Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 510

 • 4 Progressiegerichte aannames over mensen
 • Progressiegericht sturen: autonomie binnen kaders
 • 4 Progressiegerichte aannames over betekenisvolle progressie
 • Vragen uit het juiste blokje
 • De vraag naar het overwinnen van de aandrang tot ongewenst gedrag
 • Wanneer schakel je door?
 • 4 Aannames over duurzame inspanning

4 Progressiegerichte aannames over mensen

~ Coert Visser

Binnen progressiegericht werken, gaan we uit van een aantal aannames over mensen, over progressie, over inspanning en over hoe we mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. De aannames die over mensen hebben, zouden als volgt kunnen worden samengevat: 1) We hebben autonomie, competentie en verbondenheid nodig, 2) Geloven dat we onszelf kunnen ontwikkelen, is goed voor ons, 3) Onze natuur is flexibel, 4) Onze intuïtie is onbetrouwbaarder dan we denken. Lees verder »


Progressiegericht sturen: autonomie binnen kaders

~ Gwenda Schlundt Bodien

Iedereen zit wel eens in een stuurrol. Leidinggevenden, docenten en ouders, maar ook HR-adviseurs, collega’s en medewerkers. Bij sturen gaat het – in tegenstelling tot bij coachen – niet primair om het doel van de ander, maar om je eigen doel. Je wilt dat de ander iets gaat bereiken of zich op een bepaalde manier gaat gedragen. In alle situaties waarin het de bedoeling is dat de ander een doel bereikt, gaat het om sturen. Hoe stuur je progressiegericht? Lees verder »


4 Progressiegerichte aannames over betekenisvolle progressie

~ Coert Visser

Naast aannames over mensen, over inspanning en over helpen, bevat de progressiegerichte aanpak ook een viertal aannames over betekenisvolle progressie. Deze kunnen als volgt worden beschreven: 1) Onze behoefte aan betekenisvolle progressie is voortdurend en onweerstaanbaar, 2) De beleving van betekenisvolle progressie heeft veel positieve effecten, 3) Progressiemonitoring is nodig voor de beleving van betekenisvolle progressie, 4) We kunnen altijd blijven voortbouwen op eerdere betekenisvolle progressie. Lees verder »


Vragen uit het juiste blokje

~ Gwenda Schlundt Bodien

Gisteren had ik een energie gevende trainingsdag met teamcoaches en docenten, die de training progressiegericht werken met groepen volgen. We oefenden met een uitgeschreven dialoog. In die dialoog was een teamcoach in gesprek met een leidinggevende, die een opdracht wilde geven voor team coaching van een van haar teams. Een intakegesprek. Vervolgens ging de teamcoach in gesprek met de teamleden. De dialoog was echter niet in zijn geheel opgeschreven, want alles wat de teamcoach zei was weggehaald. Lees verder »


De vraag naar het overwinnen van de aandrang tot ongewenst gedrag

~ Coert Visser

De vraag naar het overwinnen van de aandrang tot ongewenst is goed bruikbaar bij het werken met cliënten die het moeilijk vinden om bepaald ongewenst gedrag niet te vertonen. Via deze vraag, die voor het eerst werd beschreven in een artikel van de Shazer & Molnar (1984), probeer je cliënten op ideeën te brengen hoe zij hun neiging om het gewenste gedrag te vertonen, kunnen overwinnen. Je kunt deze vraag zien als een speciale variant van de eerdere-successenvraag. Hieronder wordt eerst uitgelegd bij welke soorten ongewenste aandrang je de vraag kunt stellen en vervolgens hoe je hem kunt stellen. Lees verder »Wanneer schakel je door?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In gesprekssituaties waarin je je gesprekspartner wilt helpen om een helder beeld te krijgen welke progressie hij zoekt en wat voor hem werkt om die progressie te bereiken, is de zeven stappen aanpak van NOAM-CPW bruikbaar. Hier kun je meer lezen over de zeven stappen. Lees verder »


4 Aannames over duurzame inspanning

~ Coert Visser

De progressiegerichte aanpak is gestoeld op een aantal over mensen, over betekenisvolle progressie, over duurzame inspanning en over helpen. Belangrijke aannames over duurzame inspanning zijn: 1) We zijn zuinig op onze tijd en energie, 2) Duurzame inspanning is nodig voor betekenisvolle progressie, 3) We kunnen leren om duurzame inspanning als positief te gaan zien, 4) Het leveren van duurzame inspanning heeft uiteenlopende voordelen. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 509

 • Meta-analyse geeft ondersteuning voor theorie van geconstrueerde emoties
 • Progressiegerichte e-coaching
 • Nieuw boek van Hambrick: the science of expertise
 • Progressiegesprekken
 • Tweedaagse training Mindset
 • Progressiegerichte heisessies


Meta-analyse geeft ondersteuning voor theorie van geconstrueerde emoties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er is een nieuwe studie die de theorie van geconstrueerde emoties ondersteunt. Lisa Feldman-Barett beschreef in haar boek How emotions are madeOpens in a new window de theorie van de geconstrueerde emoties. Haar theorie zegt onder andere het volgende. Emoties zijn niet ingebouwd, maar worden geconstrueerd vanuit verschillende basisonderdelen. Ze zijn niet universeel, maar variëren van cultuur tot cultuur. Ze worden niet getriggerd, maar je creëert ze zelf. Ze ontstaan als combinatie van de fysieke kenmerken van je lichaam, een flexibel brein dat zichzelf bedraadt afhankelijk van de omgeving waarin het zich bevindt en de cultuur waarin je opgroeit. Lees verder »


Progressiegerichte e-coaching

~ Coert Visser

E-coaching, coaching via internet, kan een interessant alternatief zijn voor face-to-face coaching. Bij progressiegerichte e-coaching kunnen alle eerder bekende progressiegerichte technieken en principes worden toegepast, zoals de 7-stappenaanpak, de cirkeltechniek, enzovoorts. Wat zijn de voordelen en mogelijke nadelen van e-coaching? Lees verder »


Nieuw boek van Hambrick: the science of expertise

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel lees ik het boek The Science of Expertise van Hambrick et al. Dat doe ik omdat ik mezelf wil blijven uitdagen boeken te bestuderen van mensen die andere overtuigingen hebben dan ik heb. In dit geval verschillen mijn overtuigingen van die van Hambrick op het gebied van de beslissende rol die aangeboren talent speelt in het bereiken van een expertniveau in een bepaald domein. Lees verder »


Progressiegesprekken

~ Coert Visser

In veel organisaties voert men beooordelingsgesprekken uit als een rituele dans. Veel mensen zijn kritisch over de beoordelings- (en functioneringsgesprekken) zoals die in veel organisaties gebruikt worden. Zowel managers als medewerkers vinden deze gesprekken vaak onplezierig. Bovendien dragen ze in het algemeen weinig bij aan het bereiken van individuele doelen en organisatiedoelen. Dit komt niet zozeer door kwaadwillendheid of achteloosheid van managers en medewerkers maar door problemen in het idee achter beoordelingsgesprekken. In de eerste plaats kunnen managers individuele prestaties van medewerkers niet objectief beoordelen. In de tweede plaats is het een misvatting om te denken dat het verbeteren van prestaties van afdelingen en organisaties louter een kwestie is van het verbeteren van individueel functioneren. In plaats daarvan... Lees verder »


Tweedaagse training Mindset

~ Gwenda Schlundt Bodien

De mindsettheorie van Carol Dweck is velen al bekend, maar vaak vragen mensen zich af wat ze nog meer kunnen doen dan complimenteren op inspanning. Ben jij geïnteresseerd hoe je een groeimindset kunt stimuleren bij jezelf, anderen en in je team of organisatie? Wil je graag praktisch aan de slag met de groeimindset in je eigen werk? Ben je geïnteresseerd een evenwichtig beeld te krijgen van wat de diverse onderzoeken zeggen dat het effect is van mindset op leren en presteren? Dan is deze tweedaagse training Mindset geschikt voor je. Lees verder »


Progressiegerichte heisessies

~ Coert Visser

In veel organisaties is het gebruikelijk om eens in de zoveel tijd een heisessie te houden. Zo heisessie is een sessie waarbij een management, een afdeling of zelfs het hele bedrijf samenkomt in conferentieoord afgelegen locatie om samen bepaalde problemen te bespreken en/of plannen te maken. Dit soort sessies kan een specifieke aanleiding hebben maar het kan ook zijn dat ze met een vaste regelmaat worden gehouden, bijvoorbeeld 1 keer per jaar. Natuurlijk kun je deze sessies op allerlei verschillende inventieve manieren aanpakken. Om ze extra zinvol te maken, kun je ze een progressiegerichte insteek geven. Dit kun je doen door de aanpak te baseren op de volgende zes principes: Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 508

 • Progressiegericht dagboek
 • Werkboek progressiegericht lesgeven
 • Kritische analyse van Sisk et al. (2018) – twee meta-analyses over mindsets
 • Deliberate practice: praktisch vooruitkomen door doelbewust te oefenen
 • Startoefeningen
 • Ik ben mijn negatieve collega spuugzat!

Progressiegericht dagboek

~ Coert Visser

Een progressiegericht dagboek kan een waardevolle hulpmiddel zijn. Het kan je helpen om beter zich te krijgen op wat je hebt bereikt, wat je verder wilt bereiken en hoe je aan de slag kunt om die verdere gewenste progressie te bereiken. Hieronder beschrijf ik hoe je je eigen progressiegerichte dagboek kan maken. Lees verder »


Werkboek progressiegericht lesgeven

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoe kun je als docent de progressiegerichte principes praktisch toepassen in je werk? Hoe zorg je voor een lesopzet en -uitvoering waarin een groeimindset wordt gestimuleerd en hoe creëer je condities waarin leerlingen autonoom gemotiveerd raken voor de les? Hoe bereid je je les progressiegericht voor? Hoe voer je je les progressiegericht uit? Hoe reflecteer je progressiegericht op je lessen, op klassen, op individuele leerlingen en met collega-docenten? Lees verder »


Kritische analyse van Sisk et al. (2018) – twee meta-analyses over mindsets

~ Coert Visser

Kort geleden verscheen een artikel waarin twee meta-analyses beschreven werden over de effecten van mindsets en mindsetinterventies (Sisk, et al., 2018). De auteurs concluderen dat de resultaten in beide analyses zwak waren en dat het onderwijs haar tijd en geld beter aan andere zaken kan besteden dan aan mindset-interventies. Wel brengen ze de nuancering aan dat hun onderzoek suggereert dat mindset-interventies wel de moeite waard lijken voor speciale risicogroepen. Ik nam contact op met Carol Dweck (Stanford University) en David Yeager (University of Texas) over het Sisk et al. artikel en door mijn contact met hen realiseerde ik me dat er nogal wat op het artikel af te dingen valt. Niet alleen op hun gevonden resultaten, maar, belangrijker nog, ook op hun interpretatie van die resultaten. Lees hieronder waarom zelfs uit het problematische artikel van Sisk et al., blijkt dat mindset-interventies wel degelijk interessant en belangrijk zijn. Lees verder »


Deliberate practice: praktisch vooruitkomen door doelbewust te oefenen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wat onze trainingen absoluut speciaal maakt is dat we intensief werken met deliberate practice. Het is een term die misschien niet bij iedereen bekend is. Dus daarom in dit stukje: wat is deliberate practice, wat levert het op en hoe ziet het eruit in onze trainingen. Lees verder »


Startoefeningen

~ Coert Visser

Bij trainingen, workshops, vergaderingen en presentaties kan het goed werken om te beginnen met een kort startoefeningetje in duo’s. Je zou zo’n oefeningetje een ‘erinkomoefening’ kunnen noemen. Binnen een minuut nadat je bijeenkomst is gestart, vraag je de aanwezigen een duo te vormen met iemand anders in groep waar ze nieuwsgierig naar zijn. Je vraagt ze een kort gesprekje met elkaar te voeren. Eerst is de ene persoon aan de beurt om te vertellen, in een minuut of 5 `a 10, daarna de andere. Lees verder »


Ik ben mijn negatieve collega spuugzat!

~ Gwenda Schlundt Bodien

De afgelopen weken vertelden meerdere deelnemers in mijn trainingen dat ze gebukt gingen onder negatieve collega's. Collega's die klagen, die overal problemen zien, die zeuren, die kritiek hebben, negatieve oordelen en die pessimistisch zijn. Omdat emoties erg besmettelijk zijn, voel je je zelf al snel somber worden als je collega zijn negatieve emoties uit. HierOpens in a new window kun je vijf tips vinden die gaan over progressiegerichte (gespreks-) technieken en hieronder staan vijf tips die gaan over hoe je kijkt naar de situatie (mindsettips): Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 507

 • Progressiegerichte leercontext creëren
 • De do’s en don’ts van autonomie-ondersteuning
 • Deep learning
 • Het progressiegerichte intakegesprek
 • Invalshoeken voor als je omzettargets wilt afspreken en behalen
 • Hoe je een groeimindset kunt opwekken (en wat je beter niet kunt doen)

Progressiegerichte leercontext creëren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week was ik in gesprek met een organisatie die een progressiegerichte leercontext wil creëren. Er zijn in deze organisatie veel leeractiviteiten en doorlopend leren staat hoog in het vaandel, maar er heerste een gevoel dat het goed zou zijn om bepaalde verbeteringen aan te brengen in het leerklimaat. Om te expliciteren op welk gebied de organisatie de progressie zoekt, maakte ik een checklist aan de hand waarvan we in gesprek kwamen. Dit is die checklist, die je kunt gebruiken wanneer je wilt reflecteren op het leerklimaat in jouw organisatie. Lees verder »


De do’s en don’ts van autonomie-ondersteuning

~ Coert Visser

Motivatie is energie voor actie. We zijn meestal geneigd om te kijken naar de hoeveelheid motivatie die iemand heeft om iets te doen. Maar belangrijker dan de hoeveelheid motivatie die iemand heeft, is de kwaliteit van de motivatie die iemand heeft. Een type motivatie van een minder goede kwaliteit is gecontroleerde motivatie. Dit is de motivatie die we hebben als we onder druk gezet zijn om iets te doen of verleid zijn om iets te doen. De kwaliteit van gecontroleerde motivatie is niet zo goed omdat hij gepaard gaat met angst en tegenzin. We voeren de taak die ons gevraagd is wel uit maar ... Lees verder »


Deep learning

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel lees ik het boek Deep Learning, engage the world change the world van Fullan, Quinn en McEachen (2018). Het boek stelt dat ‘Deep Learning’ het nieuwe doel moet worden van educatie. Ik ben wat huiverig voor het type boodschap dat zo is opgebouwd: er is een groot probleem dat nog nooit zo erg is geweest, als we het probleem niet oplossen gaan we ten onder, wij denken dat middel x het antwoord is en als middel x wordt gebruikt dan bereiken we een perfecte, ideale situatie. Lees verder »


Het progressiegerichte intakegesprek

~ Coert Visser

Als progressiegerichte professional (coach, trainer, adviseur, interim manager) kun je te maken krijgen met intakegesprekken. Een intakegesprek is een eerste, verkennend, gesprek dat je hebt met mogelijke toekomstige opdrachtgevers over het doen van een opdracht voor die opdrachtgevers. Een intakegesprek kan leiden tot het verlenen van de opdracht of tot een uitnodiging om een offerte te schrijven. Maar een intakegesprek kan er ook toe leiden dat opdracht niet doorgaat. Hiervoor kan zowel de reden zijn dat de opdrachtgever vindt dat de professional niet geschikt is voor de opdracht als dat de professional zelf de opdracht niet passend vindt voor zichzelf. Lees verder »


Invalshoeken voor als je omzettargets wilt afspreken en behalen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Organisaties die omzetdoelstellingen moeten gaan realiseren kunnen soms zoeken naar een kansrijke manier om dit te realiseren. Hier zijn een paar invalshoeken aan de hand waarvan men het gesprek over omzetdoelstellingen kan voeren. Lees verder »


Hoe je een groeimindset kunt opwekken (en wat je beter niet kunt doen)

~ Coert Visser

De groeimindset houdt in dat je gelooft dat je door je effectief in te spannen beter kunt worden in de dingen waar je beter in zou willen worden. Tegenover de groeimindset staat de statische mindset. Deze houdt in dat je gelooft dat je capaciteiten en eigenschappen grotendeels onveranderbaar zijn. Het hebben van een groeimindset is in veel opzichten gunstiger dan het hebben van een statische mindset. Als je een groeimindset hebt, ga je eerder uitdagingen aan, denk je positiever over het leveren van inspanning, houd je gemakkelijker vol bij tegenslag en sta je meer open voor feedback. Al deze dingen brengen ook met zich mee dat je minder angst hebt als je moeilijke dingen doet en dat je je grenzen gemakkelijker kunt verleggen. Lees verder »