Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 552

Groeimindset uitrollen?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Net zoals individuen vanuit een entiteitstheorie of een incrementele theorie kunnen denken, is ook op organisatieniveau te zien welke van die twee theorieën leidend is. Wanneer de entiteitstheorie leidend is in een organisatie is dat te herkennen aan een ‘cultuur van geniën’. Een andere term voor een dergelijke cultuur is een statische mindset cultuur. Het is een cultuur waarin de concepten intelligentie en talent op een voetstuk worden geplaatst. Mensen worden ingedeeld in allerlei categorieën. Lees verder »


Motivatie en toetsing in het onderwijs: wat werkt en wat niet?

~ Coert Visser

Naar aanleiding van mijn artikel De do’s en don’ts van autonomie-ondersteuning stuurde een hogeschooldocent me enige tijd geleden enkele interessante vragen. Hieronder noem ik die vragen en beantwoord ik ze beknopt. Lees verder »


Perfectionisme & Progressie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoewel perfectionisme snel een beeld oproept van stress en spanning, hoeft een perfectionistische instelling helemaal niet slecht te zijn voor de persoon. Hewitt vond dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen perfectionisme dat vanuit de persoon zelf komt en perfectionisme dat door de sociale omgeving wordt opgelegd. Stoeber vond dat er daarnaast een belangrijk onderscheid is tussen perfectionistisch streven en perfectionistische angst en ongerustheid. Lees verder »


De sociale psychologie van goedgelovigheid

~ Coert Visser

Er is een nieuw boek verschenen over goedgelovigheid: The Social Psychology of Gullibility. Het boek bevat bijdragen van een groot aantal sociaal psychologen. Het gaat in op de oorzaken, functies en gevolgen van goedgelovigheid en de psychologische processen die het in de hand werken of afremmen. Dat de wetenschappelijke psychologie goedgelovigheid serieus gaat onderzoeken lijkt me een goede zaak in deze tijd waarin we van alle kanten bestookt worden met onwaarheden en misinformatie met alle negatieve consequenties van dien. Lees verder »


Progressiegericht stuurgesprek ‘cijfers'(2)

~ Gwenda Schlundt Bodien

Vorige week postte ik een oefengesprek progressiegericht sturen, dat je hier kunt vinden. Het is een vorm van deliberate practice om eerst de progressiegerichte interventies van de leidinggevende zelf te bedenken en daarna te vergelijken met wat de progressiegerichte leidinggevende in de onderstaande dialoog zegt. Deze week de volledige dialoog. Lees verder »


Progressiegeïnduceerde probleemverschuiving

~ Coert Visser

Een nieuwe publicatie van Levari et al. (2018) gaat over een apart verschijnsel dat we al vaker hebben belicht: progressie lijkt zichzelf onzichtbaar te maken. Kort gezegd komt dit verschijnsel op het volgende neer: als we progressie boeken in het oplossen van een bepaald probleem, en dit probleem dus minder vaak voorkomt, hebben we de onbewuste neiging om onze definitie van het probleem op te rekken. Gebeurtenissen die we eerder niet zouden zien als voorbeelden van het probleem gaan we nu wel zien als voorbeelden van het probleem. Je zou kunnen zeggen: terwijl het probleem in onze omgeving kleiner wordt, wordt het groter in ons hoofd. Wat moeten we denken van deze bias, die we progressie geïnduceerde probleemverschuiving zouden kunnen noemen? Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten