Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 591

Heftige opmerkingen: hoe kunnen we er het beste mee omgaan?

~ Coert Visser

Professionele gesprekspartners, zoals coaches, hulpverleners, leidinggevenden, en docenten, kunnen soms geconfronteerd worden met heftige opmerkingen. Het heftige van zulke opmerkingen kan zitten in de inhoud van wat de persoon zegt. Het kan gaan over hoe de persoon een gebeurtenis interpreteert, over hoe een persoon zich voelt of over wat de persoon van plan is te gaan doen. De persoon kan een gebeurtenis bijvoorbeeld heel negatief interpreteren, kan zich zeer slecht voelen of kan van plan zijn drastisch stappen te gaan zetten. Ook de heftigheid zitten in de manier waarop de opmerking wordt gemaakt. De persoon kan bijvoorbeeld heel boos zijn of schreeuwen. Ook kan de persoon zich zeer somber of terneergeslagen uiten. Lees verder »


Het fundament van de groeimindset

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het fundament van de groeimindset wordt in een onderzoeksartikel van MacNamara et al in twijfel getrokken. Hoe stevig is het fundament, zo vragen zij zich af in de titel van het artikel? De claims lijken wat hen betreft sterker dan het bewijs. Omdat in serieuze wetenschap fouten worden gezien als doel op zich is het belangrijk om de kritiekpunten in dit artikel goed te onderzoeken. Lees verder »


A Brief Introduction to the Progress-Focused Approach

~ Coert Visser

This book introduces the progress-focused approach. This approach is a set of principles and techniques which help individuals and teams make achieved and desired meaningful progress visible and to get ideas about next steps forward. The progress-focused approach, originally inspired by some practical techniques from solution-focused brief therapy, now heavily relies on findings from scientific psychology. It is used by many coaches, trainers, managers, teachers and employees. Lees verder »


Podcast: 4 progress focused roles

~ Gwenda Schlundt Bodien

This episode of the podcast is about 4 progress focused roles. The 4PR-model is a situational model, which describes these four roles: The type of interaction in which the desired progress of your conversation partner prevails, and your conversation partner develops his own ideas regarding how he wants to make progress, is called ‘helping’. Lees verder »


Under the influence (Robert Frank, 2020)

~ Coert Visser

Er is een nieuw boek van Robert H. Frank, hoogleraar economie aan Cornell University en New York Times Columnist. De titel van het boek is Under the Influence: Putting Peer Pressure to Work. Het werk van Frank is wat mij betreft interessant omdat hij als econoom gebruik maakt van geavanceerde ideeën uit de psychologie, iets wat veel van zijn collega’s nog te weinig doen in mijn ogen. Dit nieuwste boek van hem gaat over de grote invloed van onze context op onze keuzes. Lees verder »


Wat gaat beter?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wat gaat beter? Dat is een progressiegerichte vraag die de gedachten van de cliënt in de richting van de bereikte progressie sturen. Wat zijn overwegingen bij de timing van die vraag? Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten