Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 606

Leerlingen helpen de draad op te pakken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Leerlingen helpen de draad op te pakken kan voelen als een uitdagende puzzel. Veel docenten denken na over hoe ze na maanden van fysieke afstand het beste kunnen gaan starten als de leerlingen weer naar school komen. Hier zijn een paar invalshoeken die wellicht bruikbaar zijn. Lees verder »


Door een psychologische bril kijken naar cultuur

~ Coert Visser

Psychologie wordt meestal vooral in verband gebracht met domeinen als opvoeding, onderwijs en werk. Maar de toepassing van psychologische kennis kan verder reiken. We kunnen door een psychologische bril kijken naar onze maatschappij en naar cultuur. Lees verder »


CPW: nieuw trainingsaanbod op eigen trainingslocatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

We hebben leuk nieuws! Vanaf heden hebben we onze eigen trainingslocatie in Houten. Ons trainingsaanbod is uitgebreid en onze groepjes zijn kleiner dan u van ons gewend bent. Zo zijn er meer mogelijkheden om u in te schrijven en krijgt u meer individuele aandacht van de trainers. Lees verder »


8 Autonomie-ondersteunende praktijken voor het opvoeden van peuters

~ Coert Visser

Autonomie-ondersteuning is nuttig in vele contexten zoals leidinggeven, lesgeven en opvoeden. Onderzoek biedt aanwijzingen dat autonomie-ondersteuning door ouders er aan bijdraagt dat kinderen goed functioneren, zich goed ontwikkelen en zich goed voelen. Een onderzoek van Andreadakis, et al. (2019) onderzoekt hoe ouders autonomie-ondersteuning kunnen bieden aan peuters in situaties waarin peuters dingen moeten doen die belangrijk zijn maar niet interessant voor hen, zoals opruimen, in bad gaan, handen wassen, etc. Lees verder »


Behoeftenondersteuning als buffer tegen pesten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Behoeftenondersteuning als buffer tegen pesten. Pesten is gedefinieerd als herhaalde agressieve gedragingen tegen een zwakker slachtoffer die zichzelf niet makkelijk kan verdedigen. Dit gedrag komt vaak voor op school en heeft zowel voor degenen die pesten als voor degenen die gepest worden negatieve consequenties. Lees verder »


Intellectuele bescheidenheid en het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden

~ Coert Visser

Wat is relatie tussen intellectuele bescheidenheid en het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden? Onderzoek van Porter, et al. (2020) geeft hier inzicht in. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 605

Behoeftenfrustratie en psychopathologie

~ Coert Visser

Een lezer vroeg of het gebrek aan bevrediging van psychologische basisbehoeften een rol kan spelen in het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie. Het korte antwoord is ‘ja’. Hieronder beschrijf ik hoe behoeftenfrustratie een rol kan spelen in het ontstaan van verschillende soorten psychopathologie. Lees verder »


Flash Podcast: Progressiegericht Sturen (v)

~ Gwenda Schlundt Bodien

Flash Podcast: progressiegericht sturen (vragen). Deelnemers aan onze trainingen geven vaak aan dat ze tussen de trainingsdagen door en na afloop van de training graag willen blijven doorleren. Dat kan op allerlei manieren vorm krijgen, en dat leerproces ondersteunen wij ook via gerichte doe-, luister-, lees, en kijksuggesties. Lees verder »


Wijs redeneren bij het anticiperen op conflicten: meer betekenis en betere relatie

~ Coert Visser

Meningsverschillen en conflicten maken deel uit van het leven iedereen. Het ligt voor de hand dat het nuttig kan zijn om van te voren na te denken over hoe je met een toekomstig conflict wilt omgaan. Johanna Peetz & Igor Grossmann (2020) hebben onderzocht hoe anticiperen op conflicten op een manier die gebruik maakt van de vijf kenmerken van wijs redeneren behulpzaam kan zijn voor hoe je het conflict en de relatie met de ander na afloop beleeft. Lees verder »


Pas op voor controlling ouderschap tijdens (Corona-)gevaar

~ Gwenda Schlundt Bodien

Pas op voor controlling ouderschap tijdens (Corona-)gevaar. Het nieuwe onderzoeksartikel van Robichaud et al (2020) gaat over de invloed van bedreigingen op controlling ouderschap en de motivatie van kinderen. Lees verder »


Hoe praat je zodat kinderen luisteren en hoe luister je zodat kinderen praten?

~ Coert Visser

Als ouders vinden we weinig dingen belangrijker dan dat het goed gaat met onze kinderen. Gelukkig hebben we via de manier waarop we hen opvoeden een aanzienlijke invloed op hun mentale gezondheid. Om die invloed goed te kunnen gebruiken is het belangrijk om te weten wat goed werkt in opvoeden. Joussemet, et al. (2018) zijn momenteel bezig met onderzoek waarvan de resultaten nog niet binnen zijn. Hun beschrijving van hun onderzoek is toch al interessant omdat het inzicht geeft in enkele kernaspecten van effectief opvoeden. Lees verder »


Flash Podcast: progressiegericht sturen (a)

~ Gwenda Schlundt Bodien

Flash Podcast: progressiegericht sturen (antwoorden). In deze Flash Podcast stel ik vijf vragen over progressiegericht sturen. Als je jezelf wilt trainen, luister dan eerst naar die vragen en probeer ze voor jezelf te beantwoorden. Vergelijk daarna jouw antwoorden met wat je in deze onderstaande Podcast hoort. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 604

Animatie: complimenteren

~ Gwenda Schlundt Bodien
3 Tips om als leraar zelf het voorbeeld te geven van een groeimindset

~ Coert Visser

Hieronder beschrijf ik drie eenvoudige tips van Dave Paunesku om als leraar zelf het voorbeeld van een groeimindset te geven aan je leerlingen. Dit kan hen ondersteunen in het zelf ontwikkelen van een groeimindset. Lees verder »


Wetenschappelijke peuters

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wetenschappelijke peuters: Rhodes et al deden een gerandomiseerd veldexperiment dat een interessant licht werpt op welke taal we wellicht het beste kunnen gebruiken als we met jonge kinderen praten over wetenschap. Taal gebruiken zoals ‘we gaan wetenschap doen’ of zoals ‘je bent een wetenschappertje’ heeft wellicht een verschillend effect op de hoe lang jonge kinderen door willen gaan met activiteiten op het gebied van natuur en techniek en op hun onderzoeksinteresse. Lees verder »


Opvoedtip: vermijd de techniek van voorwaardelijke achting, ondersteun basisbehoeften

~ Coert Visser

De rol van opvoeder kan veel voldoening brengen. Tegelijk kan het een knap complexe en uitdagende rol zijn. Intuïtief doen we waarschijnlijk veel dingen goed maar misschien ook enkele dingen niet zo effectief. Een van de intuïties die we als ouder misschien hebben is om extra positieve aandacht te geven aan ons kind als het gedrag vertoont dat in onze ogen goed is en positieve aandacht achterwege te laten als het kind ongewenst gedrag vertoont. Lees hieronder waarom je deze twee vormen van voorwaardelijke achting beter achterwege kunt laten. Lees ook wat je in plaats daarvan beter kunt doen. Lees verder »


Veerkrachtig reageren op tegenslag

~ Gwenda Schlundt Bodien

Veerkrachtig reageren op tegenslag. Het boek Progressie door zelfcoaching geeft allerlei manieren om de veerkracht van jezelf en je team te versterken. Er zijn een paar kenmerken van veerkrachtig reageren te vinden in wetenschappelijke onderzoeken. Lees verder »


Niet je eigen mindset maar je lesaanpak hangt samen met de mindset van je leerlingen

~ Coert Visser

Kathy Liu Sun, onderzoeker op het gebied van wiskunde-onderwijs, heeft onderzoek gedaan naar de invloed van leraren op de mindsets van leerlingen. Ze onderzocht in het bijzonder hoe de eigen mindsets van leraren en de manier waarop zij lesgeven samenhangen met de mindsets van leerlingen. Zelf een groeimindset hebben blijkt niet te garanderen dat je ook een groeimindset bij leerlingen opwekt. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 603

Korte social belonging interventie levert duurzame voordelen op voor studenten uit etnische minderheidsgroepen

~ Coert Visser

Eén van de nu meest interessante en praktisch bruikbare onderzoeksgebieden binnen de psychologie is dat van de kortdurende psychologische interventies (zie onder andere hier en hier). Een nieuw artikel in Science laat zien hoe een van dit soort interventies, de social belonging interventie, een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen van achterstanden van etnische (en andere) minderheidsgroepen. Lees verder »


Buffer tegen het slankheidsideaal

~ Gwenda Schlundt Bodien

Buffer tegen het slankheidsideaal: een experimentele studie door Ogden et al is recentelijk verschenen. De laatste decennia is er een groei te zien in problemen die vooral vrouwen hebben met hun lichaamsvorm, gewicht, diëten, eetstoornissen. Dit is zowel bij kinderen als bij volwassenen het geval. Ogden et al deden een experimentele studie waarin ze beelden van verschillende lichaamsvormen gebruikten. Lees verder »


Hoe statische mindsets van docenten hun studenten belemmeren

~ Coert Visser

Hoe beïnvloeden mindsets van docenten de veiligheid en het presteren van hun studenten? Twee nieuwe onderzoeken geven inzicht in hoe studenten merken of hun docent een statische mindset heeft of een groeimindset en hoe studenten beïnvloed worden door de door hem beleefde mindset van hun docent. Lees verder »


Animation: the continuation question

~ Gwenda Schlundt BodienDe houding van niet-weten: wat is het idee erachter en hoe doe je het?

~ Coert Visser

De basishouding van progressiegerichte coaches valt te omschrijven als een houding van niet-weten. Deze houding komt erop neer dat de coach het perspectief van cliënten onderzoekt en hierbij aansluit. Door steeds goede vervolgvragen te stellen, bijvoorbeeld via de CPW 7 stappen aanpak, helpt de coach cliënten zo om een steeds duidelijker idee te krijgen van wat ze willen bereiken en hoe dat voor elkaar kunnen krijgen. Hieronder leg ik uit wat de voordelen van een houding van niet-weten zijn en hoe je deze houding kunt leren aannemen. Lees verder »


Reflecteren op je mindset

~ Gwenda Schlundt Bodien

Reflecteren op je mindset, dat is een van de manieren waarop je een groeimindset bij jezelf kunt stimuleren en een statische mindset kunt ombuigen naar een groeimindset. Een groeimindset heeft veel voordelen en als je iets wilt of moet gaan leren, is een groeimindset een voorwaarde om vooruit te komen. Het herkennen van je eigen overtuigingen, je eigen mindset – is de start van het ontwikkelen van een groeimindset. Lees verder »

Welke veranderingen verwacht u in trainingen progressiegericht werken (i.v.m. Corona)?

Wij zijn waren benieuwd hoe u als lezers van de Nieuwsbrief Progressiegericht Werken denkt over trainingen progressiegericht werken tijdens deze Corona-periode. Daarom hebben we kleine enquête afgenomen. Deze is door meer dan 100 mensen ingevuld. Wij stelden onder andere de volgende vragen:
  1. Welke veranderingen verwacht u in de manier waarop in de nabije toekomst trainingen gegeven worden?
  2. Wat zijn uw gedachten over de waarde van online trainingen progressiegericht werken?
  3. Welke manier van verder leren progressiegericht te werken spreekt u het meest aan?
Hieronder staat een samenvatting van de resultaten van deze enquête.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 602

Animatie: de continueringsvraag

~ Gwenda Schlundt Bodien
Kleuters zelfbeheersing aanleren via een verhaaltje

~ Coert Visser

Veel onderzoek heeft laten zien dat het vermogen van kinderen de bevrediging van hun behoeften uit te stellen samenhangt met allerlei positieve kenmerken in het latere leven van die kinderen (lees meer). Kinderen die beter zijn in de zelfregulering van hun gedachten, gevoelens en gedrag, doen het later gemiddeld beter op school, in hun werk en in hun sociale leven en ze zijn gemiddeld gezonder. De vraag is dus belangrijk hoe dit soort zelfbeheersing van kinderen tot stand komt en ook hoe we kinderen kunnen leren er beter in te worden. Lees verder »


Progressiegericht opvoeden

~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressiegericht opvoeden is het onderwerp van het nieuwe boek dat ik momenteel aan het schrijven ben. Dit boek zit er al hele lange tijd aan te komen en nu was de tijd rijp om daadwerkelijk te gaan schrijven. Lees verder »


Betekenis in het leven

~ Coert Visser

Frank Martela, een Finse filosoof en psycholoog, heeft een boek geschreven met als titel A wonderful life. Insights on Finding a Meaningful Existence. In het boek gaat hij in op vragen als: “Draait leven om het vinden van geluk?” en “Wat kan de basis voor betekenis nog zijn in een tijd waarin religie steeds minder het vanzelfsprekende kader vormt?” Hij nodigt de lezer uit om anders over betekenis na te gaan denken komt met enkele eenvoudige ideeën om betekenis te kunnen ervaren. Lees verder »


De continueringsvraag

~ Gwenda Schlundt Bodien

De continueringsvraag is een wat minder bekende progressiegerichte interventie, die misschien wel heel nuttig is in deze tijd van grote veranderingen voor velen van ons. Lees verder »


Relatieve autonomie: niemand is perfect gemotiveerd

~ Coert Visser

De moderne psychologie heeft ons veel geleerd over motivatie. Goed gemotiveerd zijn is één van de meest waardevolle dingen in het leven. Maar laten we niet streven naar een perfecte motivatie want die zullen we vermoedelijk nooit bereiken. Lees verder »