Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 551

Checklist progressiegerichte gespreksvoering plus 4 principes

~ Coert Visser

Hieronder bespreek ik 4 psychologische principes die van belang zijn in gesprekken. Vervolgens kun je een checklist progressiegerichte gespreksvoering invullen die je kan helpen om je gesprekken effectiever te maken. Lees verder »


Hoe formuleer je de rationale?

~ Gwenda Schlundt Bodien

De rationale voor de leeractiviteit Bij progressiegericht sturen en lesgeven is het belangrijk om een rationale te geven voor je progressieverwachting. Hoe kun je de rationale zo formuleren dat studenten er helemaal achter gaan staan om te doen wat er van ze gevraagd wordt? Uiteraard moet het de student duidelijk worden wat het belang is van de activiteit die ervan ze gevraagd wordt. Maar dit is soms niet voldoende om autonoom gemotiveerd te raken. Het is belangrijk dat de student de rationale gaat ervaren als relevant voor zichzelf. Lees verder »


De relatie tussen intellectuele bescheidenheid en kennisverwerving

~ Coert Visser

Intellectuele bescheidenheid is een psychologisch construct dat de laatste jaren meer in de belangstelling is komen te staan. Een van de redenen daarvoor is dat intellectuele bescheidenheid een aspect blijkt te zijn van wijs redeneren, een onderwerp waarnaar de laatste jaren veel onderzoek is gedaan. Een nieuwe publicatie beschrijft onderzoek naar de relatie tussen intellectuele bescheidenheid en het verwerven van nieuwe kennis. Lees verder »


Progressiegericht stuurgesprek ‘Cijfers’

~ Gwenda Schlundt Bodien

In onze training progressiegericht leidinggeven zeiden de deelnemers dat ze het zo leerzaam vonden om te oefenen met progressiegerichte stuurinterventies. Een manier om daarmee te oefenen is het lezen van dialogen, het analyseren ervan en het zelf bedenken van formuleringen in uitgeschreven dialogen. Lees verder »


Het probleem met ‘waarom’-vragen

~ Coert Visser

In professionele gespreksvoering worden vaak ‘waarom’-vragen gesteld. De bedoeling achter het stellen van dergelijke vragen is waarschijnlijk meestal goed. Als we in gesprek zijn met mensen is het immers vaak verstandig om te proberen te begrijpen hoe zij denken over dingen en wat de redenen zijn waarom ze dingen doen. Door te proberen hun beweegredenen te begrijpen, kunnen we hen namelijk laten merken dat we hen serieus nemen en bovendien mogelijk belangrijke informatie op tafel krijgen. Als onze gesprekspartners zich serieus genomen voelen, komt dit de kwaliteit van het gesprek meestal ten goede. Ze zullen de interactie met jou als prettiger en relevanter ervaren en zich ook waarschijnlijk meer open stellen voor wat jij vindt en te zeggen hebt. Maar hoewel het proberen te begrijpen van de beweegredenen van de ander dus meestal goed is, is de ‘waarom’-vraag niet altijd de beste vraag om hierachter te komen. Lees verder »


Progressiegericht coachingsgesprek

~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressiegericht coachen is een autonomie-ondersteunende en groeimindset bevorderende manier van mensen vooruit helpen in de richting van hun zelfgekozen doelen. CPW 7-stappen aanpak De CPW 7-stappen aanpak worden benut in progressiegerichte coachingsgesprekken. Hier kun je meer informatie vinden over die zeven stappen. Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten