Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 647

Onderstromen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Onderstromen zijn gedefinieerd als stromingen dieper in het water of het verloop van iemands diepere gevoelens. Het verschil tussen die eerste en tweede definitie is dat de eerste objectief waarneembaar is, een fysisch verschijnsel, terwijl de tweede niet objectief waarneembaar is en berust op een ervaring. Met het introduceren van het begrip onderstroom in bijvoorbeeld teams lopen we het risico om een werkelijkheid te creĆ«ren die leidt tot stagnatie en regressie in plaats van progressie. Lees verder » 

Een groeimindset over moraliteit 

~ Coert Visser 
Is moraliteit erfelijk of vooral afhankelijk van opvoeding? Wat is jouw antwoord op deze vraag? En in welke mate denk je dat jouw antwoord op de vraag een invloed heeft op je morele zelfbeeld? Met andere woorden: wat is de invloed van je moraliteitsmindset? Lees verder » 

Voor je beurt spreken 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Voor je beurt spreken blijkt meer te gebeuren in video gesprekken, met negatieve consequenties voor de intelligentie van groepsbeslissingen. Tomprou et al (2021) deden onderzoek naar de kwaliteit van groepsbeslissingen wanneer de gesprekspartners niet fysiek bij elkaar waren. Ze keken daarbij naar het verschil tussen alleen audio of audio en beeld voor de kwaliteit van de groepsbeslissing. Lees verder » 

Zijn grote investeringen in onderzoek en technologie gerechtvaardigd? 

~ Coert Visser 
Hoe moeten maatschappijen hun geld besteden? Ongetwijfeld is het uiterst belangrijk om te investeren in het bestrijden van menselijk lijden, zoals ziekte, honger en armoede. In hoeverre is het tevens gerechtvaardigd om veel geld te stoppen in wetenschap en technologie? Denk aan de investering die de Amerikaanse overheid in de jaren zestig deed in het mogelijk maken van maanreizen. Dit gigantisch project kostte honderden miljarden dollars (in hedendaags geld). De uitkomst van het project was niet eens zeker. Niemand kon garanderen dat het zou lukken om naar de maan te reizen. En dan nog: wat koop je ervoor om naar de maan te reizen? Hoe kunnen we ooit rechtvaardigen om veel geld te stoppen in wetenschap en technologie terwijl er nog zoveel menselijk lijden is? Lees verder » 

Angstgedreven commitment 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Angstgedreven commitment blijkt een voorspelbare tendens te zijn in liefdesrelaties die niet goed meer functioneren. Slotter et al beschrijven in een onderzoeksartikel The strange case of sustained dedication to an unfulfilling relationshop hoe deze angstgedreven commitment werkt. Lees verder » 

Progressiegerichte procesconsultancy 

~ Coert Visser 
Zo’n 30 jaar geleden kwam binnen de wereld van de organisatie-advisering de term procesconsultancy op (zie onder andere Schein, 1988; 1999). Traditioneel hadden organisatie-adviseurs een sterke inhoudelijke gerichtheid. Ze analyseerden de organisatie waarvoor ze werkten en de markt waarbinnen die organisatie opereerde. Naar aanleiding van die analyses deden ze allerlei inhoudelijke aanbevelingen aan hun klanten en waren ze vaak zelf betrokken bij de invoering van die aanbeveling. Procesconsultancy werkte anders. De adviseur begeleidde processen bij de klant die dienden te leiden tot verbetering. Een belangrijke aanname bij procesconsultancy was dat klanten zelf de meeste en beste kennis hadden over de inhoud van hun werk en dat adviseurs het meest effectief konden zijn door de communicatie en samenwerking van hun klanten te faciliteren. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten