Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 705

Welbevinden in Europa 

~ Gwenda Schlundt Bodien
Welbevinden in Europa is onderzocht door Martela et al (2022). Subjectief welbevinden van de burgers heeft in de loop der tijd een steeds belangrijker plek ingenomen in beleidsontwikkeling van landen. Dus stellen we ons de vraag hoe het met het welbevinden van mensen in een samenleving gaat. Wat meet je om die vraag te kunnen beantwoorden? Wat mensen verdienen? Of mensen religieus zijn? Hoe gelukkig mensen zijn? Het onderzoek van Martela et al geeft richting aan wat relevante criteria zijn om mee te nemen in het onderzoek naar welbevinden van burgers. Lees verder »

 

Impliciete bias buitenspel zetten (sidelining bias)

~ Coert Visser
Hier kun je lezen over een interessante nieuwe methode om impliciete bias te bestrijden. Deze methode heet sidelining bias wat vertaald kan worden als het buitenspel zetten van bias. Als mensen hebben we allemaal bepaalde cognitieve biases (lees meer). Biases zijn vervormde manieren waarop we de werkelijkheid waarnemen tot oordelen komen. Eén soort vooroordeel heeft betrekking op mensen met een andere etnische achtergrond of sociale groep dan die van jezelf. Dit soort biases zijn vaak tot stand gekomen zijn op een manier die niet het gevolg is van bewust nadenken maar door blootgesteld te zijn aan biases in de samenleving. We noemen ze daarom impliciete biases. Lees verder »

Podcast: eerdere successen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Podcast: eerdere successen. In deze aflevering van de podcast ga ik in op het uitvragen van eerdere successen in coachingsgesprekken.
wat zijn eerdere successen hoe zijn eerdere successen in ons geheugen gerelateerd aan succes in de toekomst wat kun je als coach doen wanneer de cliënt geen eerder succes vindt drie situaties die de coach kan tegenkomen Lees verder » 

De zero-sum bias

~ Coert Visser
Een interessante cognitieve fout is de zero-sum bias. Dit is de neiging om situaties te snel te zien als zero-sum. Zero-sum situaties zijn situaties waarin de winst van de ene persoon altijd gepaard gaat het verlies van de andere (lees meer). Er bestaan natuurlijk echt zero-sum situaties. Dit zijn situaties waarin er sprake is van schaarste. Als er 3 sollicitanten zijn voor 1 functie dan betekent inderdaad de winst van de ene persoon het verlies van de 2 andere personen. Maar de zero-sum bias betekent dat we de neiging hebben om situaties als zero-sum te interpreteren terwijl ze dat niet zijn. Lees verder »

Animatie: de nuttigheidsvraag

~ Gwenda Schlundt Bodien


Een dual process model voor het verbeteren van de motivatie van leerlingen

~ Coert Visser
Het dual process model geeft inzicht in hoe docenten de motivatie van leerlingen kunnen ondersteunen. De zelfdeterminatietheorie biedt belangrijke aanknopingspunten voor hoe docenten de motivatie van leerlingen kunnen verbeteren. Dit artikel bevat een samenvatting van dit soort interventies. Wanneer docenten deze interventies toepassen neemt de kans toe dat leerlingen zich beter gaan voelen, meer aangehaakt raken bij de lessen en beter gaan leren en presteren. Jang, Kim & Reeve (2016) laten zien dat een tweesporenaanpak, of, zoals zij het noemen een ‘dual process model’, nodig is om dit te bereiken. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten