Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 510

  • 4 Progressiegerichte aannames over mensen
  • Progressiegericht sturen: autonomie binnen kaders
  • 4 Progressiegerichte aannames over betekenisvolle progressie
  • Vragen uit het juiste blokje
  • De vraag naar het overwinnen van de aandrang tot ongewenst gedrag
  • Wanneer schakel je door?
  • 4 Aannames over duurzame inspanning

4 Progressiegerichte aannames over mensen

~ Coert Visser

Binnen progressiegericht werken, gaan we uit van een aantal aannames over mensen, over progressie, over inspanning en over hoe we mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. De aannames die over mensen hebben, zouden als volgt kunnen worden samengevat: 1) We hebben autonomie, competentie en verbondenheid nodig, 2) Geloven dat we onszelf kunnen ontwikkelen, is goed voor ons, 3) Onze natuur is flexibel, 4) Onze intuïtie is onbetrouwbaarder dan we denken. Lees verder »


Progressiegericht sturen: autonomie binnen kaders

~ Gwenda Schlundt Bodien

Iedereen zit wel eens in een stuurrol. Leidinggevenden, docenten en ouders, maar ook HR-adviseurs, collega’s en medewerkers. Bij sturen gaat het – in tegenstelling tot bij coachen – niet primair om het doel van de ander, maar om je eigen doel. Je wilt dat de ander iets gaat bereiken of zich op een bepaalde manier gaat gedragen. In alle situaties waarin het de bedoeling is dat de ander een doel bereikt, gaat het om sturen. Hoe stuur je progressiegericht? Lees verder »


4 Progressiegerichte aannames over betekenisvolle progressie

~ Coert Visser

Naast aannames over mensen, over inspanning en over helpen, bevat de progressiegerichte aanpak ook een viertal aannames over betekenisvolle progressie. Deze kunnen als volgt worden beschreven: 1) Onze behoefte aan betekenisvolle progressie is voortdurend en onweerstaanbaar, 2) De beleving van betekenisvolle progressie heeft veel positieve effecten, 3) Progressiemonitoring is nodig voor de beleving van betekenisvolle progressie, 4) We kunnen altijd blijven voortbouwen op eerdere betekenisvolle progressie. Lees verder »


Vragen uit het juiste blokje

~ Gwenda Schlundt Bodien

Gisteren had ik een energie gevende trainingsdag met teamcoaches en docenten, die de training progressiegericht werken met groepen volgen. We oefenden met een uitgeschreven dialoog. In die dialoog was een teamcoach in gesprek met een leidinggevende, die een opdracht wilde geven voor team coaching van een van haar teams. Een intakegesprek. Vervolgens ging de teamcoach in gesprek met de teamleden. De dialoog was echter niet in zijn geheel opgeschreven, want alles wat de teamcoach zei was weggehaald. Lees verder »


De vraag naar het overwinnen van de aandrang tot ongewenst gedrag

~ Coert Visser

De vraag naar het overwinnen van de aandrang tot ongewenst is goed bruikbaar bij het werken met cliënten die het moeilijk vinden om bepaald ongewenst gedrag niet te vertonen. Via deze vraag, die voor het eerst werd beschreven in een artikel van de Shazer & Molnar (1984), probeer je cliënten op ideeën te brengen hoe zij hun neiging om het gewenste gedrag te vertonen, kunnen overwinnen. Je kunt deze vraag zien als een speciale variant van de eerdere-successenvraag. Hieronder wordt eerst uitgelegd bij welke soorten ongewenste aandrang je de vraag kunt stellen en vervolgens hoe je hem kunt stellen. Lees verder »Wanneer schakel je door?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In gesprekssituaties waarin je je gesprekspartner wilt helpen om een helder beeld te krijgen welke progressie hij zoekt en wat voor hem werkt om die progressie te bereiken, is de zeven stappen aanpak van NOAM-CPW bruikbaar. Hier kun je meer lezen over de zeven stappen. Lees verder »


4 Aannames over duurzame inspanning

~ Coert Visser

De progressiegerichte aanpak is gestoeld op een aantal over mensen, over betekenisvolle progressie, over duurzame inspanning en over helpen. Belangrijke aannames over duurzame inspanning zijn: 1) We zijn zuinig op onze tijd en energie, 2) Duurzame inspanning is nodig voor betekenisvolle progressie, 3) We kunnen leren om duurzame inspanning als positief te gaan zien, 4) Het leveren van duurzame inspanning heeft uiteenlopende voordelen. Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten