Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 739


De kracht en grenzen van Self-Fulfilling Prophecies

~ Coert Visser
Regelmatig krijgen we vragen self-fulfilling prophecies, positief denken, karma en the law of attraction. Bestaan deze fenomenen nou echt? Hoeveel waarde moeten we eraan hechten?

Is de aanpak van Dreamschool progressiegericht?

~ Gwenda Schlundt Bodien
Is de aanpak van Dreamschool progressiegericht? Laatst vroeg een lezer van de CPW-nieuwsbrief ons of Dreamschool past bij de progressiegerichte aanpak. Dreamschool is een programma waarin jongeren die zijn vastgelopen op TV gevolgd worden als ze een paar weken naar deze school gaan. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag van deze lezer heb ik de eerste vijf en de laatste aflevering van het Dreamschool-seizoen 2023 bekeken. Hierbij een paar invalshoeken en gedachten over of en zo ja, welke elementen in de aanpak van Dreamschool passen bij de progressiegerichte aanpak.

Hoe Reablement de ouderenzorg kan helpen verbeteren

~ Coert Visser
Gisteravond besteedde het TV-programma EenVandaag aandacht aan reablement, een werkwijze die kan helpen de ouderenzorg te verbeteren. De ouderenzorg in Nederland staat onder druk. Het aantal ouderen dat acute zorg nodig heeft, neemt snel toe. Het kabinetsbeleid is momenteel dat er geen bedden bijkomen in verpleeghuizen voor ouderen en dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig dienen te blijven en zoveel mogelijk thuis worden verpleegd. Er zijn wachtlijsten in verpleeghuizen, en veel medewerkers in de zorg zijn zwaar belast. Veel mantelzorgers hebben de handen vol aan het begeleiden van en zorgen voor ouderen.

Podcast: verplichte trainingen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Deze aflevering van de podcast gaat over verplichte trainingen en behandelt de volgende onderwerpen: motivatie en verplichte trainingen leerrendement van verplichte trainingen sturen op ontwikkeling voorbeelden van wat wel en niet werkt drie criteria voor het ontwerpen van ontwikkelactiviteiten.

Opleidingen Progressiegericht Werken 

Binnenkort starten twee nieuwe opleidingen: de Opleiding Progressiegericht Werken en de Opleiding Progressiegericht Leidinggeven. Iets voor jou?

Frustrerend, vervullend en onverschillig leiderschap

~ Gwenda Schlundt Bodien
Frustrerend, vervullend en onverschillig leiderschap, dat zijn de drie verschillende interpersoonlijke gedragingen van leidinggevenden die Huyghebaert-Zouaghi et al (2022) onderscheiden. De eerste twee zijn al vaak beschreven, maar de derde is een relatief nieuwe categorie binnen de zelfdeterminatietheorie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten