Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 612

Emotionele fijnmazigheid

~ Gwenda Schlundt Bodien

Emotionele fijnmazigheid heeft belangrijke voordelen voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Emotional granularity is een term die Lisa Feldman Barett veelvuldig gebruikt in haar boek How emotions are made, dat ik deze week opnieuw aan het lezen ben. Feldman Barett biedt een overtuigend alternatief voor de klassieke theorie van menselijke emoties. Lees verder »


Powerpointpresentatie over de Mindsettheorie

~ Coert Visser

Vanochtend verzorgde ik een workshop over Mindset. Hieronder staat de presentatie die ik gebruikte. Je kunt de presentatie lezen via de pijlen linksboven of door naar beneden te scrollen. Via de downloadknop rechtsboven kun je hem ook downloaden. Lees verder »


Constructieve emoties construeren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Constructieve emoties construeren is een belangrijk onderdeel in progressiegerichte gespreksvoering. Maar we praten niet over emoties op een essentialistische manier, waarin ervan uit wordt gegaan dat emoties ergens in je lichaam en brein gelokaliseerd kunnen worden, een bijpassende vingerafdruk hebben en een op een te zien zijn in bijpassende gezichtsuitdrukkingen. Hoe wel? Lees verder »


De psychologie van complimenteren (boek)

~ Coert Visser

Er is een nieuw boek verschenen over de psychologie van complimenteren: Psychological perspectives on praise (Brummelman (Ed.), 2020). Complimenteren is een techniek die we vaak gebruiken en vaak met de beste bedoelingen. Maar de psychologie van complimenteren is behoorlijk complex. De effecten van complimenten zijn lang niet altijd wat we ervan verwachten. In dit boek belichten 36 onderzoekers in 16 hoofdstukken complimenten vanuit verschillende theoretische perspectieven zoals de self-enhancement theorie, de self-verification theorie, de attributietheorie, en de zelfdeterminatietheorie. Hieronder bespreek ik kort twee interessante hoofdstukken uit het boek. Lees verder »


Animatie: progressiegericht overleggen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Meta-analyse: antecedenten en consequenties van motivatie bij leraren

~ Coert Visser

In een nieuw artikel presenteren Slemp et al. (2020) de resultaten van een meta-analyse naar de antecedenten en consequenties van gecontroleerde motivatie en autonome motivatie bij leraren. De meta-analyse, waarbij 1117 correlatie-coĆ«fficiĆ«nten uit 102 steekproeven werden geanalyseerd, toetste belangrijke voorspellingen van de zelfdeterminatietheorie. Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten