Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 624

Nieuwe prikkels 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Nieuwe prikkels: ‘Het wordt wel heel saai zo’, hoorde ik sinds dinsdag veel mensen zeggen. Mensen hebben misschien behoefte aan nieuwigheid? De behoefte aan nieuwigheid is al te zien bij baby’s. Geen wonder dat veel mensen het woord ‘saai’ gebruiken om de huidige situatie mee te beschrijven. Er kan steeds minder en de fysieke wereld wordt kleiner. Lees verder » 

 

Hoe om te gaan met concurrerende waarden? 

~ Coert Visser 

Dingen zijn soms eenvoudig in theorie maar verdraaid moeilijk in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het volgende. Het is vaak gemakkelijk om te zeggen dat we waarden als vriendelijkheid, duidelijkheid, eerlijkheid, welwillendheid en dergelijke hoog in het vaandel hebben. Maar in concrete situaties is het lang niet altijd even gemakkelijk om ons vriendelijk, duidelijk, eerlijk, welwillend, etc, te gedragen. Een belangrijke reden waarom dat zo is, is dat dit soort waarden in de praktijk nogal eens met elkaar lijken te concurreren. Lees verder » 


Structuur in de opvoeding 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Structuur in de opvoeding, Grolnick et al publiceerden een onderzoeksartikel over dit onderwerp. Ze keken zowel naar de manier waarop ouders een context creëerden waarin de behoefte aan competentie van het kind werd vervuld en ze keken ook naar de mate waarin de ouders de autonomie behoefte van het kind ondersteunden. Het onderzoek richtte zich op drie levensdomeinen van het kind: huiswerk en studeren, de tijd die het kind zonder ouderlijk toezicht doorbrengt en de verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken en voor verzorging van zichzelf. Lees verder » 

 

Hoe ontwikkelt de motivatie van medewerkers zich over tijd? 

~ Coert Visser 

Binnen de zelfdeterminatietheorie is al veel cross-sectioneel onderzoek gedaan naar motivatie in werk. Dit onderzoek heeft onder andere laten zien dat behoeftenondersteunend leidinggeven samenhangt met autonome motivatie en dat autonome motivatie samenhangt met meer tevredenheid, betrokkenheid en beter functioneren van medewerkers (zie onder andere dit onderzoek). Fernet et al. (2020) hebben nu een longitudinaal onderzoek gedaan waar bij ze hebben gekeken hebben naar hoe motivatie van medewerkers zich ontwikkelde over een periode van twee jaar. Lees verder » 

 

Progressiegericht instrueren 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Progressiegericht instrueren gaat in de kern over het creëren van condities waarin iemand een bepaalde aanpak leert toepassen om te kunnen voldoen aan een bepaalde progressieverwachting. Progressiegericht instrueren is 1 van de vier progressiegerichte rollen in het 4PR-model. In dit artikel werk ik de kenmerken van progressiegericht instrueren uit. Lees verder » 


Vraag: wat is de relatie tussen voorkeuren en keuzes? 

~ Coert Visser 

a) Onze voorkeuren bepalen onze keuzes, b) Onze keuzes bepalen onze voorkeuren, c) a en b zijn juist, d) . a en b zijn onjuist Wat is jouw antwoord? Lees hieronder of je het goed had. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten