruit ziet wanneer ze uitgaan van het generic skills model vergeleken met het deliberate practice model. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten