Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 748


De Consultancy-Industrie Onder de Loep: 5 Onthullende Kritiekpunten

~ Coert Visser
Technologische complexiteit en economische uitdagingen zijn groeiende aspecten van onze tijd. Bedrijven en overheden zoeken steeds vaker hulp bij consultants. Deze consultants leveren strategisch advies en operationele expertise. Economen Mariana Mazzucato en Rosie Collington waarschuwen echter in hun boek “De consultancy-industrie” (Engelse titel: The Big Con). Ze signaleren de gevaren van deze groeiende afhankelijkheid. Dit artikel beschrijft enkele implicaties van hun analyse, aanvullingen uit de recensie van de Engelstalige versie van het boek, en enkele oplossingsrichtingen.

De angel in geslijm

~ Gwenda Schlundt Bodien
Gisteren hadden we een sessie in de opleiding progressiegericht werken. In de groep zaten twee adviseurs. Ze hadden geleerd dat ze ‘hard op de inhoud, zacht op de persoon’ moesten communiceren. Een voorbeeld van zo’n communicatie zou kunnen zijn: “Kees, ik mag je heel graag, maar jouw aanpak van de vergadering is echt enorm slecht.” Echter, de ervaringen met deze manier van communiceren waren niet positief. De ontvanger van deze ‘zacht op de persoon, hard op de inhoud’-boodschap vertoonde vaak drie reacties: defensief worden, dichtklappen of in een consumptiehouding belanden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Zelfhandicappen en Groeimindsetinterventies: Heterogeniteit in Effecten

~ Coert Visser
Het heterogeniteitsprincipe speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de effectiviteit van sociale wetenschappelijke interventies. Dit principe gaat uit van het idee dat de effectiviteit van interventies verschilt op basis van individuele kenmerken en contextuele omstandigheden – wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien niet voor de andere. Recente bevindingen in een studie van Török et al. (2022) naar groeimindsetinterventies bij zelfhandicappen onderstrepen deze notie, waarbij zij verschillen blootleggen in hoe mensen met uiteenlopende overtuigingen over intelligentie reageren op deze interventies.

De kracht van het coachperspectief

~ Gwenda Schlundt Bodien
De kracht van het coachperspectief. Als progressiegerichte coach is het cruciaal om vragen te stellen die de cliënt helpen om helder voor ogen te krijgen wat hij wil bereiken en welke strategieën voor hem of haar werken. In de CPW-zeven stappen aanpak liggen deze vragen verscholen, waaruit de progressiegerichte coach put. Het zijn geen rigide structuren waarin de coach de cliënt perst, maar vormen een vraagsequentie die flexibel wordt benut, met de focus op het perspectief van de cliënt.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 747Groeimindset dempt schade door pesten

~ Gwenda Schlundt Bodien
Groeimindset dempt schade door pesten. Vaak proberen adolescenten hun sociale status te verhogen ten koste van hun peers. Ze gedragen zich dan op een bepaalde manier agressief, soms subtiel, soms minder subtiel. Iemand buitensluiten, geruchten over iemand verspreiden, intieme foto’s van iemand delen. Adolescenten zijn niet alleen slachtoffer van dergelijk pestgedrag, ze kunnen er zelf ook toe over gaan. Uit wraak en om hun sociale status in de groep te herwinnen.

Cirkeltechniek to the rescue!

~ Coert Visser
Tijdens de laatste sessie van de opleiding progressiegericht werken, deelde Mascha, een toegewijde docente aan een hogeschool, een boeiende ervaring. Ze vertelde over een uitdaging die ze had meegemaakt met een klas die te maken had met aanzienlijke tegenslag en lesuitval.

Trainingen Progressiegericht Werken

Persoonlijkheidshokjes-denken

~ Gwenda Schlundt Bodien
Persoonlijkheidshokjes-denken. Regelmatig vertellen mensen in onze trainingen over hoe het persoonlijkheidshokjes-denken kritiekloos wordt geadopteerd in organisaties. Ook in organisaties die wetenschap bedrijven blijkt het regelmatig voor te komen dat ondeugdelijke persoonlijkheidstests worden ingezet.

Overwinnen van Stereotypen: De Rol van Intellectuele Bescheidenheid en Briljantheid-Oriëntatie in Onderwijs en Werk

~ Coert Visser
Recent onderzoek heeft aangetoond dat onze percepties van intelligentie en bekwaamheid gevolgen kunnen hebben voor leren, inclusiviteit en diversiteit in educatieve en professionele omgevingen. Dit artikel bespreekt een paper van Porter & Cimplian (2023) en een paper van Muradoglu et al. (2023), die elk een uniek inzicht bieden in deze kwestie.

Wetenschap is de meest betrouwbare route naar kennis, ook over psychologie en wijsheid

~ Coert Visser
Gedurende het overgrote deel van de menselijke geschiedenis was progressie over generaties heen niet of nauwelijks aanwezig. Vele duizenden generaties lang was het niet zo dat opeenvolgende generaties steeds iets gezonder en welvarender werden. In sommige periodes ging het wat beter, in andere periodes wat slechter, vaak veel slechter. Een eerste grote doorbraak vond zo’n 12.000 jaar geleden plaats: de landbouwrevolutie. Deze vormde de basis voor de eerste menselijke nederzettingen en staten. Pas veel later, vanaf halverwege de 16e eeuw, vond in Europa een volgende doorbraak plaats: de wetenschappelijke revolutie. In deze periode vond een enorme verschuiving plaats in het denken over onszelf, de wereld en onze plek daarin en over wat we weten over hoe we dingen te weten kunnen komen.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 746


Win deelname aan een training progressiegericht werken!

We willen graag een trainingsplek verloten voor een van onze aankomende opleidingen: 
Wil je een kans maken? Stuur ons dan vóór 17 mei 2023 (aanstaande woensdag) een e-mail naar info@progressiegerichtwerken.com. Vertel ons welke training je graag zou willen volgen en waarom. Op 19 mei maken we bekend wie er deel mag/mogen nemen en aan welke training.

Ongemak als teken van persoonlijke groei

~ Coert Visser
Het proces van persoonlijke groei gaat vaak gepaard met het ervaren van ongemak. Dit komt doordat het meestal betekent dat we ons buiten onze comfortzone moeten begeven. Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid leren, kan dit ongemakkelijk voelen omdat het onbekend is en we mogelijk fouten maken. Ongemak is dus vaak een natuurlijk onderdeel van leren en groeien. We kunnen geneigd zijn het te zien als een noodzakelijk kwaad dat nu eenmaal bij leren hoort. Ook kan het ertoe leiden dat we leren en groeien maar liever uit de weg gaan.

Erbij horen: een kleine effectieve interventie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Het College Transition Collaborative (CTC) deed een grootschalig experimenteel onderzoek naar waar en voor wie een kortdurende belonging interventie leidde tot academische progressie. Een veelbelovende manier om kansenongelijkheid te verminderen is door de zorgen van studenten of ze er wel bij horen op school te adresseren. Maar net zoals bij groeimindsetinterventies heterogeniteit wordt gevonden, is dat ook bij belonging-interventies het geval. Dus waar en voor wie is een belonging-interventie effectief?

Rijkdom, roem en schoonheid nastreven kan ongelukkig maken

~ Coert Visser
De Amerikaanse Droom, het geloof in de mogelijkheid dat iedereen in de VS, ongeacht hun achtergrond, succes kan bereiken door hard werk en vastberadenheid, heeft altijd de aandacht getrokken. Maar wat betekent “succes”? Is het rijkdom, roem en schoonheid – de zogenaamde extrinsieke’ doelen? Of is het misschien het nastreven van persoonlijke groei, relaties, gezondheid, en het geven aan de gemeenschap – de intrinsieke doelen? 

De belonging-interventie

~ Gwenda Schlundt Bodien
De belonging-interventie blijkt een veelbelovende manier om kansenongelijkheid te verminderen. De interventie is erop gericht om onder studenten de ervaring mogelijk te maken dat ze erbij horen en zich thuis te kunnen voelen. Maar net zoals bij groeimindsetinterventies heterogeniteit wordt gevonden, is dat ook bij belonging-interventies het geval, zoals je hier kunt lezen. In deze bijdrage een samenvatting van de drie onderdelen in de belonging-interventie: kennis nemen van de resultaten van een survey onder studenten, lezen van verhalen van oudere jaarsstudenten en een reflectieschrijf-opdracht.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 745


Voorkomen van oorlogsmisdaden

~ Gwenda Schlundt Bodien
Voorkomen van oorlogsmisdaden. Elk jaar herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en de vraag komt al snel op: hoe is het mogelijk dat mensen zo wreed kunnen zijn om anderen te vergassen, vermoorden, martelen. Zou iedereen die in oorlogssituaties zit kunnen overgegaan tot gruweldaden? Kunnen jij en ik ook komen tot wreed en gewelddadig gedrag? Vaak wordt in de beantwoording van de vraag waarom mensen komen tot oorlogsmisdaden verwezen naar de Milgram experimenten en de Zimbardo experimenten.

De Opbrengsten van Progressiegerichte Opleidingen

~ Coert Visser
Progressiegerichte opleidingen die wij, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien, al jarenlang verzorgen, bieden talrijke voordelen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. De Opleiding Progressiegericht Werken is bedoeld voor coaches, docenten, adviseurs en trainers die effectievere interventies willen leren toepassen om progressie te bereiken met hun cliënten en studenten. De Opleiding Progressiegericht Leidinggeven richt zich op leidinggevenden die hun leiderschapsvaardigheden willen verbeteren en hun teams effectiever willen aansturen. Beide opleidingen helpen deelnemers uit diverse sectoren en met verschillende ervaringsniveaus om hun vaardigheden te verbeteren en professionele groei te realiseren. In dit artikel verkennen we zes kernvoordelen van deze opleidingen en hoe ze bijdragen aan blijvende groei en impact op de werkvloer.

Minder burnout door meer autonomie

~ Gwenda Schlundt Bodien
Minder burnout door meer autonomie onder gezondheidszorgprofessionals, kan dat wel? Dat vroeg een manager in een gezondheidszorgorganisatie ons laatst. De manager stond voor de opdracht om de kosten te verlagen terwijl er meer patiënten behandeld moesten worden. De manager wilde daarbij voorkomen dat de zorgprofessionals burnout-klachten zouden krijgen. De gedachte van deze manager was dat dit noodzakelijkerwijze samen moest gaan met het opleggen van verplichtingen en het controleren van de zorgprofessionals. Zo wilde de manager de zorgprofessionals verplichten om deel te nemen aan bijeenkomsten die tot doel hadden kostenbesparingen te bereiken en ging de manager de manier waarop de zorgprofessionals hun werk deden inclusief wat ze uitgaven strak controleren. Hoewel ik best begrip heb voor deze redenering, vermoed ik dat deze niet klopt en dat de controlling aanpak een averechts effect zal hebben.

Nieuwe Inzichten in Onderwijsstrategieën: John Hattie’s “Visible Learning: The Sequel”

~ Coert Visser
John Hattie, is een onderwijswetenschapper aan de Universiteit van Melbourne. Hij heeft veel bekendheid verworven in de onderwijswereld door zijn boek Visible Learning uit 2008. Kort geleden verscheen de opvolger van dit boek, Visible Learning: The Sequel. Hieronder kun je iets meer lezen over Hattie’s werk.