Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 547

Wat zijn nudges en hoe kunnen we ze gebruiken?

~ Coert Visser

Cass Sunstein, hoogleraar aan Harvard Law School, heeft het boek On Freedom geschreven over vrijheid en keuzevrijheid in onze moderne samenlevingen. Centraal in het boek staat het begrip ‘nudge‘ waarover hij eerder publiceerde samen met gedragseconoom en Nobelprijswinnaar Richard Thaler (zie hier). Hieronder beschrijf ik aan de hand van Sunsteins boek wat nudges zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe ze werken. Lees verder »


10 do’s voor het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur

~ Gwenda Schlundt Bodien

Met het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur in je team of organisatie kun je op elk moment beginnen. Hier zijn 10 do’s om dat te gaan bereiken: Lees verder »


Rational-override: microfricties plus informatie leiden tot bewuste keuzes

~ Coert Visser

Het instrument van nudges is sinds een jaar of 10 een steeds vaker gebruikte techniek geworden voor het be├»nvloeden van het gedrag van burgers, werknemers en consumenten. Tegelijk hebben diverse auteurs gewezen op beperkingen en nadelen van nudges. Hieronder bespreek ik er enkele en belicht ik het onderscheid tussen interventies gericht op systeem 1 denken en systeem 2 denken (zogenaamde rational-override-interventies). Lees verder »


Progressiegerichte opdracht in de klas

~ Gwenda Schlundt Bodien

Rosaly Boekhorst nam deel aan de zesdaagse training progressiegericht coachen die startte in september 2018. Zij ging tussen de dagen heel gericht aan de slag met het uitproberen van de progressiegerichte interventies in haar werk als docent. Een van de manieren waarop ze dat deed was het ontwerpen van progressiegerichte lessen, zie ook hier. In deze bijdrage vertelt Rosaly over een interessante ervaring die ze had met een progressiegerichte opdracht in de klas: Lees verder »


Progressie en regulatory focus

~ Coert Visser

Eerder onderzoek heeft laten zien dat er een relatie is tussen doelgerichte progressie en de sterkte van motivatie en taakvolharding (zie o.a. Koo & Fishbach (2012) en Huang & Jia (2018). Onderzoek van Bullard & Manchanda (2017) laat zien dat er ook een relatie is tussen doelgerichte progressie en type motivatie. Dit onderzoek laat zien dat mensen in de beginstadia van het bereiken van doelen anders over die doelen denken dan in de eindstadia. Lees verder »


Stoppen of doorgaan?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Stop ik of ga ik door? Een vraag die zich in allerlei situaties kan aandienen. Soms gaat het om onbeduidende zaken, soms juist om betekenisvolle dingen. Blijf je in je huidige baan of ga je solliciteren? Ga je naar dat etentje of blijf je thuis? Ga je door met die opleiding of gooi je de handdoek in de ring? Blijf je naar pianoles, tennisles, fitness of squash gaan of stop je ermee? Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten