Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 621

Leren of etaleren, waar ben je op gericht? 

~ Coert Visser 

We hebben allen doelen. Maar het type doelen dat we hebben kan nog verschillen van persoon en van moment tot moment. En wat voor doelen we stellen kan weer sterk uiteenlopende effecten hebben op hoe we ons voelen en op hoe we functioneren. Lees verder » 


Animatie: geloofwaardige communicatie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

 

 

De dubbelprocesaanpak naar progressie 

~ Coert Visser 

Soms is een dubbelprocesaanpak nuttig en nodig om progressie te boeken. Bij deze aanpak benoem je zowel wat je meer wilt gaan doen als wat je minder wilt gaan doen. Lees hieronder wanneer een dubbelprocesaanpak aan de orde is en hoe je hem kunt benutten. Lees verder » 


Progressie-rituelen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Progressie-rituelen zijn misschien een interessante variant wanneer je nieuwe rituelen wilt creëren in je gezin. In samenlevingen zijn rituelen voortdurend aan verandering onderhevig. Vroeger waren er bepaalde rituelen die door het grootste deel van de bevolking werden onderschreven terwijl die nu door veel minder mensen nog waardevol worden gevonden. Sommige rituelen die vroeger normaal gevonden werden zijn nu in veler ogen zelfs verwerpelijk en ongewenst. Lees verder » 

 

Hoe de motivatie en mindset van leraren voorspelt hoe zij lesgeven 

~ Coert Visser 

Een onderzoek (Vermote et al., 2020) bekijkt de hoe de motivatie en mindset van leraren in het hoger onderwijs (N=357) samenhangt met hun stijlen van lesgeven. Dit onderzoek is onder andere interessant om de volgende redenen: (1) Het onderzoekt het circumplexmodel van motivatiestijlen. Aelterman et al. (2019) onderzochten en bevestigden de circulaire structuur al eerder op middelbare scholen. Het huidige onderzoek doet dat in het hoger onderwijs, (2) Het bekijkt de afzonderlijke relatie tussen motivatie en mindset aan de ene kant en manier van lesgeven aan de andere kant. Voorspelt de motivatie van leraren hun stijl van lesgeven? Voorspelt de mindset van leraren hun stijl van lesgeven? Lees antwoorden op deze vragen hieronder. Lees verder » 


Verbeterbehoefte interventies 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Verbeterbehoefte interventies vormen stap twee van de CPW-zeven stappen aanpak. Waar we bij stap één nuttigheidsinterventies gebruiken, verkennen we bij stap 2 waaraan de cliënt iets wil verbeteren. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten