Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 749


Respect en status in adolescentie

~ Gwenda Schlundt Bodien
Respect en status in de adolescentie vormen de sleutel tot effectieve gedragsinterventies, zo leggen Yeager et al uit in dit onderzoeksartikel. Effectieve preventie van pestgedrag bij adolescenten is een belangrijk doel, maar traditionele anti-pest benaderingen blijken minder effectief te zijn naarmate adolescenten ouder worden. Sommige anti-pestbenaderingen die bij jongere kinderen wel goed werken blijken bij adolescenten het pesten juist te intensiveren. De afname in effectiviteit kan te wijten zijn aan een gebrek aan aandacht voor de veranderende behoeften van adolescenten, met name op het gebied van respect en status.

Van Perfectionisme naar Optimalisme: ‘Niet perfect, toch tevreden’ (Liesbet Boone)

~ Coert Visser
In een maatschappij die nogal eens het bereiken van perfectie benadrukt, worstelen velen van ons met het verlangen om aan deze hoge standaarden te voldoen. Maar wat als we een gezondere benadering van succes en prestaties konden omarmen? In haar boek ‘Niet perfect, toch tevreden’, biedt Liesbet Boone een transformerende blik op hoe we ons begrip van perfectionisme kunnen ombuigen naar een meer vervullende en duurzame kijk: optimalisme.

Wanneer ga je dan straffen?

~ Gwenda Schlundt Bodien
Wanneer ga je dan straffen? Tijdens een training progressiegericht leidinggeven vroeg een leidinggevende dit aan ons. We behandelden tijdens die sessie het onderwerp van (herhaald) ongewenst gedrag.

Gebruik metacognitie om je stressmindset te veranderen en beter te functioneren

~ Coert Visser
Vandaag de dag zien veel mensen stress vooral als iets negatiefs. Maar recent onderzoek van Alia Crum en haar collega’s laat zien dat onze perceptie van stress een significant verschil kan maken. Verder toont het aan dat het trainen van onze metacognitie – ons denken over denken – ons kan helpen om onze stressmindset te veranderen van negatief naar positief. In dit artikel onderzoeken we eerst wat een stressmindset inhoudt en waarom die van belang is. Daarna beschrijven we het onderzoek van Crum en verdiepen we ons in drie recente experimenten die de kracht van metacognitie in stressbeheersing onderzoeken.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 748


De Consultancy-Industrie Onder de Loep: 5 Onthullende Kritiekpunten

~ Coert Visser
Technologische complexiteit en economische uitdagingen zijn groeiende aspecten van onze tijd. Bedrijven en overheden zoeken steeds vaker hulp bij consultants. Deze consultants leveren strategisch advies en operationele expertise. Economen Mariana Mazzucato en Rosie Collington waarschuwen echter in hun boek “De consultancy-industrie” (Engelse titel: The Big Con). Ze signaleren de gevaren van deze groeiende afhankelijkheid. Dit artikel beschrijft enkele implicaties van hun analyse, aanvullingen uit de recensie van de Engelstalige versie van het boek, en enkele oplossingsrichtingen.

De angel in geslijm

~ Gwenda Schlundt Bodien
Gisteren hadden we een sessie in de opleiding progressiegericht werken. In de groep zaten twee adviseurs. Ze hadden geleerd dat ze ‘hard op de inhoud, zacht op de persoon’ moesten communiceren. Een voorbeeld van zo’n communicatie zou kunnen zijn: “Kees, ik mag je heel graag, maar jouw aanpak van de vergadering is echt enorm slecht.” Echter, de ervaringen met deze manier van communiceren waren niet positief. De ontvanger van deze ‘zacht op de persoon, hard op de inhoud’-boodschap vertoonde vaak drie reacties: defensief worden, dichtklappen of in een consumptiehouding belanden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Zelfhandicappen en Groeimindsetinterventies: Heterogeniteit in Effecten

~ Coert Visser
Het heterogeniteitsprincipe speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de effectiviteit van sociale wetenschappelijke interventies. Dit principe gaat uit van het idee dat de effectiviteit van interventies verschilt op basis van individuele kenmerken en contextuele omstandigheden – wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien niet voor de andere. Recente bevindingen in een studie van Török et al. (2022) naar groeimindsetinterventies bij zelfhandicappen onderstrepen deze notie, waarbij zij verschillen blootleggen in hoe mensen met uiteenlopende overtuigingen over intelligentie reageren op deze interventies.

De kracht van het coachperspectief

~ Gwenda Schlundt Bodien
De kracht van het coachperspectief. Als progressiegerichte coach is het cruciaal om vragen te stellen die de cliënt helpen om helder voor ogen te krijgen wat hij wil bereiken en welke strategieën voor hem of haar werken. In de CPW-zeven stappen aanpak liggen deze vragen verscholen, waaruit de progressiegerichte coach put. Het zijn geen rigide structuren waarin de coach de cliënt perst, maar vormen een vraagsequentie die flexibel wordt benut, met de focus op het perspectief van de cliënt.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 747Groeimindset dempt schade door pesten

~ Gwenda Schlundt Bodien
Groeimindset dempt schade door pesten. Vaak proberen adolescenten hun sociale status te verhogen ten koste van hun peers. Ze gedragen zich dan op een bepaalde manier agressief, soms subtiel, soms minder subtiel. Iemand buitensluiten, geruchten over iemand verspreiden, intieme foto’s van iemand delen. Adolescenten zijn niet alleen slachtoffer van dergelijk pestgedrag, ze kunnen er zelf ook toe over gaan. Uit wraak en om hun sociale status in de groep te herwinnen.

Cirkeltechniek to the rescue!

~ Coert Visser
Tijdens de laatste sessie van de opleiding progressiegericht werken, deelde Mascha, een toegewijde docente aan een hogeschool, een boeiende ervaring. Ze vertelde over een uitdaging die ze had meegemaakt met een klas die te maken had met aanzienlijke tegenslag en lesuitval.

Trainingen Progressiegericht Werken

Persoonlijkheidshokjes-denken

~ Gwenda Schlundt Bodien
Persoonlijkheidshokjes-denken. Regelmatig vertellen mensen in onze trainingen over hoe het persoonlijkheidshokjes-denken kritiekloos wordt geadopteerd in organisaties. Ook in organisaties die wetenschap bedrijven blijkt het regelmatig voor te komen dat ondeugdelijke persoonlijkheidstests worden ingezet.

Overwinnen van Stereotypen: De Rol van Intellectuele Bescheidenheid en Briljantheid-Oriëntatie in Onderwijs en Werk

~ Coert Visser
Recent onderzoek heeft aangetoond dat onze percepties van intelligentie en bekwaamheid gevolgen kunnen hebben voor leren, inclusiviteit en diversiteit in educatieve en professionele omgevingen. Dit artikel bespreekt een paper van Porter & Cimplian (2023) en een paper van Muradoglu et al. (2023), die elk een uniek inzicht bieden in deze kwestie.

Wetenschap is de meest betrouwbare route naar kennis, ook over psychologie en wijsheid

~ Coert Visser
Gedurende het overgrote deel van de menselijke geschiedenis was progressie over generaties heen niet of nauwelijks aanwezig. Vele duizenden generaties lang was het niet zo dat opeenvolgende generaties steeds iets gezonder en welvarender werden. In sommige periodes ging het wat beter, in andere periodes wat slechter, vaak veel slechter. Een eerste grote doorbraak vond zo’n 12.000 jaar geleden plaats: de landbouwrevolutie. Deze vormde de basis voor de eerste menselijke nederzettingen en staten. Pas veel later, vanaf halverwege de 16e eeuw, vond in Europa een volgende doorbraak plaats: de wetenschappelijke revolutie. In deze periode vond een enorme verschuiving plaats in het denken over onszelf, de wereld en onze plek daarin en over wat we weten over hoe we dingen te weten kunnen komen.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 746


Win deelname aan een training progressiegericht werken!

We willen graag een trainingsplek verloten voor een van onze aankomende opleidingen: 
Wil je een kans maken? Stuur ons dan vóór 17 mei 2023 (aanstaande woensdag) een e-mail naar info@progressiegerichtwerken.com. Vertel ons welke training je graag zou willen volgen en waarom. Op 19 mei maken we bekend wie er deel mag/mogen nemen en aan welke training.

Ongemak als teken van persoonlijke groei

~ Coert Visser
Het proces van persoonlijke groei gaat vaak gepaard met het ervaren van ongemak. Dit komt doordat het meestal betekent dat we ons buiten onze comfortzone moeten begeven. Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid leren, kan dit ongemakkelijk voelen omdat het onbekend is en we mogelijk fouten maken. Ongemak is dus vaak een natuurlijk onderdeel van leren en groeien. We kunnen geneigd zijn het te zien als een noodzakelijk kwaad dat nu eenmaal bij leren hoort. Ook kan het ertoe leiden dat we leren en groeien maar liever uit de weg gaan.

Erbij horen: een kleine effectieve interventie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Het College Transition Collaborative (CTC) deed een grootschalig experimenteel onderzoek naar waar en voor wie een kortdurende belonging interventie leidde tot academische progressie. Een veelbelovende manier om kansenongelijkheid te verminderen is door de zorgen van studenten of ze er wel bij horen op school te adresseren. Maar net zoals bij groeimindsetinterventies heterogeniteit wordt gevonden, is dat ook bij belonging-interventies het geval. Dus waar en voor wie is een belonging-interventie effectief?

Rijkdom, roem en schoonheid nastreven kan ongelukkig maken

~ Coert Visser
De Amerikaanse Droom, het geloof in de mogelijkheid dat iedereen in de VS, ongeacht hun achtergrond, succes kan bereiken door hard werk en vastberadenheid, heeft altijd de aandacht getrokken. Maar wat betekent “succes”? Is het rijkdom, roem en schoonheid – de zogenaamde extrinsieke’ doelen? Of is het misschien het nastreven van persoonlijke groei, relaties, gezondheid, en het geven aan de gemeenschap – de intrinsieke doelen? 

De belonging-interventie

~ Gwenda Schlundt Bodien
De belonging-interventie blijkt een veelbelovende manier om kansenongelijkheid te verminderen. De interventie is erop gericht om onder studenten de ervaring mogelijk te maken dat ze erbij horen en zich thuis te kunnen voelen. Maar net zoals bij groeimindsetinterventies heterogeniteit wordt gevonden, is dat ook bij belonging-interventies het geval, zoals je hier kunt lezen. In deze bijdrage een samenvatting van de drie onderdelen in de belonging-interventie: kennis nemen van de resultaten van een survey onder studenten, lezen van verhalen van oudere jaarsstudenten en een reflectieschrijf-opdracht.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 745


Voorkomen van oorlogsmisdaden

~ Gwenda Schlundt Bodien
Voorkomen van oorlogsmisdaden. Elk jaar herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en de vraag komt al snel op: hoe is het mogelijk dat mensen zo wreed kunnen zijn om anderen te vergassen, vermoorden, martelen. Zou iedereen die in oorlogssituaties zit kunnen overgegaan tot gruweldaden? Kunnen jij en ik ook komen tot wreed en gewelddadig gedrag? Vaak wordt in de beantwoording van de vraag waarom mensen komen tot oorlogsmisdaden verwezen naar de Milgram experimenten en de Zimbardo experimenten.

De Opbrengsten van Progressiegerichte Opleidingen

~ Coert Visser
Progressiegerichte opleidingen die wij, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien, al jarenlang verzorgen, bieden talrijke voordelen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. De Opleiding Progressiegericht Werken is bedoeld voor coaches, docenten, adviseurs en trainers die effectievere interventies willen leren toepassen om progressie te bereiken met hun cliënten en studenten. De Opleiding Progressiegericht Leidinggeven richt zich op leidinggevenden die hun leiderschapsvaardigheden willen verbeteren en hun teams effectiever willen aansturen. Beide opleidingen helpen deelnemers uit diverse sectoren en met verschillende ervaringsniveaus om hun vaardigheden te verbeteren en professionele groei te realiseren. In dit artikel verkennen we zes kernvoordelen van deze opleidingen en hoe ze bijdragen aan blijvende groei en impact op de werkvloer.

Minder burnout door meer autonomie

~ Gwenda Schlundt Bodien
Minder burnout door meer autonomie onder gezondheidszorgprofessionals, kan dat wel? Dat vroeg een manager in een gezondheidszorgorganisatie ons laatst. De manager stond voor de opdracht om de kosten te verlagen terwijl er meer patiënten behandeld moesten worden. De manager wilde daarbij voorkomen dat de zorgprofessionals burnout-klachten zouden krijgen. De gedachte van deze manager was dat dit noodzakelijkerwijze samen moest gaan met het opleggen van verplichtingen en het controleren van de zorgprofessionals. Zo wilde de manager de zorgprofessionals verplichten om deel te nemen aan bijeenkomsten die tot doel hadden kostenbesparingen te bereiken en ging de manager de manier waarop de zorgprofessionals hun werk deden inclusief wat ze uitgaven strak controleren. Hoewel ik best begrip heb voor deze redenering, vermoed ik dat deze niet klopt en dat de controlling aanpak een averechts effect zal hebben.

Nieuwe Inzichten in Onderwijsstrategieën: John Hattie’s “Visible Learning: The Sequel”

~ Coert Visser
John Hattie, is een onderwijswetenschapper aan de Universiteit van Melbourne. Hij heeft veel bekendheid verworven in de onderwijswereld door zijn boek Visible Learning uit 2008. Kort geleden verscheen de opvolger van dit boek, Visible Learning: The Sequel. Hieronder kun je iets meer lezen over Hattie’s werk.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 744Het gedachteverschil: we denken meer over elkaar dan we denken

~ Coert Visser
Menselijke interacties zijn complex en vaak gekenmerkt door misverstanden en verkeerde interpretaties. Een bekend fenomeen is de liking gap (het waarderingsverschil). Deze houdt in dat we de neiging hebben te onderschatten hoeveel anderen ons mogen. Dit kan leiden tot onnodige gevoelens van onzekerheid en zelftwijfel. In dit artikel bespreek ik een gerelateerd concept, het gedachteverschil, aan de hand van een artikel van Cooney et al. (2021). Wat is het gedachteverschil en wat betekent het voor ons dagelijks leven en professionele interacties?

Animatie: van feedback naar progressiewens

~ Gwenda Schlundt BodienNieuwe trainingen ingepland op onze site!

Je kunt je weer inschrijven voor nieuwe trainingen en opleidingen. 

Podcast: openingszin in stuurgesprek

~ Gwenda Schlundt Bodien
Deze podcast gaat in vijf minuten in op de openingszin in een progressiegericht stuurgesprek. Wil je meer informatie over progressiegericht sturen dan kun je ook terecht bij deze podcast: progressiegericht sturen.

Toxische positiviteit: positiviteit opleggen werkt niet

~ Coert Visser
Een begrip dat de laatste jaren regelmatig opduikt in publicaties is toxische positiviteit. Misschien een verrassende term. Kan positiviteit negatief zijn? Hoe zit dat? Laten we het eens onder de loep nemen.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 743


De kracht van continuïteit bij organisatieverandering

~ Coert Visser
Ik las over een interessante benadering van organisatieverandering die goed aansluit bij progressiegericht werken en die de nadruk legt op continuïteit bij organisatieverandering.

Aandacht doet ertoe

~ Gwenda Schlundt Bodien
Aandacht doet ertoe. In het artikel van Keller et al (2020) wordt uitgelegd hoe het organiseren van de aandacht van leerlingen tijden de les gerelateerd is aan hun leerproces. De onderzoekers maken onderscheid tussen vier soorten aandacht, die zich van elkaar onderscheiden op twee dimensies. Docenten en trainers kunnen rekening houden met het bestaan van deze soorten en kunnen de focus van leerlingen en studenten zodanig proberen te sturen dat het leerproces wordt ondersteund.

Leidinggevende uit waardering maar het lijkt niet te werken (2)

~ Coert Visser
Maarten werkt iets langer dan een jaar in een team van ongeveer 10 mensen in een zorgorganisatie. Zijn leidinggevende is Vera. Dit is zijn tweede baan nadat hij zijn opleiding heeft afgerond. Het werk is hem wel goed bevallen. Hij voelt een soort kameraadschappelijkheid met zijn collega’s. Het werken met de patiënten geeft hem over het algemeen veel voldoening. De laatste paar maanden heeft hij het helaas steeds minder naar zijn zin. Dit heeft vooral te maken met zijn relatie met Vera.

Pesten neemt af door autonomie-ondersteunend lesgeven

~ Gwenda Schlundt Bodien
Pesten neemt af door autonomie-ondersteunend lesgeven. Cheon et al (2022) rapporteren in dit artikel hun onderzoeksresultaten naar pesten en klassenklimaat. Het blijkt dat autonomie-ondersteunend lesgeven het klassenklimaat verbetert en daarmee anti-sociaal gedrag vermindert.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 742


Hoe word je mild voor jezelf?

~ Gwenda Schlundt Bodien
Hoe word je mild voor jezelf? Mild zijn voor jezelf betekent dat je jezelf accepteert en vriendelijk en begripvol bent tegenover je eigen fouten, tekortkomingen en onvolkomenheden. Het is opvallend hoe vaak deelnemers in onze sessies en trainingen zeggen dat ze willen leren om milder te worden voor zichzelf. Waarom zou je dat willen leren en hoe kun je het voor elkaar krijgen?

Immuun voor nepnieuws

~ Coert Visser
Een tijdje geleden schreef ik over cognitieve immunologie, de wetenschapsdiscipline die het immuunsysteem van de geest bestudeert dat beschermt tegen besmettelijke en gevaarlijke ideeën. Nu is er een toegankelijk Nederlandstalig boek verschenen door een van de leidende onderzoekers op dit gebied. Het boek heet Immuun voor nepnieuws, de auteur is Hoogleraar psychologie aan Cambridge, Sander van der Linden. Een centraal begrip in de visie van Van der Linden is prebunking, wat te vergelijken is het vaccineren van mensen tegen een virus, in dit geval een ideeënvirus.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Hoe scholen zijn en hoe ze kunnen worden

~ Gwenda Schlundt Bodien
Hoe scholen zijn en hoe ze kunnen worden is het thema van een hoofdstuk van Johnmarshall Reeve et al in het nieuw verschenen Handbook of Self-determination Theory. In deze bijdrage vat ik de hoofdboodschap van dit hoofdstuk samen.

Top 6 van meest schadelijke overtuigingen

~ Coert Visser
Al eerder heb ik geschreven over hoe irrationale overtuigingen schadelijk kunnen zijn en ook over hoe ze moeilijk te veranderen kunnen zijn vanwege enkele systematische en psychologische obstakels. Maar overtuigingen kunnen veranderen en geloven dat ze niet kunnen veranderen kan ertoe leiden dat we ophouden om eerlijk te praten over onze overtuigingen waardoor we polarisatie creëren en progressie bemoeilijken. Met dat in het achterhoofd deel ik hier mijn top 6 van schadelijke overtuigingen plus een korte uitleg over waarom ze in mijn ogen zo gevaarlijk zijn. Hopelijk bieden deze gedachten aanleiding tot verder nadenken.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 741De essentie van betekenisvol werk: het leveren van een positieve bijdrage

~ Coert Visser
Werk neemt een centrale plaats in ons leven in, niet alleen omdat het voorziet in ons levensonderhoud, maar ook omdat het een bron van persoonlijke voldoening en sociale erkenning kan zijn. Betekenisvol werk draagt bij aan ons algemeen welzijn en kan een aanzienlijke invloed hebben op onze mentale gezondheid. In dit artikel bespreek ik een nieuw artikel van de Finse psycholoog en filosoof Frank Martela over wat nu de kern van betekenis in werk is.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Animatie: van feedback naar progressiewens

~ Gwenda Schlundt Bodien


Effectiever communiceren met SSG: bondig, specifiek en genereus

~ Coert Visser
Ik kwam een interessant artikel tegen op Fast Company. Het artikel legt de zogeheten SSG-methode voor effectieve communicatie uit, ontwikkeld door David Rock, medeoprichter van het NeuroLeadership Institute. Rock richt zich op het toepassen van neurowetenschappelijke inzichten op leiderschap en organisatieontwikkeling. Hij heeft diverse boeken geschreven, waaronder “Your Brain at Work” en “Quiet Leadership”, en is een pionier in het veld van neurowetenschap en leiderschap.

Onverschillig leiderschap werkt het slechtst

~ Gwenda Schlundt Bodien
Onverschillig leiderschap werkt het slechtst. Huyghebaert-Zouaghi et al (2022) deden een onderzoek naar de samenhang tussen leiderschapsgedrag, psychologische basisbehoeften van medewerkers en motivatie van medewerkers. Ze keken specifiek naar hoe de combinatie van de vervulling, frustratie en niet-vervulling van de psychologische basisbehoeften van medewerkers tezamen verschillende behoeften- en motivatieprofielen van medewerkers vormen. Zo kwamen ze er in het onderzoek achter dat er zes verschillende profielen van medewerkers te onderscheiden zijn, die stabiel zijn in de tijd. Dit onderzoek is een van de eerste in zijn soort, en geven aanleiding tot nader onderzoek naar onder andere de effecten van een onverschillige leiderschapsstijl.

Controlerend leidinggeven werkt niet, lees hoe het anders kan

~ Coert Visser
Afgelopen week vertelden drie personen me overwogen te hebben ontslag te nemen, waarbij in alle gevallen een controlerende managementstijl van hun leidinggevende de aanleiding was. De eerste persoon deelde dat zijn baas zich bot opstelde en daarna beweerde dat je als leidinggevende nu eenmaal “een beetje een eikel” moet zijn. De tweede persoon beschreef hoe zijn leidinggevende voortdurend dwingend, controlerend en wantrouwend optrad tot frustratie van meerdere mensen in het team. De derde persoon klaagde dat haar leidinggevende haar en haar collega’s niet bij belangrijke beslissingen betrok en hen steeds voor voldongen feiten plaatste. Hoewel ze uiteindelijk nog niet besloten hadden om ontslag te nemen, overwogen ze het serieus.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Helpen” is niet altijd de oplossing

~ Gwenda Schlundt Bodien
“Helpen” is niet altijd de oplossing. Vaak proberen mensen situaties op te lossen door te helpen, terwijl deze hulp niet passend is. Leidinggevenden, collega’s, docenten en ouders lijken vaak te denken dat ze anderen moeten helpen, terwijl dat niet altijd de juiste aanpak is. Er zijn situaties waarin we andere acties moeten ondernemen om vooruitgang te boeken. In deze bijdrage bespreken we enkele situaties waarin we ervoor pleiten om niet te helpen.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 740


Verbondenheid en leidinggeven

~ Gwenda Schlundt Bodien
Verbondenheid en leidinggeven. Verbondenheid is een van de drie psychologische basisbehoeften die alle mensen hebben. Leidinggevenden kunnen hun effectiviteit vergroten door zich bewust te zijn van deze basisbehoefte en door te weten hoe ze hiermee rekening kunnen houden in hun dagelijkse interacties met medewerkers.

Eenvoudige interventie om de groeimindset van leraren te bevorderen

~ Coert Visser
Voor leraren is het belangrijk om te beseffen dat de mindset van leerlingen hun prestaties en groei kan beïnvloeden. Het hebben van een groeimindset – het geloof dat intelligentie en capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door inspanning – is belangrijk voor succes. Wist je echter dat ook de mindset van de leraar invloed kan hebben op de prestaties van leerlingen? Onderzoek door Heyder, Steinmayr & Cimpian (2023) laat zien dat doelbewuste reflectie op het lesgeven kan bijdragen aan de ontwikkeling van een groeimindset bij leraren.

Opleiding Progressiegericht Werken (start 13 juni 2023)

De intensieve opleiding progressiegericht werken wordt verzorgd door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. De opleiding is bedoeld voor onder andere coaches, teamcoaches, docenten, adviseurs en trainers.

Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak

~ Gwenda Schlundt Bodien
Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak. Deze eerste podcast over progressiegericht werken gaat natuurlijk over de CPW-zeven stappen aanpak.

Van D-factor naar prosociale overtuigingen

~ Coert Visser
De D-factor, ook wel bekend als de Donkere Factor van Persoonlijkheid (D), is de volgende diepgewortelde overtuiging bij sommige individuen: in de wereld waarin wij leven is het gerechtvaardigd en noodzakelijk is om je eigenbelang te bevorderen ten koste van de belangen van anderen.” Deze D-factor blijkt een gemeenschappelijke factor te zijn die ten grondslag ligt aan allerlei negatieve eigenschappen (lees meer). Hij is uitvoerig onderzocht in relatie tot verschillende sociale en politieke fenomenen, zoals samenzweringstheorieën, populisme en reacties op wereldwijde problemen zoals de COVID-19 pandemie.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 739


De kracht en grenzen van Self-Fulfilling Prophecies

~ Coert Visser
Regelmatig krijgen we vragen self-fulfilling prophecies, positief denken, karma en the law of attraction. Bestaan deze fenomenen nou echt? Hoeveel waarde moeten we eraan hechten?

Is de aanpak van Dreamschool progressiegericht?

~ Gwenda Schlundt Bodien
Is de aanpak van Dreamschool progressiegericht? Laatst vroeg een lezer van de CPW-nieuwsbrief ons of Dreamschool past bij de progressiegerichte aanpak. Dreamschool is een programma waarin jongeren die zijn vastgelopen op TV gevolgd worden als ze een paar weken naar deze school gaan. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag van deze lezer heb ik de eerste vijf en de laatste aflevering van het Dreamschool-seizoen 2023 bekeken. Hierbij een paar invalshoeken en gedachten over of en zo ja, welke elementen in de aanpak van Dreamschool passen bij de progressiegerichte aanpak.

Hoe Reablement de ouderenzorg kan helpen verbeteren

~ Coert Visser
Gisteravond besteedde het TV-programma EenVandaag aandacht aan reablement, een werkwijze die kan helpen de ouderenzorg te verbeteren. De ouderenzorg in Nederland staat onder druk. Het aantal ouderen dat acute zorg nodig heeft, neemt snel toe. Het kabinetsbeleid is momenteel dat er geen bedden bijkomen in verpleeghuizen voor ouderen en dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig dienen te blijven en zoveel mogelijk thuis worden verpleegd. Er zijn wachtlijsten in verpleeghuizen, en veel medewerkers in de zorg zijn zwaar belast. Veel mantelzorgers hebben de handen vol aan het begeleiden van en zorgen voor ouderen.

Podcast: verplichte trainingen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Deze aflevering van de podcast gaat over verplichte trainingen en behandelt de volgende onderwerpen: motivatie en verplichte trainingen leerrendement van verplichte trainingen sturen op ontwikkeling voorbeelden van wat wel en niet werkt drie criteria voor het ontwerpen van ontwikkelactiviteiten.

Opleidingen Progressiegericht Werken 

Binnenkort starten twee nieuwe opleidingen: de Opleiding Progressiegericht Werken en de Opleiding Progressiegericht Leidinggeven. Iets voor jou?

Frustrerend, vervullend en onverschillig leiderschap

~ Gwenda Schlundt Bodien
Frustrerend, vervullend en onverschillig leiderschap, dat zijn de drie verschillende interpersoonlijke gedragingen van leidinggevenden die Huyghebaert-Zouaghi et al (2022) onderscheiden. De eerste twee zijn al vaak beschreven, maar de derde is een relatief nieuwe categorie binnen de zelfdeterminatietheorie.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 738Het onverplichte tussen verplichtingen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Het onverplichte tussen verplichtingen neemt een uitzonderingspositie in. De opdracht waar geen cijfer voor wordt gegeven tussen alle opdrachten waarvoor wel cijfers worden gegeven. De training die niet verplicht is tussen alle trainingen die wel verplicht zijn gesteld. Twee voorbeelden waarbij het onverplichte tussen alle verplichtingen de uitzondering is.

Hoe we reflecteren op onze levenservaringen bepaalt of deze ons wijzer maken

~ Coert Visser
Wijsheid wordt steevast geassocieerd met levenservaring, zowel door leken als experts. Als het waar is dat wijsheid zich ontwikkelt door levenservaring, hoe werkt dat dan? En om welk soorten levenservaring gaat het? Gaat het om situaties waarin we min of meer spontaan terechtkomen? Of gaat het om specifieke situaties die we gericht moeten opzoeken? Spontaan? Of speciaal opgezochte ervaringen?
Binnenkort starten twee nieuwe opleidingen: de Opleiding Progressiegericht Werken en de Opleiding Progressiegericht Leidinggeven. Iets voor jou? Je kunt nog meedoen! 

Nieuwe ervaringen: basisbehoefte?

~ Gwenda Schlundt Bodien
Nieuwe ervaringen: basisbehoefte? Gonzales et al deden correlationeel onderzoek naar de frustratie van nieuwe ervaringen en psychologische basisbehoeftenvervulling in sportonderwijs (gymlessen op school). De behoefte aan nieuwigheid werd al eerder naar voren geschoven als mogelijke vierde psychologische basisbehoefte. De drie universele psychologische basisbehoeften waarvoor overtuigend en robuust empirisch bewijs is zijn de behoefte aan competentie, verbondenheid en autonomie. Zou de behoefte aan nieuwigheid een vierde basisbehoefte kunnen zijn?

Gemotiveerd Blijven tijdens de Pandemie: De Rol van Groeimindset en Autonomie-ondersteuning bij Thuisonderwijs

~ Coert Visser
De uitdagingen van schoolsluitingen door COVID waren aanzienlijk voor veel jongeren. Recent onderzoek wijst op twee factoren die jongeren kunnen ondersteunen om gemotiveerd te blijven met schoolwerk tijdens dergelijke periodes.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 737


De illusie van machteloosheid: waarom we meer invloed hebben dan we denken

~ Coert Visser
In een LinkedIn post van Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid in Rotterdam en auteur van het boek Omarm de chaos kwam ik het begrip ‘illusie van machteloosheid‘ tegen.

Onderschattingseffect van zelf-motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien
Onderschattingseffect van zelf-motivatie. Mensen blijken hun vermogen om zichzelf te motiveren bij afwezigheid van extrinsieke beloningen te onderschatten. Kuratomi et al (2022) deden zeven experimenten op basis waarvan we optimistischer zouden mogen zijn over ons vermogen om onszelf te motiveren zonder extrinsieke prikkels.

Ouderdom komt niet alleen met gebreken

~ Coert Visser
Laatst sprak ik met een 50-plusser over allerlei dingen die zij nog geleerd had, aan het leren was en verder wilde gaan leren. Ze zei dat ze het gevoel had dat het leven haar eigenlijk nu meer mogelijkheden bood dan toen ze jong was. Ze concludeerde: Ouderdom komt niet alleen met gebreken. Die zin bleef in mijn hoofd hangen. Lees hieronder waarom ik denk dat die zin veel waarheid bevat.

Zelf-monitoring van progressie

~ Gwenda Schlundt Bodien
Zelf-monitoring van progressie bleek in een onderzoek van Conroy et al (2023) te leiden tot meer fysieke activiteit dan gedragsfeedback. Veel mensen willen graag voldoende stappen zetten op een dag en voldoende fysiek actief zijn gedurende de week. Ze streven dan naar ongeveer 7500 stappen per dag en 150 minuten gematigd tot gemiddelde fysieke inspanning (100 stappen per minuut) in een week. Conroy et al onderzochten hoe mensen ertoe kunnen komen om hun fysieke activiteit meer in de richting van dat streven te krijgen. Het monitoren van progressie blijkt belangrijk te zijn voor het daadwerkelijk boeken van progressie.


Opleidingen Progressiegericht Werken

Binnenkort starten twee nieuwe opleidingen: de Opleiding Progressiegericht Werken en de Opleiding Progressiegericht Leidinggeven. Iets voor jou? Je kunt nog meedoen!

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 736


‘Talent’ is geen verstandig woord

~ Gwenda Schlundt Bodien
‘Talent’ is geen verstandig woord om te gebruiken. De laatste twintig jaar zijn veel organisaties gaan praten over ’talent management’. Ook onderwijsinstellingen gebruiken het woord talent in hun slogans en visiedocumenten. In de progressiegerichte aanpak gebruiken we het woord talent niet, onder andere omdat het onduidelijk is wat ermee bedoeld wordt en het gebruik ervan een statische mindset kan stimuleren. Progressie boeken kan beter zonder een focus op talent. Southwick et al beschrijven in hun recent verschenen onderzoeksartikel vijf studies naar de effecten van het gebruik van het woord talent.

De wreedheidsprikkel: negatief beoordelen om intelligent over te komen

~ Coert Visser
We leven in een tijd van grote veranderingen in onze samenlevingen. Organisaties moeten blijven innoveren om succesvol te zijn in een veranderende maatschappij, wat vereist dat leiders en managers zorgen voor een cultuur die creativiteit en innovatie bevordert en blijven zoeken naar nieuwe manieren om te innoveren en te groeien. Is innovatie in jouw organisatie ook van belang dan kan het nuttig zijn om kennis te nemen van de wreedheidsprikkel.

Carol Dweck over een groeimindsetcultuur

~ Gwenda Schlundt Bodien


De verschillende effecten van de vervulling en frustratie van basisbehoeften

~ Coert Visser
Binnen de zelfdeterminatietheorie is al jarenlang veel aandacht voor de positieve effecten van de ondersteuning van de psychologische basisbehoeften. Er is wat minder aandacht geweest voor de ondermijning van motivatie en functioneren door behoeftenfrustratie. Een nieuw onderzoek kijkt naar beide.

Opleiding Progressiegericht Werken (Start 30 maart 2023)

Gedurende zes trainingssessies gaat u aan de slag met de progressiegerichte technieken in uw eigen werksituaties. U krijgt veel gelegenheid om te oefenen met uw eigen cases en op de trainers. Tijdens de intensieve sessies wordt uw progressiegerichte repertoire steeds uitgebreider en gaan uw interventies steeds scherper en vloeiender worden. Deelnemers leren hoe ze de progressiegerichte interventies bij diverse interacties en in diverse contexten (één op één context, groepen, teams) soepel toe te passen. De opleiding is bedoeld voor professionals die progressiegericht werken interessant vinden en er steeds beter in willen worden.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 735


Hoe mindsetinterventies de geestelijke gezondheid van adolescenten kunnen verbeteren

~ Coert Visser
Hoe mindsetinterventies de geestelijke gezondheid van adolescenten kunnen verbeteren. Een nieuw artikel van David Yeager en Carol Dweck brengt het idee naar voren dat adolescenten verschillende denkbeelden hebben over hun persoonlijke kwaliteiten, en dat het veranderen van deze denkbeelden kan leiden tot een betere omgang met uitdagende situaties en een verbeterde geestelijke gezondheid. Het artikel presenteert zowel theorie als gegevens die dit idee ondersteunen.

Beloning ondermijnt intrinsieke motivatie niet altijd

~ Gwenda Schlundt Bodien
Beloning ondermijnt intrinsieke motivatie niet altijd. Uit Motivation Science en het Handboek Self-determination theory komt een genuanceerd beeld tevoorschijn wanneer beloningen de intrinsieke motivatie al dan niet ondermijnen.

Handelen naar je waarden leidt tot je beter voelen en beter functioneren

~ Coert Visser
In dit artikel schreef ik dat onderzoek uit de zelfdeterminatie laat zien dat wanneer we activiteiten verrichten die in overeenstemming zijn met onze waarden, we ons beter voelen en beter functioneren. Een lezer was hier geïnteresseerd in en vroeg me om literatuurverwijzingen waar uit dit blijkt. Hier kun je mijn antwoord lezen.

Niet-progressiegericht slechtnieuwsgesprek

~ Gwenda Schlundt Bodien
Niet-progressiegericht slechtnieuwsgesprek. Een tijdje geleden behandelden we in de opleiding progressiegericht leidinggeven de logische consequentie-aanpak bij herhaald of acuut ongewenst gedrag. De logische consequentie kan worden ervaren als slecht nieuws en in de progressiegerichte gespreksaanpak wordt daarmee rekening gehouden.

De kracht van kleine daden gericht op het algemeen belang

~ Coert Visser
Het valt niet te ontkennen dat de mensheid geconfronteerd wordt met een aantal existentiële problemen, zoals economische ongelijkheid, aantasting van het milieu en politieke instabiliteit. Daarom is het noodzakelijk dat de samenleving als geheel werkt aan het algemeen belang. Helaas overheerst een gevoel van moedeloosheid omdat zoveel mensen zich machteloos lijken te voelen tegenover deze problemen. Toch kan onze bijdrage aan een betere wereld, zelfs als we af en toe denken dat ze weinig te maken hebben met deze belangrijke uitdagingen, invloed hebben. In dit artikel onderzoeken we de kracht van kleine acties en hoe ieders keuzes de loop van de toekomst kunnen beïnvloeden.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 734


(In-)effectieve leerstrategieën

~ Gwenda Schlundt Bodien
(in-)effectieve leerstrategieën worden uiteengezet in het nieuwe boek van Dunlosky. Aan het einde van zijn boek staan 12 leerstrategieën, waarvan sommige effectief en andere ineffectief zijn. Als je je eigen kennis wilt testen, omcirkel dan welke van de 12 onderstaande leerstrategieën effectief zijn.

De noodzaak van wijsheid neemt toe; pakken we de handschoen op?

~ Coert Visser
Wijsheid is een complex begrip. Wijsheid bevat meerdere componenten en facetten. Het brengt veel van de beste dingen in mensen tegelijkertijd samen. De complexiteit van wijsheid maakt het beschrijven en het bestuderen ervan moeilijk. Verschillende denkers en wetenschappers hebben vanuit verschillende hoeken gekeken naar dit complexe begrip. Met de komst van de nog jonge wetenschap van wijsheid begint er langzaamaan meer duidelijkheid te komen over waar wijsheid uit bestaat, hoe het gemeten kan worden, hoe het zich verhoudt tot andere concepten, wat het belang ervan is en hoe het ontwikkeld kan worden.

Je mentale ervaringen construeren

~ Gwenda Schlundt Bodien


Waarden en wijsheid: hoe we wijzer kunnen worden

~ Coert Visser
Het woord waarden verwijst naar wat we belangrijk vinden in het leven en wat we denken dat goed en slecht is. Waarden zijn belangrijk omdat ze een sterke invloed op onze oordelen, keuzes en gedragingen hebben. Onderzoek uit de zelfdeterminatie laat zien dat wanneer we activiteiten verrichten die in overeenstemming zijn met onze waarden, we ons beter voelen en beter functioneren. Maar wat voor waarden kunnen we zoal hebben? In dit artikel beschrijf ik kenmerken van waarden en leg ik Shalom Schwartz’ Theorie van fundamentele menselijke waarden uit. Vervolgens beschrijf ik welke waarden wijze mensen vooral hebben en welke zij vooral niet hebben. Als je wijzer wilt worden, kun je hier misschien inspiratie uit opdoen.

Opleiding Progressiegericht Werken (Start 30 maart 2023)

U krijgt veel gelegenheid om te oefenen met uw eigen cases en op de trainers. Tijdens de intensieve sessies wordt uw progressiegerichte repertoire steeds uitgebreider en gaan uw interventies steeds scherper en vloeiender worden. Deelnemers leren hoe ze de progressiegerichte interventies bij diverse interacties en in diverse contexten (één op één context, groepen, teams) soepel toe te passen. De opleiding is bedoeld voor professionals die progressiegericht werken interessant vinden en er steeds beter in willen worden.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 733


Wat is je mindset over kansen?

~ Coert Visser
We leven in een tijd van ingrijpende veranderingen en talloze onzekerheden. Recent zijn we als maatschappij wakker geschud door de dramatische mogelijkheden en bedreigingen die artificiële intelligentie (AI) met zich meebrengen. Deze ontwikkelingen gaan zo snel dat de vooruitzichten zijn dat AI het werk van vele mensen binnen afzienbare tijd zal kunnen overnemen. Welke mogelijkheden en kansen zullen er in de toekomst voor ons zijn? Dit is een essentiële vraag want kansen zijn cruciaal voor het nastreven van doelen, en zonder kansen is progressie onwaarschijnlijk.

Competitie-stoplicht

~ Gwenda Schlundt Bodien
Competitie-stoplicht: competitie kan motivatieversterkend werken, maar normaliter ondermijnt het de kwaliteit van motivatie. In het pas verschenen boek Motivation Science illustreert Reeve dit aan de hand van een stoplicht-metafoor.

Balans tussen intrinsieke en geïnternaliseerde motivatie als sleutel tot succes

~ Coert Visser
Dit artikel gaat over de kwaliteit van motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie (ZDT). Ik concentreer me op de beste kwaliteit van motivatie: autonome motivatie en leg uit dat deze bestaat uit twee vormen: intrinsieke en geïnternaliseerde motivatie. Vervolgens leg ik uit dat er twee verkeerde manieren van denken bestaan over intrinsieke motivatie. Ten slotte kom ik tot de conclusie dat de balans tussen intrinsieke en geïnternaliseerde motivatie kunnen zien als een belangrijke sleutel tot succes in opleiding en werk.

Big-fish-little-pond-effect

~ Gwenda Schlundt Bodien
Big-fish-little-pond-effect is een van de meest robuuste psychologische bevindingen die de wetenschappelijke psychologie heeft voortgebracht, zo stellen Marsh et al in het boek Motivation Science. Het concept draait om het academische zelfconcept van mensen, dus hun perceptie van henzelf met betrekking tot hun academische identiteit en prestaties.

Waarom schaffen we prestatiebeoordeling niet af?

~ Coert Visser
Bent u tevreden over uw beoordelingssysteem? Waarschijnlijk niet(1). Vele onderzoeken in binnen- en buitenland laten namelijk zien dat de grote meerderheid van de medewerkers èn managers ontevreden is over hun beoordelingssystemen en -praktijken(2) en dat beoordelingssystemen niet beantwoorden aan de gestelde doelen. Desondanks is prestatiebeoordeling één van de heiligste koeien in het bedrijfsleven: het uitvoeren van een formele jaarlijkse prestatiebeoordeling staat zelden of nooit ter discussie. Abolishing Performance Appraisals (3) van Tom Coens en Mary Jenkins is bij mijn weten het allereerste boek dat gaat over het afschaffen van systematische prestatiebeoordeling.

Gemiste progressiekansen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Gemiste progressiekansen. Zo is het nu eenmaal. Dit is de realiteit, en dus hoort het zo en blijft het zo. Uit die zinnen spreekt een perspectief dat ik associeer met gemiste progressiekansen. Er spreekt een evidentie uit, een soort gelaten ‘realisme’. De aanpak werkt niet, maar toch blijven we het doen. Een voorbeeld.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 732


Minder burnout door meer autonomie

~ Gwenda Schlundt Bodien
Minder burnout door meer autonomie onder gezondheidszorgprofessionals, kan dat wel? Dat vroeg een manager in een gezondheidszorgorganisatie ons laatst. De manager stond voor de opdracht om de kosten te verlagen terwijl er meer patiënten behandeld moesten worden. De manager wilde daarbij voorkomen dat de zorgprofessionals burnout-klachten zouden krijgen. De gedachte van deze manager was dat dit noodzakelijkerwijze samen moest gaan met het opleggen van verplichtingen en het controleren van de zorgprofessionals. Zo wilde de manager de zorgprofessionals verplichten om deel te nemen aan bijeenkomsten die tot doel hadden kostenbesparingen te bereiken en ging de manager de manier waarop de zorgprofessionals hun werk deden inclusief wat ze uitgaven strak controleren. Hoewel ik best begrip heb voor deze redenering, vermoed ik dat deze niet klopt en dat de controlling aanpak een averechts effect zal hebben.

Welke rol spelen leiderschap en taakeisen in het welzijn van leraren en hun verloopintenties?

~ Coert Visser
Rebecca Collie deed een onderzoek onder 426 Australische leraren. Via dit onderzoek probeerde ze erachter te komen welke factoren betrokken zijn bij het welzijn en de verloopintenties van leraren (Collie, 2023).

Praktische waarde van SDT

~ Gwenda Schlundt Bodien
Praktische waarde van SDT. In de meta-review van meta-analyses van de zelfdeterminatietheorie worden ook diverse toepassingsgebieden besproken, zoals de toepassing in organisaties, gezondheidszorg, sport en onderwijs en opvoeding. Uit de review van de meta-analyses blijkt de praktische waarde van de zelfdeterminatietheorie in diverse contexten.

Cognitieve immunologie: hoe kunnen we ons beschermen tegen schadelijke en onjuiste ideeën?

~ Coert Visser
Binnen de sociale wetenschap is een interessante, vrij nieuwe discipline in opkomst: de Cognitieve immunologie (CI). Deze wetenschapsdiscipline bestudeert het immuunsysteem van de geest dat beschermt tegen besmettelijke en gevaarlijke ideeën, net zoals het immuunsysteem van het lichaam beschermt tegen microben. Cognitieve immunologen streven naar een beter begrip van stoornissen, oorzaken van mentale immuniteit en interventies om de mentale immuniteit te verbeteren. Hieronder geef ik een beknopte beschrijving van deze discipline.

Activatie en richting

~ Gwenda Schlundt Bodien
Activatie en richting zijn twee aspecten van motivatie, zo stelt Andrew Elliot in het recent verschenen boek Motivation Science. Elliot definieert motivatie als de activatie (waartoe) en de richting van gedrag (hoe).

Drie ‘ja maar’ reacties na stuurvragen (en hoe je kunt reageren)

~ Coert Visser
Bij progressiegericht sturen komen de personen die een stuurvraag op zich af krijgen soms met een ‘ja maar’ reactie. Hier kun je lezen welke verschillende redenen er zoal zijn voor die ‘ja maar’ reacties en hoe je ermee om kunt gaan.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 731


17 Redeneerfouten (voorbeelden van logische fouten)

~ Coert Visser
Het woord “logica” is afkomstig van het Griekse woord “logos”, dat verschillende vertalingen kent, waaronder woord, rede en discussie. Logica is de studie van het juiste redeneren of goed argumenteren. Dit komt neer op het afleiden van geldige gevolgtrekkingen. Redeneerfouten zijn foutieve argumenten die toch geloofd kunnen worden omdat ze psychologisch overtuigend kunnen zijn. Formele logische fouten zijn fouten die een foutieve logische structuur hebben. Informele logische fouten zijn argumenten die gebaseerd zijn op onjuiste premissen of verwarrend taalgebruik. Hier zijn enkele veel voorkomende redeneerfouten:

ADHD vanuit SDT-perspectief

~ Gwenda Schlundt Bodien
ADHD vanuit SDT-perspectief is het onderwerp van een manuscript van Champ et al (2022). In dit manuscript presenteren de auteurs een perspectief op ADHD vanuit de zelfdeterminatietheorie. Vanuit dit perspectief pleiten ze voor een op groei gerichte benadering om mensen met ADHD te ondersteunen.

5 principes voor het verwerken van negatieve gebeurtenissen

~ Coert Visser
Een publicatie van Walton & Brady (2019) over psychologische interventies beschrijft 5 principes om te helpen bij het verwerken van negatieve gebeurtenissen. Deze principes kunnen toegepast worden door ouders, leraren, artsen, psychologen, managers, enzovoorts, maar ook door onszelf.

Negatieve bui dus negatieve herinneringen?

~ Gwenda Schlundt Bodien
Negatieve bui dus negatieve herinneringen? Witherby et al (2022) deden onderzoek naar de inschattingen die mensen maken over wat ze zich zullen herinneren van nieuwe informatie die ze aan het leren zijn. Ze keken specifiek naar de overtuigingen van mensen ten aanzien van de invloed van onze stemming op wat we ons zullen herinneren. Ben je in een vrolijke bui, en leer je nieuwe informatie, schat je dan in dat je je andere dingen zult herinneren dan wanneer je die informatie leert terwijl je in een sombere bui bent?

Progressie-post-its: slimme manier om progressie zichtbaar te maken

~ Coert Visser
Vanochtend begeleidde ik een progressiegerichte sessie van een team professionals van de gemeente Rotterdam. Van tevoren is het begeleiden van zo’n onbekend team vaak een beetje spannend. Je weet niet wie je tegenover je krijgt en je hebt geen idee wat ze zullen zeggen en hoe ze zich zullen opstellen. Maar meestal is mijn gevoel van nieuwsgierigheid groter dan mijn spanning. De reden daarvoor is dat ik meestal interessante en leerzame dingen uit zo’n groep terug hoor. Dat was vanochtend ook het geval. Er werden meerdere interessante dingen gezegd die mij ook weer aan het denken zetten. Ik licht er eentje uit als voorbeeld.

Meta-review van meta-analyses SDT

~ Gwenda Schlundt Bodien
Meta-review van meta-analyses SDT is net verschenen en geschreven door Richard Ryan et al (2023). In hun meta-review namen de onderzoekers 60 meta-analyses mee, waarvan 58 gepubliceerd. Het grootste deel van deze artikelen is in de laatste 10 jaar verschenen. De review gaat in op het bewijs voor de zes minitheorieën binnen het theoretisch SDT-kader en op verschillende toepassingsgebieden.

CPW (NB 730): relaties en interacties


Moeten is geen vies woord

~ Gwenda Schlundt Bodien
Moeten is geen vies woord. Het woord moeten heeft bij sommigen een negatieve connotatie. Moeten zou dan een indicatie zijn van een slechte motivatie. Vanuit dat perspectief is het niet goed als iemand zegt: ‘Ik moet zus en zo doen.’ Wanneer het woord ‘moeten’ een negatief stempel heeft, dan zijn mensen geneigd om te denken dat degene die dat woord gebruikt eigenlijk niet wil. Ik denk dat er niets mis is het het woord moeten en dat er zelfs voordelen zitten aan het juiste gebruik ervan.


Opleiding Progressiegericht Werken (Start 30 maart 2023)

De intensieve opleiding progressiegericht werken wordt verzorgd door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. De opleiding is bedoeld voor onder andere coaches, teamcoaches, docenten, adviseurs en trainers die progressie willen bereiken met hun cliënten en studenten en die de progressiegerichte interventies (zoals groeimindsetinterventies, schaalvragen, de cirkeltechniek, indirecte procescomplimenten, vragen naar eerdere successen enzovoorts) steeds preciezer en grondiger in de vingers willen leren krijgen.
 

Van autoritair en sarcastisch naar progressiegericht: een persoonlijke oefening

~ Coert Visser
Ik had afgelopen week een interessante ervaring tijdens een oefening in onze training. Hierbij paste een deelnemer zijn houding binnen enkele minuten aan van autoritair en sarcastisch naar progressiegericht. Tijdens training progressiegericht leidinggeven begeleidde ik een oefening waarin we progressiegericht sturen oefenden. Tijdens een deel van die oefening wilde een van de aanwezige deelnemers, Peter, een stukje oefenen. Peter had eerder tijdens de training al eens gezegd dat hij wilde oefenen om niet-autoritair te zijn in het gesprek. Hij zag dit namelijk als een valkuil voor zichzelf. Ik stapte in de rol van medewerker en hij in die van leidinggevende. We oefenden dat hij een stuurvraag aan mij stelde en ik daar, via een ja-maar reactie, klagend op zou reageren.

Het twijfelachtige nut van reflecteren op jezelf

~ Gwenda Schlundt Bodien
Het twijfelachtige nut van reflecteren op jezelf, je opvoeding, je persoonlijkheid… Herinneringen ophalen aan opvoedsituaties en interpreteren hoe die opvoedsituaties gerelateerd zijn aan je huidige problemen. Nadenken over ‘wie je bent’ en ‘ hoe je in elkaar zit’. Ik vermoed dat dit soort reflecties beperkte waarde hebben en zelfs schadelijk kunnen zijn.


Opleiding Progressiegericht Leidinggeven (Start 30 maart 2023)

In deze opleiding progressiegericht leidinggeven van vijf sessies, die gegeven wordt door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser leert u als leidinggevende om sneller en prettiger progressie te bereiken met uw team. De inhoud van de opleiding is zeer praktisch en tegelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In de opleiding worden op uiterst praktische wijze actuele wetenschappelijke inzichten en technieken uit de progressiegerichte aanpak beschikbaar gemaakt voor u als deelnemer.

Wereldwijd onderzoek naar liefde: hoe cultuur en omgevingsfactoren invloed hebben

~ Coert Visser
Liefde is een vrijwel universeel verschijnsel met een biologische achtergrond. Dat liefde wereldwijd voorkomt staat dus vast. Maar in hoeverre hebben cultuur en omgevingsfactoren invloed op de mate waarin mensen liefde uiten en ervaren? Om daar achter te komen voerde een groep van 91 onderzoekers een grootschalig onderzoek uit naar romantische relaties in 45 landen en gebieden.

CPW (NB 729): gesprekken en reflectiesHoe wil ik mij van dag tot dag verhouden tot dit onderwerp?

~ Coert Visser
Rondom de feestdagen en de jaarwisseling komen we vaak veel mensen tegen en voeren we soms gesprekken die we tijdens de drukte van onze werkweken niet altijd kunnen voeren. Ik had enkele gesprekjes met een paar mensen over grote onderwerpen van deze tijd. Ik denk achteraf best vaak nog even na over zulke gesprekjes. Hieronder probeer ik, uit mijn herinnering, zo goed mogelijk terug te halen hoe die gesprekjes liepen.

Niet persoonlijk

~ Gwenda Schlundt Bodien
Niet persoonlijk. In onze training progressiegericht leidinggeven afgelopen week vertelde een leidinggevende hoe het formuleren van de rationale hielp om het ‘niet persoonlijk’ te maken.

Onze mentale versies van de mensen in ons leven

~ Coert Visser
Laatst zat ik wat te mijmeren over mensen, zoals ik dat vaak doe. U kent dat misschien wel. Terwijl ik dat deed, realiseerde ik me dat de mensen over wie ik dacht misschien, in het echt, heel anders zijn dan hoe ik denk dat ze zijn. Onze mentale versies van hen kunnen heel anders zijn dan zij zelf zijn. Daar dacht ik even op door.

Schriftelijke vragen ter voorbereiding

~ Gwenda Schlundt Bodien
Schriftelijke vragen ter voorbereiding van een gesprek kunnen de kwaliteit van dat gesprek ten goede komen. Een arbeidsdeskundige in onze training progressiegericht werken vertelde de afgelopen week dat zij tegenwoordig twee schriftelijke vragen aan haar cliënten mailt en aan hen vraagt om hun gedachten vast te laten gaan over die twee vragen.

Interview met Keith Stanovich

~ Coert Visser
Dr. Keith Stanovich, hoogleraar menselijke ontwikkeling en toegepaste psychologie aan de Universiteit van Toronto, is een vooraanstaand deskundige op het gebied van de psychologie van het lezen en van rationaliteit. Zijn laatste boek, What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought, laat zien dat IQ-tests zeer onvolledige metingen zijn van cognitief functioneren. Deze tests falen in het beoordelen van rationele denkstijlen en vaardigheden die nochtans cruciaal zijn voor gedrag in de echte wereld. In dit interview met Keith Stanovich legt hij het verschil uit tussen IQ en rationaliteit en waarom rationaliteit zo belangrijk is. Ook deelt hij zijn visie op hoe rationaliteit kan worden verbeterd.

CPW (NB 728): special over progressiegericht leidinggeven


Verbondenheid en leidinggeven

~ Gwenda Schlundt Bodien
Verbondenheid en leidinggeven. Verbondenheid is een van de drie psychologische basisbehoeften die alle mensen hebben. Leidinggevenden kunnen hun effectiviteit vergroten door zich bewust te zijn van deze basisbehoefte en door te weten hoe ze hiermee rekening kunnen houden in hun dagelijkse interacties met medewerkers.

Hoe progressiegericht leidinggeven meer voldoening en progressie brengt voor medewerkers en de organisatie

~ Coert Visser
Iemand zie laatst: “Ik ben geïnteresseerd in progressiegericht leidinggeven en wil daar in mijn organisatie iets over vertellen. Maar hoe kan ik hen nu heel kort uitleggen wat het inhoudt?” In het onderstaande artikel beantwoord ik die vraag.

Training Progressiegericht Leidinggeven (Start 19 januari 2023)

In deze training progressiegericht leidinggeven van vijf sessies, die gegeven wordt door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser  leert u als leidinggevende om sneller en prettiger progressie te bereiken met uw team. De inhoud van de training is zeer praktisch en tegelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In de training worden op uiterst praktische wijze actuele wetenschappelijke inzichten en technieken uit de progressiegerichte aanpak beschikbaar gemaakt voor u als deelnemer.
 Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 727

We wensen je een goed 2023!


Twee effectieve en eenvoudige interventies voor docenten

~ Gwenda Schlundt Bodien
Twee effectieve en eenvoudige interventies voor docenten worden aangereikt in het laatste artikel van David Yeager et al (2022). De auteurs schreven hun artikel An Organizing Framework for Teaching Practices that Can “Expand” the Self and Address Social Identity Concerns om docenten te helpen om wetenschappelijke inzichten te kunnen gebruiken in hun dagelijkse onderwijspraktijk.

Onderwijsfilosofie Maarten Van Rossem ontkracht: Competitie en cijfers zijn niet de sleutel tot succes

~ Coert Visser
Maarten van Rossem zegt vaak verstandige dingen maar sloeg gisteren de plank mis toen hij zijn onderwijsfilosofie uiteenzette. In het TV programma De Slimste Mens kwam gisteren de vraag naar voren: “De Masteropleiding Geneeskunde aan een Nederlandse universiteit doet niet meer aan rapportcijfers. Je kunt er niet meer cum laude afstuderen. Het doel is minder prestatiegericht, meer leergericht onderwijs. Op welke universiteit is dat?”

Hoe boek je progressie?

~ Gwenda Schlundt Bodien


Ontdek de 9 manieren waarop de training progressiegericht leidinggeven u kan helpen

~ Coert Visser
Regelmatig verzorgen wij de training progressiegericht leidinggeven. Aan de training doen mensen uit diverse sectoren en van verschillende ervaringsniveaus mee. Ik kreeg de vraag wat het volgen van die training kan opleveren voor deelnemers. Op basis van de feedback van deelnemers heb ik het onderstaande lijstje van voordelen opgesteld.

Strenge docenten creëren onwillige leerlingen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Strenge docenten creëren onwillige leerlingen. Ze bereiken daarmee precies het tegenovergestelde van wat ze pogen te bereiken. In een nieuw onderzoeksartikel van Paulmann en Weinstein (2023) beschrijven zij het effect van de intonatie waarmee de docent iets zegt tegen leerlingen.