Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 663

The Progress Box 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
NEW: The Progress Box. A fun way to focus on progress. The Progress Box contains 50 cards. On the front of each card you’ll find a progress question and on the back you’ll find follow-up questions. The yellow cards are about the PAST, the purple ones are about the PRESENT and the blue ones are about the FUTURE. There are two extra cards which provide suggestions for use in teams, groups or families. Lees verder » 

Nieuw: De Ontwikkeling van Wijsheid. Over de geschiedenis en wetenschap van wijsheid 

~ Coert Visser 
Net verschenen: De Ontwikkeling van Wijsheid. Over de geschiedenis en wetenschap van wijsheid. Coert Visser (2021), Hardcover, 240 pagina’s, 9789079750115 De zoektocht naar wijsheid is bijna zo oud als de mensheid zelf. Al duizenden jaren geleden hebben filosofen, theologen en schrijvers inspirerende antwoorden geformuleerd op de vraag wat wijsheid is en hoe je het ontwikkelt en toepast. Tegelijk blijft er verwarring vanwege de grote verscheidenheid aan perspectieven op wijsheid. Sinds enkele decennia is er aandacht van wetenschappers voor het onderwerp. En dat helpt. Lees verder » 

Hoe ervaar je deze situatie? 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Hoe ervaar je deze situatie? Vragen naar hoe iemand zijn situatie ervaart heeft iets bijzonder elegants. Vragen naar ervaring heeft vermoedelijk zelfs voordelen boven vragen naar gevoelens, gedachten of percepties. Lees verder » 

Behandel mensen alsof ze zijn wat ze zouden moeten zijn 

~ Coert Visser 
Een deelneemster in één van onze trainingen vertelde dat de mensen van één afdeling binnen haar organisatie zich vaak wat afzijdig hielden van de rest van de organisatie. Laten we de afdeling X noemen. De medewerkers op afdeling X werden binnen de organisatie beleefd als defensief jegens de organisatie en op zichzelf teruggetrokken. Wanneer er vragen of voorstellen richting afdeling X kwamen, leek het alsof de mensen dit louter als kritiek, bemoeienis of controle ervoeren. Bij voorstellen werd er door hen vaak direct geroepen dat ze er geen tijd voor hadden omdat ze het al veel te druk hadden. Het leek tevens alsof de mensen op afdeling X het gevoel hadden dat er in de rest van de organisatie alleen maar negatief werd gedacht over hen. Lees verder » 

Podcast: gesprekssamenwerking 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Podcast: gesprekssamenwerking. Progressiegesprekken kenmerken zich doordat er op microniveau wordt samengewerkt met de gesprekspartner. In deze pc belicht ik vier manieren waarop je dat kunt doen: progressiegericht erkennen ombuigen vier manieren van reframen sequentie van interventies bij onvrijwillige gesprekspartners Lees verder » 

Interview met Judith Glück 

~ Coert Visser 
Judith Glück is hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Klagenfurt in Oostenrijk. Ze is één van de toonaangevende wetenschappers in het opkomende gebied van wijsheidswetenschap. Ze begon dit onderwerp ruim 20 jaar geleden te bestuderen, waar ze werkte met de pionier van de wijsheidswetenschap Paul Baltes aan het Max Planck Instituut in Berlijn. Haar onderzoek heeft zich gericht op hoe leken tegen wijsheid aankijken, hoe wijsheid zich ontwikkelt, hoe deze kan worden gemeten, op situationele determinanten van wijsheid en op de relatie tussen wijsheid en waarden en intuïties. Samen met haar collega Susan Bluck introduceerde ze het MORE Life-ervaringsmodel van wijsheid. In dit interview vraag ik naar een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals wat wijsheidswetenschap is, wat wijsheid zelf is, waarom wijsheid nu misschien meer dan ooit nodig is in de wereld, en hoe wijsheidswetenschap kan bijdragen aan vooruitgang in de wereld. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten