Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 502

  • Parkinson en perfectionisme: hoe werk je sneller en beter?
  • Grootschalige mindsetinterventie effectieve remedie tegen drop-out
  • Het is beter dan het eruit ziet (over Easterbrook, 2018)
  • Faalmindset ouders correleert met mindset van hun kinderen
  • Recensie Leren & presteren
  • Prestatie-georiënteerde reacties versus leer-georiënteerde reacties

Parkinson en perfectionisme: hoe werk je sneller en beter?

~ Coert Visser

Op de website Effectiviology kwam ik twee interessante artikeltjes tegen die bruikbare ideeën bevatten om niet alleen sneller te werken maar ook beter. Het ene idee gaat over de zogenaamde wet van Parkinson, het tweede idee over perfectionisme. Merk je dat je vaak veel tijd nodig hebt voor het schrijven van stukken of voor andere klussen waarbij je iets moet produceren of afronden? Dan kunnen deze twee ideeën je waarschijnlijk helpen om sneller te werken. Lees hieronder hoe. Lees verder »


Grootschalige mindsetinterventie effectieve remedie tegen drop-out

~ Gwenda Schlundt Bodien

Op deze site heb ik al meerdere malen geschreven over kleine sociaal-psychologische interventies, met lange termijn effecten. Zoals hierOpens in a new window en hierOpens in a new window. Maar dergelijke interventies kunnen worden ervaren als minder relevant voor de dagelijkse onderwijspraktijk, omdat de uitvoering ervan zo nauw luistert. Lees verder »


Het is beter dan het eruit ziet (over Easterbrook, 2018)

~ Coert Visser

In het verlengde van mijn bespreking van Steven Pinker’s Enlightenment now, noem ik nu een ander nieuw boek met een vergelijkbare boodschap: It’s better than it looks van Gregg Easterbrook. In 2003 schreef deze econoom het boek The progress paradox, waarin hij de paradox beschreef dat, terwijl het leven steeds beter wordt, mensen zich slechter gaan voelen. In zijn nieuwe boek is zijn boodschap hetzelfde maar geeft hij tevens aan hoe er op allerlei gebieden enorm veel progressie is geboekt. Hij gaat ook in op een angst die veel mensen hebben ondanks al deze progressie: de angst voor instorting (collapse anxiety). Lees verder »


Faalmindset ouders correleert met mindset van hun kinderen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het is al langer duidelijk dat het type compliment dat ouders aan hun kinderen geven, bij die kinderen een statische of een groeimindset oproept. Persoonsgerichte complimenten creëren een statische mindset en procesgerichte complimenten een groeimindset in kinderen. Zie ook hierOpens in a new window en hierOpens in a new window. Lees verder »


Recensie Leren & presteren

~ Coert Visser


Prestatie-georiënteerde reacties versus leer-georiënteerde reacties

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit stukjeOpens in a new window kon je lezen over het onderzoek van Carol Dweck naar faalmindsets van ouders en hoe die samenhangen met de mindset van hun kinderen. In studie 2 onderzocht Dweck wat ouders precies doen en zeggen dat hun kinderen informeert welke faalmindset hun ouders hebben. Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten