Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 637

Positieve kanten van online training 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Positieve kanten van online training zijn er zeker, een beetje tegen de verwachting van velen in. Sinds de lock down van december zijn onze face-to-face trainingen allemaal in online vorm voortgezet. Het online trainen werkt goed en er zitten zelfs voordelen aan boven fysiek in dezelfde trainingsruimte zijn. Lees verder » 

 

6 principes van progressiegericht sturen 

~ Coert Visser 

Progressiegericht sturen is een aanpak om verwachtingen aan iemand duidelijk te maken. Dit gebeurt op zo’n manier dat de persoon begrijpt wat nodig is om te gaan doen en waarom dat nodig is om te gaan doen. De persoon die stuurt neemt het perspectief van de ander serieus, ook als die ander tegenwerpingen of bezwaren naar voren brengt (zie hier). Ook krijgt de ander de gelegenheid om zelf te bepalen hoe hij aan de verwachting kan gaan voldoen. Hieronder kun je 6 principes van progressiegericht sturen lezen. Door tijdens trainingen te oefenen met de progressiegerichte stuurtechnieken zeggen deelnemers vaak de volgende dingen te leren: Lees verder » 


Animatie: schop onder je kont 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

 


Progressiegericht Opvoeden – Mozaïek van Mogelijkheden, Gwenda Schlundt Bodien (2020) 

~ Coert Visser 

Progressiegericht Opvoeden, Mozaïek van mogelijkheden is het net verschenen boek van Gwenda Schlundt Bodien, medegrondlegger van de progressiegerichte aanpak. In het boek schetst zij de vele progressiegerichte principes en technieken die bruikbaar zijn in het opvoeden van kinderen. Als je als lezer als bekend bent met de progressiegerichte aanpak zul je talloze momenten van herkenning hebben bij het lezen van dit boek. Thema’s die terugkomen in het boek zijn de psychologische basisbehoeften, de groeimindset, helpen, sturen en vele andere. Lees hieronder waarom ik het boek een aanrader vind. Lees verder » 

 

Growth mindset dialogue 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Growth mindset dialogue. An international University student has a hard time finding his feet in the Netherlands. He has started to believe he’s not smart enough and not cut out for studying abroad. The progress focused coach has a conversation with him and instills a growth mindset in this student. Read the below dialogue and fill in which interventions the coach does: what does the coach say? Read more » 

 

Hoe hangen de zelfdeterminatietheorie en de theory of planned behavior met elkaar samen? 

~ Coert Visser 

Twee psychologische theorieën waar je op deze site al vaker over hebt kunnen lezen zijn de zelfdeterminatietheorie en de theory of planned behavior. Een nieuw onderzoek (Chan et al., 2020) brengt de relaties tussen deze twee theorieën in kaart. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten