Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 711

Training Progressiegericht Werken (Start 13 oktober 2022) 

De intensieve training progressiegericht werken wordt verzorgd door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. De training is bedoeld voor onder andere coaches, teamcoaches, docenten, adviseurs en trainers die progressie willen bereiken. Lees verder » 

Intrinsieke motivatie remmen? 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Is het verstandig om de intrinsieke motivatie van mijn medewerkers te remmen, vroeg een leidinggevende in een training progressiegericht leidinggeven me deze week. Lees verder » 

De dubbele groeimindset 

~ Coert Visser 
Eerder onderzoek naar de groeimindset heeft zich vooral gericht op de voordelen van een groeimindset over de eigen capaciteiten en eigenschappen. In een nieuw artikel pleiten Justin Berg et al. (2022) voor een dubbele groeimindset. Lees verder » 

Podcast: motivatie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Podcast: Motivatie. In deze podcast ga ik in op motivatie (de zelfdeterminatietheorie): Lees verder » 

Social Progress Index 2022: Sociale Progressie Vertraagt 

~ Coert Visser 
 De Social Progress Index (SPI) van 2022 is verschenen. De index helpt ons te begrijpen hoe mensen over de hele wereld leven, wie achterblijft en hoe we de vooruitgang kunnen versnellen. Lees verder » 

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 710

Emotiedoelen: hoe willen we ons voelen? 

~ Coert Visser 
Maya Tamir en haar collega’s doen interessant onderzoek naar emoties. Emoties zijn niet simpelweg toestanden die ons overvallen en waar we aan overgeleverd zijn. Ook is het niet zo dat we ons per definitie altijd eenvoudig weg gelukkig of goed willen voelen. Het verhaal is complexer. We blijken als mensen emotiedoelen te hebben en emoties te construeren en reguleren. Lees verder » 


Schemerige motivatie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Schemerige motivatie is misschien een kwaliteit van motivatie die tussen de donkere en de lichte motivatiekwaliteit inzit. Dat suggereert Nikos Ntoumanis in een nieuw te verschijnen boek Advances in motivation science. Zijn hoofdstuk is getiteld The bright, dark, and dim light colors of motivation: Advances in conceptualization and measurement from a self-determination theory perspective. Lees verder » 


Bestaat depressief realisme? Zijn depressieve mensen inderdaad realistischer? 

~ Coert Visser 
Depressiviteit kan zwaar zijn. Maar psychologen spreken van een verschijnsel met de naam depressief realisme. Ze zeggen vaak dat depressieve mensen realistischer zijn in de inschatting van hun hun persoonlijke en sociale wereld dan niet-depressieve mensen. Niet-depressieve mensen zouden onrealistisch optimistisch denken over zichzelf en hun omstandigheden. Ook bij veel niet-psychologen is dit idee bekend geraakt. Het leek een soort troost: depressiviteit is weliswaar heel vervelend maar daar staat tenminste tegenover dat depressieve mensen realistischer zijn. Is het waar? Amelia Dev en collega’s onderzochten het. Lees verder » 


Animatie: de CPW zeven stappen aanpak 

~ Gwenda Schlundt Bodien
   


Progressiepresentaties in het team 

~ Coert Visser 
Nu progressiegericht werken bekender aan het worden is, zijn veel mensen op zoek naar manieren om progressiedenken in hun teams vorm te geven. Het vinden van dit soort vormen kan meerdere voordelen hebben. Een eerste voordeel is dat alle teamleden geactiveerd worden in plaats van alleen een minderheid die normaal gesproken de boventoon voert. Een tweede voordeel is dat in kaart gebracht wordt wat al goed gaat en bereikt is. Dit is een tegenmaatregel tegen de negativiteitsbias en helpt om het competentiegevoel en optimisme in het team te versterken. Een derde voordeel is dat er een duidelijk beeld ontstaat van verder te bereiken progressie. Een vierde voordeel is dat er duidelijke stappen vooruit worden geformuleerd. Hier wil ik een nieuwe vorm introduceren om progressiedenken in teams te stimuleren en dit soort voordelen te behalen: progressiepresentaties. Lees verder » 


Podcast: openingszin in stuurgesprek 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Deze podcast gaat in vijf minuten in op de openingszin in een progressiegericht stuurgesprek. Wil je meer informatie over progressiegericht sturen dan kun je ook terecht bij deze podcast: progressiegericht sturen. Beluister de Podcast »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 709

Deep canvassing 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Deep canvassing is een manier om iemand met open vizier van mening te laten veranderen. Ik kwam deze aanpak tegen in het boek How minds change. De effectiviteit van de aanpak werd i twijfel getrokken nadat een paper moest worden ingetrokken vanwege vermoeden van fraude. Degenen die de fraude aan de kaak stelden onderzochten echter zelf ook de effectiviteit van deep canvassing en in 2018 werden door Kalla et al veelbelovende resultaten gevonden van deep canvassing. Lees verder » 

Kunnen we mentale inspanning leuk leren vinden? 

~ Coert Visser 
Voor het bereiken van veel belangrijke doelen in het leven is mentale inspanning belangrijk. Maar zijn we als mensen niet liever lui dan moe? Onderzoekster Georgia Clay en enkele collega’s onderzochten in hoeverre het belonen van mentale inspanning ertoe leidt dat mensen het kunnen leren waarderen. Lees verder » 


Niet-oordelende uitwisseling van narratieven 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Bij deep canvassing wordt gebruikt gemaakt van een niet-oordelende uitwisseling van narratieven. Kalla et al deden drie veldonderzoeken naar de effectiviteit van deep canvassing in het verminderen van uitsluiting van groepen mensen. Lees verder » 


Erbij horen: de wetenschap van het creëren van verbinding en het overbruggen van scheidslijnen 

~ Coert Visser 
Twee indringende problemen waar de laatste tijd veel aandacht voor is, zijn eenzaamheid en polarisatie. Eenzaamheid komt relatief veel voor, vooral onder jongeren. Polarisatie lijkt steeds meer op te treden in de samenleving en zelfs families uit elkaar te rukken. Geoffrey L. Cohen, hoogleraar psychologie op Stanford University, heeft een boek geschreven dat relevant is voor deze problemen. De titel is Belonging: The Science of Creating Connection and Bridging Divides. In dit boek laat hij zien dat het gevoel erbij te horen niet alleen een gevolg is van succesvol zijn maar ook een voorwaarde voor succes. Hieronder licht ik een tipje van de sluier op over de inhoud van het boek. Lees verder » 


Van oordeel naar onderzoek 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Mensen hebben in een fractie van een seconde hun meningen en oordelen gevormd. Echter, in een progressiegericht gesprek heeft de professional een onderzoekende houding en geen oordelende. De progressiegerichte mindset gaat van oordeel naar onderzoek. Wat is dat principe? Waarom is het een belangrijk onderdeel van progressiegericht werken? Wat levert het op als het lukt om een onderzoekende houding te hebben? Wat is er lastig aan het omschakelen van oordeel naar onderzoek? En tenslotte, hoe doe je het? Welke technieken en hulpmiddelen zijn beschikbaar om het voor elkaar te krijgen? Daarover gaat dit artikel. Lees verder » 


De negatieve kanten van menselijk gedrag 

~ Coert Visser 
We kunnen allemaal dagelijks getuige zijn van positieve menselijke gedragingen zoals behulpzaamheid, vriendelijkheid, eerlijkheid, enzovoorts. Vrijwel ieder mens heeft de neiging tot dit soort gedrag meegekregen, zowel biologisch als via opvoeding en cultuur in bredere zin. Maar, zoals we weten, zijn mensen soms ook tot negatief en ronduit slecht gedrag in staat. Enkele onderzoekers hebben in kaart gebracht wat voor soorten negatief en slecht gedrag er zijn. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 708

Zelfkritiek, depressie en autonomie-ondersteuning 

~ Coert Visser 
Een nieuw onderzoek van Theodore Powers en zijn collega’s kijkt naar de relatie tussen zelfkritiek en depressie en in hoeverre autonomie-ondersteuning kan helpen om depressieve symptomen te verminderen. Onder zelfkritiek vallen verschillende dingen zoals negatieve gedachten over jezelf, schaamte en de angst dat je de goedkeuring van anderen verliest doordat je niet voldoet aan hun verwachtingen. Lees verder » 

Functionele teamsessie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Wanneer er wrijvingen zijn in teams zijn leidinggevenden en teamleden vaak geneigd om te willen gaan praten over onveiligheid en gebrek aan vertrouwen. De gedachte is dan dat teamleden zich veilig moeten gaan voelen door te praten over de onveiligheid die ze ervaren. Vanuit progressiegericht denken maken we een teamsessie liever functioneel. Hier is een voorbeeld van de structuur van een functionele teamsessie. Lees verder » 

10 Drogredenen 

~ Coert Visser 
Tegenwoordig zijn er talloze schijnwaarheden in omloop die door velen geloofd worden. Het stikstofprobleem zou niet bestaan, global warming zou een hoax zijn, er zou grootschalige verkiezingsfraude gepleegd zijn in Amerika, enzovoorts. Beweringen kritisch analyseren kan helpen om minder snel ten prooi te vallen aan onware beweringen. Enige kennis over drogredenen, ofwel fouten in logica, kan daarbij behulpzaam zijn. Hieronder staan enkele veel voorkomende drogredenen. Lees verder » 

Groen eten of je groenten eten? 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Groen eten of je groenten eten? Wat ligt ten grondslag aan de motivatie van mensen om ecologische dieetkeuzes te maken? Dat is onderzocht door Gauthier et al (2022). Ecologisch eten heeft zowel een gezondheidsaspect als een milieu-aspect, en het is nuttig te weten welke van die twee ten grondslag liggen aan de motivatie voor ecologische voedingskeuzes. Lees verder » 

Is de wereld minder democratisch aan het worden? 

~ Coert Visser 
De laatste jaren is er veel gesproken over een toenemende druk, in vele landen, op de democratie. In de Verenigde Staten, een bakermat van de democratie, is al vele jaren een afbrokkeling van de democratie aan de gang, een proces dat alleen maar erger is geworden onder het presidentschap van Donald Trump. In veel andere landen is er ook sprake van de opkomst van populistische politici met autocratische neigingen. Een voorbeeld in ons land is Thierry Baudet van FVD. Is het waar dat democratieën onder druk staan? Is het echt zo dat de wereld minder democratisch aan het worden is? Een artikel van Bastian Herre (2022) zet de cijfers op een rijtje. Lees verder » 

Podcast: de logische consequentie-aanpak 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Deze podcast gaat over de logische consequentie-aanpak, die nuttig is bij herhaald ongewenst gedrag. In de uitzonderlijke omstandigheden waarin progressiegericht sturen niet leidt tot de gewenste progressie, is het belangrijk om logische consequenties te verbinden aan het ongewenste gedrag. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 707

Tussen ons

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Between us is een recent verschenen boek van Batja Mesquita. In dit boek zet zij uiteen dat emoties cultuur-afhankelijk zijn en ’tussen ons’ ontstaan. Haar theorie sluit grotendeels aan bij de theorie van geconstrueerde emoties van Lisa Feldman-Barrett. Lees verder » 

Motivatie en enthousiasme van docent voorspellen hun motivatiestijl 

~ Coert Visser 
Een artikel van Angelica Moè en Idit Katz (2022) onderzoekt de relaties tussen motivatie van docenten, hun enthousiasme en hun motivatiestijl richting leerlingen. Onderzoek naar de zelfdeterminatietheorie heeft laten zien autonomie-ondersteuning en het bieden van structuur door docenten de motivatie van leerlingen ten goede komt. Controlerende en chaotische stijlen van docenten ondermijnen de motivatie van leerling (Aelterman et al., 2019). Lees verder » 

Emotietheorieën 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Recent is het boek Emotional Development across the lifespan van Linda Camras uitgekomen. Dit boek begint met een samenvatting van diverse emotietheorieën en het wetenschappelijk bewijs voor die theorieën. Lees verder » 

Motivatie (animatie) 

~ Coert Visser 

Medewerker tevreden na stuurgesprek 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Een stuurgesprek is aan de orde wanneer een medewerker aan een bepaalde progressieverwachting moet voldoen. Kan de medewerker dan zelf ook tevreden uit een dergelijk stuurgesprek komen? Er is wellicht een negatieve aanleiding voor het gesprek dat de leidinggevende met hem voert. Er wordt iets van de medewerker verwacht dat hij wellicht niet zo interessant en prettig vindt om te doen. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 706

Hoe hangt wijsheid samen met welbevinden?

~ Coert Visser
Hoe hangt wijsheid samen met welbevinden? Dit is een vraag die onderzoekers al een tijd bezighoudt. Tot nu toe waren er echter geen duidelijke antwoorden op deze vraag. Een nieuw onderzoek laat zien hoe de relatie tussen wijsheid en welbevinden in elkaar steekt. Lees verder »

Wilt u me helpen leren?

~ Gwenda Schlundt Bodien
Wilt u me helpen leren dit jaar? Chris is docent op een lagere school. Het schooljaar is net begonnen. Dit jaar zit Sam bij hem in de klas. Sam heeft een slechte reputatie. Hij is een ‘lastige leerling’. Lees verder »

Wat is het effect van hoe ouders feedback geven op de prestaties van hun kinderen?

~ Coert Visser
Wat is het effect van hoe ouders feedback geven op de prestaties van hun kinderen? Is het verstandig om de intelligentie van je kind te prijzen als het een hoog cijfer heeft gehaald? En hoe reageer je als je kind met een onvoldoende thuiskomt? Zeg je iets over de capaciteiten van je kind? Of is het verstandiger iets te zeggen of vragen over hoe je kind heeft geleerd. Een nieuw onderzoek van Barger et al. (2022) geeft enkele nuttige antwoorden. Lees verder »

De negativiteitsbias

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoe wiskundeangst bij ouders hun betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen kan beïnvloeden (en hun prestaties)

~ Coert Visser
Een nieuw onderzoek laat een interessante link zien tussen de mindsettheorie en de zelfdeterminatietheorie. Dajung Diana Oh en haar collega’s onderzochten hoe wiskundeangst van ouders samenhangt met een controlerende dan wel autonomie-ondersteunende betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind. Lees verder »

Hoe je brein emoties creëert

~ Gwenda Schlundt Bodien