Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 694

Twee componenten van positiever communiceren 

~ Coert Visser 
Negativiteit in gesprekken kan druk zetten op de relatie en de samenwerking bemoeilijken. Negativiteit, zoals kritiek en verwijten, brengt mensen al gauw in een verdedigende houding. Terwijl ze die verdedigende houding hebben, is hun vermogen tot genuanceerd en creatief denken tijdelijk minder groot. In plaats daarvan zullen ze misschien hun gedrag waarvoor ze bekritiseerd werden proberen te rechtvaardigen. En de kans bestaat ook dat de tegenaanval in zullen zetten door de andere persoon ook te bekritiseren. Als er in een gesprek iets negatiefs tegen mensen gezegd wordt, is hun eerste reflex vaak om iets negatiefs terug te zeggen. De inhoud van wat zeggen wordt negatiever en de manier waarop ze praten wordt ook negatief-emotioneler. Lees verder » 

Animatie: logische consequenties 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
   

Hoe mensen vallen voor fake nieuws (interview met Daniel Levitin)

   

Ik hoor je zeggen… 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Ik hoor je zeggen dat…. Die zin wordt door veel mensen gebruikt en de intentie daarbij is vaak goed. Men probeert aan te sluiten bij wat de ander vindt en denkt en voelt. Toch kleven er nadelen aan deze zin. Wanneer je op je gesprekspartner reageert met ‘Ik hoor je zeggen dat…’ vraag je van die persoon om zich te verplaatsen in wat jij hoort. Je neemt daarmee afstand van wat hij zegt, er wordt als het ware vanaf een afstandje geluisterd naar het perspectief van de persoon. Lees verder » 

Het samenbrengen van verspreide bronnen van kennis 

~ Coert Visser 
Niemand kan wat dan ook alleen. In alle onderdelen van het leven zijn we afhankelijk van het samenbrengen van de kennis die verspreid is over de verschillende mensen met wie we te maken hebben. Misschien kan dit zelfs een opluchting zijn, een gedachte die ons in zekere mate ontlast. Lees verder » 

De les interessant maken 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Hoe kun je de les interessant maken voor de leerlingen? In het pas verschenen boek Supporting student’s motivation van Reeve et al geeft hij een aantal, op onderzoek gebaseerde, tips. Autonomie en interesse zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer leerlingen zich autonoom voelen zijn ze ook meer geïnteresseerd in wat ze doen, en dat effect treedt op ongeacht de initiële interesse die de leerling had voor het onderwerp van de les. Dus wil je dat leerlingen geïnteresseerder kunnen worden in de les, ondersteun ze dan in hun autonomiebehoefte. Wanneer de psychologische basisbehoeften van leerlingen worden vervuld wordt interesse in de activiteit mogelijk. Hoe kun je dit concreet doen? Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten