Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 627

Zelfconcordante doelen, optimisme en welzijn 

~ Coert Visser 

Een nieuw onderzoek (Sheldon et al., 2020) combineert de zelfconcordantietheorie met de attributietheorie. Zelfconcordante doelen zijn doelen die te maken hebben met wat je interessant en belangrijk vindt (Sheldon, 2002). Een belangrijk uitgangspunt in de zelfdeterminatietheorie is dat wanneer we doen wat we interessant en belangrijk vinden we er echt achter staan wat we doen. Lees verder » 

 

‘Er in kom’-oefeningen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

‘Er in kom’-oefeningen zijn korte startoefeningen waarmee we onze trainingssessies beginnen. Momenteel loopt de training progressiegericht trainen en we bespraken het onderwerp van ‘er in kom’-oefeningen. Een van de deelnemers is bezig vier online lessen over een progressiegericht onderwerp te ontwikkelen en gaat ook aan de slag met het ontwerpen van ‘er in kom’-oefeningen. In dit artikeltje reik ik zes ontwerpcriteria aan. Lees verder » 

 

Het veronderstellen van slechte bedoelingen bij anderen 

~ Coert Visser 

Onderzoekers Walmsley & O’Madagain (2020) deden twee experimenten om erachter te komen of er zoiets bestaat als een worst-motive fallacy. Dit is de neiging om te denken dat andere mensen vooral (en meer dan wijzelf) geneigd zijn om zich te laten leiden door slechte motieven. Lees verder » 


Fouten oplossen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Fouten oplossen nadat je ze hebt gemaakt. Afgelopen week sprak ik met meerdere mensen die een fout hadden gemaakt en daar mee zaten. We bespraken drie ingrediënten bij het progressiegericht oplossen van fouten. Lees verder » 

 

Debunking Handbook: de basics over het weerleggen van misinformatie 

~ Coert Visser 

Er is een nieuwe versie verschenen van het gratis beschikbare Debunking Handbook. Dit compacte document, geschreven door 22 wetenschappers, bevat uitleg over misinformatie en wetenschappelijk onderbouwde strategieën om misinformatie te voorkomen en bestrijden. Lees verder » 

 

Radicale shift in politieke attitudes door blootstelling aan politiek geweld 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Langdurige blootstelling aan politiek geweld en terrorisme beïnvloedt je politieke attitudes. Om radicale veranderingen in politieke attitudes te begrijpen onder degenen door politiek geweld getroffen zijn, moeten we de persoonlijke blootstelling aan dat geweld plus de psychologische mechanismen zoals stress en perceptie van gevaar in ogenschouw nemen. Het gaat hierbij om directe blootstelling (het geweld overkomt jezelf of iemand die je lief is) en om indirecte blootstelling (bijvoorbeeld via berichten in de media). Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten