Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 645

Checklist assertiviteit 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Checklist assertiviteit. Als iemand op een effectieve manier assertief is heeft hij een balans gevonden tussen getting along en getting your way. Assertiviteit is als zout. Alleen een teveel of te weinig valt op, als het precies goed is gaat de aandacht er juist niet naar uit. In de onderstaande checklist staan dingen die uit onderzoek blijken effectief te werken en dingen die blijken niet effectief te zijn voor een goede balans tussen getting along en getting your way. Lees verder » 


Het nastreven van het geluk van anderen 

~ Coert Visser 
 Het nastreven van je eigen geluk is iets wat velen goed en normaal vinden. In de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring staat dat iedere Amerikaan het recht heeft om zijn of haar geluk na te streven. Maar brengt het nastreven van je eigen geluk ook echt geluk? Titova & Sheldon (2021) onderzochten het en kwamen tot een verrassende ontdekking. Lees verder » 


Animatie: 4 progressiegerichte rollen 

~ Gwenda Schlundt Bodien
   


5 Manieren waarop mindset relevant is in de hulpverlening en zorg 

~ Coert Visser 
In dit artikel leg ik uit waarom de groeimindset zo’n belangrijke pijler van progressiegericht werken is. Vervolgens beschrijf ik vijf manieren waarop de groeimindset relevant is voor professionals in de hulpverlening en zorg. Lees verder » 


Parent Check-in 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Parent Check-in is een kortdurende interventie gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie. Grolnick et al beschrijven deze interventie in dit artikel. Lees verder » 


4 Verschillen tussen de Piramide van Maslow en de psychologische basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie 

~ Coert Visser 
De ‘Piramide van Maslow‘ is één van de bekendere ideeën uit de psychologie. Abraham Maslow formuleerde dit idee in zijn publicaties ‘A Theory of Motivation‘ (1943) en Motivation and Personality (1954). Kort gezegd houdt dit idee in dat mensen hiërarchisch geordende basisbehoeften hebben die essentieel zijn voor een gezonde ontwikkeling. Dit idee is intuïtief aansprekend gebleken want het is erg populair geworden binnen en buiten de psychologie. Dat het binnen de psychologie populair is blijkt het uit feit dat het in vrijwel geen enkel inleidend psychologiehandboek ontbreekt. Dat het buiten de psychologie populair is geworden blijkt onder andere uit het feit dat een grapje waarin wifi als nieuwe basisbehoefte is toegevoegd aan de Maslow piramide meteen wordt begrepen door vrijwel iedereen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat wij regelmatig vragen krijgen over hoe de piramide van Maslow verschilt van de nieuwe dominante motivatietheorie binnen de psychologie, de zelfdeterminatietheorie (ZDT, zie onder andere Ryan & Deci, 2017). Die theorie poneert immers ook basisbehoeften die essentieel zijn voor een gezonde ontwikkeling. Hieronder beantwoord ik die vraag vanuit 4 verschillende perspectieven. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten