Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 575

Checklist effectieve feedback

~ Coert Visser

Feedback, informatie over de effecten van ons gedrag, kan ons helpen om beter worden in wat we doen. Zelf hebben we per definitie maar een beperkt zicht op de effecten van ons handelen. Andere mensen kijken vanuit een ander perspectief naar wat we doen en kunnen daarom andere dingen zien. Ze beschikken bovendien misschien over meer of andere kennis en vaardigheden waardoor hun feedback extra leerzaam kan zijn voor ons. Of deze positieve effecten van feedback gerealiseerd worden, hangt af van waarover de feedback gaat, hoe de feedback wordt geformuleerd en gedoseerd en van wat de ontvanger vervolgens doet met de feedback. Via de onderstaande checklist kun je zicht krijgen op welke principes van effectieve feedback je al toegepast en welke mogelijkheden voor progressie er zijn. Lees verder »


Podcast: 3 groeimindsetinterventies

~ Gwenda Schlundt Bodien

In deze Podcast: 3 samenhangende groeimindsetinterventies ga ik in op: de verklaringen die studenten kunnen geven voor tegenvallende studieresultaten drie samenhangende groeimindsetinterventies waarom de drie interventies in samenhang krachtig zijn kleine sociaal-psychologische interventies: waarom werken ze? het effect van een online groeimindsetinterventie van 2x 30 minuten in een nationaal onderzoek op middelbare scholen Lees verder »


Interventies uit de zelfdeterminatietheorie voor de gezondheidszorg

~ Coert Visser

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is relevant voor allerlei contexten waaronder die van de gezondheidszorg. Het benutten van interventies gebaseerd op ZDT kan helpen om gezonde gewoonten te stimuleren en ongezonde gewoonten te belemmeren. Een recente paper (Teixeira et al., 2019) presenteert een overzicht van dit soort gezondheidsbevorderende ZDT-interventies. Lees verder »


Impossible conversations

~ Gwenda Schlundt Bodien

How to have impossible conversations, is de titel van een nieuw boek van Peter Boghossian en James Lindsay. Het boek beslaat 8 hoofdstukken waarin allerlei gesprekstechnieken voor het voeren van onmogelijke gesprekken worden behandeld. Lees verder »


De negatieve effecten van behoeftenfrustratie

~ Coert Visser

De zelfdeterminatietheorie laat zien dat mensen psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid hebben. Deze basisbehoeften zijn universeel (ze zijn van toepassing in alle culturen) en aanwezig gedurende het hele leven. In een nieuw artikel schrijven Maarten Vansteenkiste en Richard Ryan dat de bevrediging van deze psychologische basisbehoeften samenhangt met welbevinden en veerkracht. De frustratie van die behoeften ertoe leidt dat mensen zich slecht voelen en een grotere kans hebben op verschillende soorten psychologische problemen. Het volgende plaatje (dat ik heb vertaald en zeer licht heb aangepast op basis van de tekst) vat de effecten samen van het niet bevredigd worden van de psychologische basisbehoeften: Lees verder »


Podcast: motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Podcast: Motivatie. In deze podcast ga ik in op motivatie (de zelfdeterminatietheorie): het onderscheid tussen de hoeveelheid en de kwaliteit van motivatie zes verschillende kwaliteiten van motivatie hoe kun je je eigen kwaliteit van motivatie verhogen hoe kun je de kwaliteit van motivatie van iemand anders faciliteren de motivatiemix Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten