Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 541

Hoe vind en bewaar je je professionele rust (en waarom zou je)?

~ Coert Visser

Er zijn veel dingen die spanning of onrust kunnen opwekken voor professionals. Voorbeelden hiervan zijn: geconfronteerd worden met complexe problemen, lastige uitgingen van cliĆ«nten, tegenslag, eigen fouten, onzekerheden en twijfels, enzovoorts. In dit artikel pleit ik voor het vinden en bewaren van professionele rust omdat het positieve effecten op je cliĆ«nten heeft en op jezelf en omdat het de kans op progressie vergroot. Lees verder »


Feedback: een situationele schets

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ik wil graag progressiegerichte feedback op een creditcard formaat samenvatten, zei laatst iemand tegen me. Kun je me dat geven? Het antwoord is ‘ja’ en ‘nee’. Ja: je kunt progressiegerichte feedback onthouden aan de hand van de volgende drie principes (zie hier). Nee: het situationele perspectief op feedback is te veelomvattend voor een creditcardformaat. Feedback geven en ontvangen is in allerlei situaties op een specifieke manier relevant en aanwezig. In dit artikel schets ik zeven van die situaties. Lees verder »


Carol Dweck (2019): de keuze om het verschil te maken

~ Coert Visser

In een nieuw artikel, getiteld The choice to make a difference, beschrijft Carol Dweck hoe zij als jonge persoon en als jonge onderzoeker zichzelf zag als een well-wisher. Ze deed onderzoek waarvan ze hoopte dat het interessant en bruikbaar was voor anderen. Ze hoopte dat andere mensen haar onderzoek zouden lezen en zouden toepassen. Tegen het einde van de jaren negentig had Dweck een gesprek met ene Betty Hamburg die haar mededeelde dat het tijd voor haar was om de echte wereld in te trekken. Dweck gehoorzaamde en zag nooit meer om. Sinds dat moment is het haar missie om wat ze heeft geleerd te gebruiken ten behoeve van individuen en de maatschappij. Het artikel beschrijft het pad dat ze sindsdien heeft gevolgd inclusief de tegenslagen en problemen die zij en haar collega’s zijn tegengekomen. Lees verder »


Groeimindsetcultuur in organisaties

~ Gwenda Schlundt Bodien
Het progressieprincipe: betekenisvolle progressie motiveert

~ Coert Visser

Hoofdstuk 3 uit De Psychologie van Progressie (2017). Mikken op progressie getuigt van optimisme. Maar hoe optimistisch kunnen we zijn? Hoe goed kunnen we verwachten dat het leven wordt? Hoe we deze vraag beantwoorden heeft veel consequenties voor ons leven. Als onze verwachtingen erg laag zijn, worden we passief en spannen we ons nauwelijks in om onze omstandigheden te verbeteren. Op deze manier kunnen lage verwachtingen zichzelf waarmaken. Je verwacht niet dat je omstandigheden beter kunnen worden, je gaat daarom niet aan de slag om ze beter te maken en, inderdaad, ze worden niet veel beter. Hoge verwachtingen kunnen zichzelf, tot op zekere hoogte, ook waarmaken. Lees verder »


Hoe gebruiken docenten de progressiegerichte aanpak in de klas?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Docenten gebruiken de progressiegerichte aanpak op allerlei manieren in hun werk. Het voorbereiden van de les Docenten die de progressiegerichte aanpak gebruiken, bereiden hun op zo’n manier voor dat leerlingen de les relevant en interessant kunnen vinden. Ze zorgen dat er een duidelijke structuur in hun lessen zit. Ze gebruiken daarvoor hulpmiddelen zoals de Vormen en Onderwerpen Matrix, waar bij ze de inhoudelijke onderwerpen op een gevarieerde manier behandelen en per onderwerp een duidelijke rationale kunnen geven waartoe dit onderdeel belangrijk is voor de studenten. Ze denken na over manieren waarop de studenten zelfstartend kunnen zijn en binnen het te leren onderwerp hun eigen interesses kunnen volgen. Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten