Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 580

Podcast: opvoedstijl en persoonlijkheid kind

~ Gwenda Schlundt Bodien

Podcast: opvoedstijl en persoonlijkheid kind. Is het goed je opvoedstijl te kiezen afhankelijk van de persoonlijkheid van je kind? Heeft het ene kind meer behoefte aan een controlerende opvoedstijl en het andere aan een autonomie-ondersteunende opvoedstijl? In deze podcast ga ik in op de volgende onderwerpen: de kenmerken en effecten van een controlling opvoedstijl de big five en de invloed van de persoonlijkheid van kinderen op hoe de opvoedstijl van ouders uitpakt voor het kind autonomie-ondersteuning in de opvoeding een aantal dimensies van effectief opvoeden. Lees verder »


Bevestiging van het belang van deliberate practice bij de ontwikkeling van topbekwaamheid

~ Coert Visser

Sinds een jaar of 10 is deliberate practice vrij bekend geworden (hoewel velen meer bekend zijn met de onjuiste verbastering door Malcolm Gladwell ervan als de 10.000-uren-regel). Zoals te lezen valt in populaire publicaties (zoals het boek Peak) is deliberate practice een vorm van oefenen die een belangrijke rol speelt in het opbouwen van topbekwaamheid). Maar de laatste jaren zijn er enkele publicaties verschenen (zoals Macnamara, 2014) die suggereren dat deliberate practice een minder grote rol speelt dan uit eerder onderzoek bleek. Pionier in het onderzoek naar deliberate practice, Anders Ericsson, gaat samen met Kyle Harwell in een nieuw artikel gedetailleerd in op de recente kritieken. Lees verder »


Verbetering van 5 fouten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Verbetering van 5 fouten. Vorige week schreef ik deze post, waarin een trainer die progressiegericht wil communiceren vijf fouten maakt. Deze week de uitwerking van wat die fouten waren en hoe de trainer zijn interventies progressiegerichter had kunnen maken. De fout is vetgedrukt en per fout wordt een toelichting en een verbeterde progressiegerichte formulering gegeven. Lees verder »


Hoe verhoudt de self-enhancement bias zich tot de negativiteitsbias?

~ Coert Visser

Klopt het dat we bij feedback op ons eigen functioneren geen negativiteitsbias maar een positiviteitsbias hebben? Er wordt vaak gesproken van een negativiteitsbias die bij de meesten van ons in allerlei situaties optreedt. Deze houdt in dat we negatieve informatie eerder opmerken en er sterker door beïnvloed worden. Maar hoe verhoudt deze negativiteitsbias zich tot een ander verschijnsel waar we ook vaak over horen, namelijk de self-enhancement bias? Dit laatste verschijnsel houdt in dat we een voorkeur hebben voor positieve informatie over onszelf zodat we een positief zelfbeeld kunnen bewaren. Klopt het nou dat bij informatie over ons eigen functioneren geen negativiteitsbias maar een positiviteitsbias hebben? Nieuw onderzoek van Müller-Pinzler et al. (2019) geeft antwoord op deze vraag. Lees verder »


Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak

~ Gwenda Schlundt Bodien

Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak. Deze eerste podcast over progressiegericht werken gaat natuurlijk over de CPW-zeven stappen aanpak. Lees verder »


Carol Dweck: Leading Students Toward Contribution to Society

~ Coert Visser

Een nieuwe presentatie van Carol Dweck waarin ze uitleg geeft over allerlei nieuw interessant onderzoek naar de groeimindset. Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten