Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 794


De winnaar van de Winactie gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht Coachen is: Sylvia Buijtendijk! 

► Psychologische rijkdom en complexe cognitieve stijlen

Psychologische rijkdom en complexe cognitieve stijlen. Oishi en Westgate onderzoeken psychologische rijkdom, en stellen dat een psychologisch rijk leven iets anders is dan een gelukkig of een betekenisvol leven. Hier kun je daar meer over lezen. In twee nieuwe studies onderzochten ze de verbanden tussen drie aspecten van een goed leven en individuele verschillen in complexe cognitieve stijlen: attributiecomplexiteit, holisme en essentialisme.

Bereik sneller en prettiger teamprogressie met praktische technieken uit de progressiegerichte aanpak. Voor leidinggevenden, verzorgd door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Vijf sessies vol praktijkgerichte oefeningen en reflecties.

Pleidooi voor democratie vanuit een psychologisch perspectief

Democratie staat wereldwijd onder druk. In een recente post uitte ik mijn zorg of de democratische rechtsstaat in goede handen is bij de nieuwe Nederlandse regering. Lang had ik de indruk dat veel mensen wel vonden en begrepen dat democratie goed is. Maar in persoonlijke gesprekken heb ik de laatste jaren gemerkt dat mensen het lastig vinden om specifieke en onderbouwde antwoorden te geven op de vraag: “Is een democratie beter dan een dictatuur, en zo ja waarom?” Het lijkt me nuttig om stil te staan bij de psychologische voordelen die democratische systemen bieden in vergelijking met autocratische regimes.

Opleiding Progressiegericht Coachen (start 4 oktober 2024)

Leer effectieve progressiegerichte interventies en technieken toepassen met Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. Voor (team-)coaches en trainers die diepgaand kennis willen opdoen en oefenen. Zeven sessies gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Gericht denken aan plezierige dingen

Gericht denken aan plezierige dingen is niet iets dat mensen vaak doen. Als ze even niets te doen hebben zijn ze eerder geneigd om die tijd te vullen met makkelijke dingen, zoals op hun mobiele telefoon kijken. De onderzoekers Westgate et al (2021) voerden drie studies uit waarin het gericht denken aan plezierige dingen werd vergeleken met vier andere activiteiten.

Training Progressiegerichte Ontwikkelgesprekken

Leer in twee sessies constructieve ontwikkelgesprekken voeren met focus op progressie. Voor leidinggevenden en medewerkers, gegeven door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Praktisch, wetenschappelijk onderbouwd en effectief.

De Vicieuze Cirkel van Mindset en Psychologische Stress

De mentale gezondheid van leerlingen en studenten is de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp van zorg geworden. De druk om te presteren, sociale verwachtingen en leeruitdagingen kunnen een zware last vormen voor jonge mensen. Een recente studie van Kroeper et al. (2024) biedt inzicht in een cruciale factor die bijdraagt aan deze stress: de perceptie van mindset in de klas. Ze ontdekten een vicieuze cirkel van mindset en psychologische stress.

Psychologische rijkdom en wijsheid

Psychologische rijkdom en wijsheid zouden wel eens aan elkaar gerelateerd kunnen zijn. Oishi en Westgate leggen dit uit in een onderzoeksartikel dat op 16 juli 2021 nog niet is verschenen maar in de toekomst via deze doi te vinden zal zijn. In een eerder artikel beschreef ik al dat psychologische rijkdom wel eens een verwaarloosd aspect zou kunnen zijn van wat mensen kunnen ervaren als ‘een goed leven’. Traditioneel wordt onderscheid gemaakt tussen twee constructen: een gelukkig leven en een betekenisvol leven. De onderzoekers Oishi et al suggereren echter dat er een derde manier is om een goed leven te operationaliseren: een psychologisch rijk leven.

Autonomie Verschilt van Onafhankelijkheid en Vrijheid

In de wereld van persoonlijke ontwikkeling en psychologie gebruiken we vaak termen zoals autonomie, onafhankelijkheid en vrijheid door elkaar. Hoewel deze concepten op elkaar lijken, vertegenwoordigen ze verschillende aspecten van de menselijke ervaring en motivatie. Hieronder leg ik uit waarom autonomie verschilt van onafhankelijkheid en vrijheid, en waarom het belangrijk is om deze verschillen te begrijpen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten