Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 514

  • Mindsetdagboek
  • Carol Dweck The Learning Mindset
  • Het baanbrekende werk van Kahneman & Tversky over cognitieve fouten
  • Schrijven of praten?
  • Waar komen onze cognitieve fouten vandaan?
  • Schrijven als een onderwijstool


Mindsetdagboek

~ Coert Visser

Het gedurende een bepaalde periode bijhouden van een mindsetdagboek kan je helpen om je eigen groeimindset te versterken. In dit dagboek kun je een paar keer per week schrijven over verschillende onderwerpen die te maken hebben met mindset. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende drie onderwerpen: 1. Reflecties op de mindsettheorie 2. Schrijven over dagelijkse gebeurtenissen 3. ....  Lees verder »


Carol Dweck The Learning Mindset

~ Gwenda Schlundt Bodien
Het baanbrekende werk van Kahneman & Tversky over cognitieve fouten

~ Coert Visser

Zonder dat de we dat zelf merken, maken we als mensen voortdurend allerlei waarnemings-, beoordelings- en redeneerfouten. Sinds begin van de jaren ’70 is er een enorme hoeveelheid onderzoek die dit soort fouten heeft aangetoond. Veel van de technieken en principes in de progressiegerichte aanpak houden rekening met dit soort cognitieve fouten en kunnen worden gezien als tegenmaatregelen tegen deze fouten. Het onderzoek naar cognitieve fouten begon bij Daniel Kahneman en Amos Tversky (foto). Zij toonden aan dat mensen allerlei fouten maken in de manier waarop ze situaties inschatten, informatie verwerken, redeneren en oordelen. Lees verder »


Schrijven of praten?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wanneer je iets naars hebt meegemaakt of je hebt last van een probleem, kan het heel prettig zijn om erover te praten met vrienden of met professionele hulpverleners. Maar wat je ook kunt doen is schrijven zonder de intentie te hebben het met iemand te delen. In het recentste boek van Pennebaker kwam ik een paar mooie alinea’s tegen die dit onderwerp adressen: de effectiviteit van praten met anderen en de effectiviteit van expressief schrijven voor jezelf. Lees verder »


Waar komen onze cognitieve fouten vandaan?

~ Coert Visser

Hoe is het mogelijk dat we zoveel fouten maken in de manier waarop we waarnemen, redeneren en oordelen? Er zijn meerdere redenen aan te geven, zoals: • De beperkte informatieverwerkingscapaciteit van ons brein • Het gebruik van heuristieken • ... Lees verder »


Schrijven als een onderwijstool

~ Gwenda Schlundt Bodien

In het boek van Pennebaker Opening up by writing it downOpens in a new window, wijdt hij een hoofdstuk aan de rol van expressief schrijven in leerprocessen en in de educatieve context. HierOpens in a new window en hierOpens in a new window kun je meer lezen over expressief schrijven en het onderzoek van Pennebaker. Een paar highlights in het hoofdstuk over expressief schrijven om te leren en in het onderwijs zijn de volgende: Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten