Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 697

De kenmerken en voordelen van een autonomie-ondersteunende lesstijl

~ Gwenda Schlundt Bodien 
De kenmerken en voordelen van een autonomie-ondersteunende lesstijl, wat zijn die kenmerken en wat zijn die voordelen? Reeve et al hebben hier veel over geschreven. Lees verder » 

Onderzoek: groeimindsetinterventies door leraren werken

~ Coert Visser 
Onderpresteren op school is een hardnekkig probleem. Welke rol spelen de overtuigingen van leerlingen over de ontwikkelbaarheid van hun eigen capaciteiten hierin? En zijn deze overtuigingen te be├»nvloeden? En welke rol kunnen leraren hierin spelen? Nieuw onderzoek geeft antwoorden. Lees verder » 


Maslows behoeftepiramide en psychologische basisbehoeften

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Maslows behoeftepiramide en de psychologische basisbehoeften binnen de zelfdeterminatietheorie, hoe verhouden die zich tot elkaar? Maslows behoeftepiramide is erg bekend en wordt veel aangehaald. Dat maakt het goed om even in te gaan op hoe die behoeftepiramide zich verhoudt tot de psychologische basisbehoeften die in de zelfdeterminatietheorie worden onderkend. Lees verder » 

Interview met Sheila Heen door David Pakman

~ Coert Visser 
David Pakman interviewt Sheila Heen, professor op Harvard Law School Professoren co-auteur van de boeken Difficult Conversations en Thanks for the Feedback. Ze bespreken enkele interessante aspecten van lastige gesprekssituaties. Lees verder »

Wat doet dat met jou?

~ Gwenda Schlundt Bodien 
De kenmerken en voordelen van een autonomie-ondersteunende lesstijl, wat zijn die kenmerken en wat zijn die voordelen? Reeve et al hebben hier veel over geschreven. Lees verder » 


We hebben een voorkeur voor tweetallen 

~ Coert Visser 
Een onderzoek van Peperkorn et al. (2020) laat zien dat we als mensen een voorkeur voor sociaal contact in tweetallen hebben. Waaruit blijkt dat we vaker in tweetallen willen zijn en wat zijn de redenen daarvoor? Lees verder » 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten